1. İsim, Fizik basınç
 2. İsim baskı
 3. İsim tazyik
 4. basınç, tazyik.
 5. Fizik basınç, yüzey birimine gelen kuvvet. Simgesi
  : P.
 6. Meteoroloji
  atmospheric pressure ile ayni anlama gelir. hava basıncı.
  Low pressure often brings rain.
 7. sıkışma, baskı/tazyik görme.
 8. zulüm, baskı, eza, cefa, sıkıntı, meşakkat, güçlük, taciz/bizar olma/etme.
  Villagers are unaccustomed
  to the pressure of modern city life: Köylüler modern şehir hayatının sıkıntılarına alışık değillerdir.
 9. baskı, zorlama.
  bring pressure to bear on someone = put pressure on someone (to do something):
  birinin üzerine baskı yapmak, birine bir işi zorla yaptırmak.
  under the pressure: zorla, istemeye istemeye, baskı altında.
  under the pressure of necessity: zaruret dolayısıyla.
  social pressure: toplumsal baskı.
 10. evgenlik, ivedilik, acele, müstaceliyet, sıkılık.
  pressure of business: işlerin sıkılığı.
  work
  at high pressure: çok sıkı çalışmak.
 11. damga, mühür.
 12. basınç yapmak, tazyik etmek.
 13. baskı yapmak, zorlamak.
  The opposition pressured the government into debating the matter.
 14. etkilemek, etki/tesir altında bırakmak.
kan basıncı İsim, Tıp
tansiyon İsim, Tıp
yüksek tansiyon İsim, Tıp
yüksek kan basıncı İsim, Tıp
düşük tansiyon İsim, Tıp
düşük kan basıncı İsim, Tıp
tansiyon bakmak Fiil
mutlak basınç İsim, Fizik
baskı altında hareket etmek Fiil
tazyik altında hareket etmek Fiil
atmospheric pressure İsim
atmosfer basıncı İsim, Fizik
barometrik basınç İsim, Fizik
atmosferik basınç İsim, Fizik
alçak basınç bölgesi
hava basıncı. İsim
atmosfer (basınç birimi): 760 mm yüksekliğindeki cıva sütununun tabanına yaptığı basınç, 1013.25 milibar
veya 101,325 Newton/m2.
İsim
atmosfer basıncı İsim, Fizik
barometrik basınç İsim, Fizik
atmosferik basınç İsim, Fizik
geri tepme
hava basıncı. İsim
atmosfer (basınç birimi): 760 mm yüksekliğindeki cıva sütununun tabanına yaptığı basınç, 1013.25 milibar
veya 101,325 Newton/m2.
İsim
atmospheric pressure.
atmosfer basıncı İsim, Fizik
barometrik basınç İsim, Fizik
atmosferik basınç İsim, Fizik
baskı altında olmak Fiil
satış baskısı altında olmak Fiil
baskılara boyun eğmek Fiil
boykot baskısı
satın alma baskısı
debriyaj baskısı
rekabet baskısı
temas basıncı İsim, İnşaat
maliyet baskısı
baskıda azalma
gevşem basıncı: gevşem sonunda atardamardaki kan basıncının ulaştığı en düşük değer.
basıncı azaltmak Fiil
ekonomik baskı
yıl sonu baskısı
çevre baskısı
sürşarj
aşırı tazyik
fazla talep tazyiki
ekonomik baskı yapmak Fiil
basınç uygulamak Fiil
baskı yapmak Fiil
para sıkıntısı
sıvı/akışkan basıncı.
manometre basıncı
gaz basıncı
manometre basıncı
baskı karşısında yumuşamak Fiil
yüksek basınç
enerjik
enflasyonist baskı İsim, Ekonomi
enflasyon baskısı
kafa içi basıncı İsim, Tıp
intrakraniyal basınç İsim, Tıp
likidite baskısı
alçak basınç
ortalama basınç
nakit darlığı
para baskısı
vicdan baskısı
manevi baskı
yağ basıncı Ulaşım
geçişim basıncı, osmos basıncı: geçişim olayını önlemek için derişik çözelti bölgesine uygulanması gereken en düşük basınç.
tikel basınç, kısmî basınç: bir karışımdaki gazlardan herbirinin aynı sıcaklıkta aynı hacmi işgal ettiği zamanki basıncı. İsim
çevre baskısı İsim
arkadaş baskısı İsim
nüfus baskısı
boşluk suyu basıncı İsim, İnşaat
ön yükleme basıncı İsim, İnşaat
nabız basıncı: kasımlı
(systolic) ve gevşemli
(diastolic) basınçların farkı. İsim
cendereye sokmak Fiil
sıkıştırma
baskıyı azaltmak Fiil
yüksek basınç bölgesi
düşük basınç bölgesi
ağır baskı altında kalmak Fiil
Osmos basıncı: suyu topraktan kök yolu ile bitki damarlarında yükselten basınç. İsim
mevsimin baskısı
seçilim baskısı (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji
satış baskısı
hissedar baskısı
toplumsal baskı İsim, Sosyoloji
sosyal baskı İsim, Sosyoloji
toplum baskısı İsim, Sosyoloji
otomobil lastiği havası İsim
gereksiz baskı
sendika baskısı
sert baskı
buhar basıncı
uçuk basıncı, buhar basıncı. İsim
buhar basıncı İsim, Kimya
basınç değişiklikleri İsim
basınç değişiklikleri İsim
ücret artması için baskı
su basıncı
rüzgâr basıncı
baskı yüksekliği
barometre basınç yüksekliği
baskı çubuğu
baskılar altında yapılan pazarlık
baskı altında yapılan pazarlık
tazyikli kazan
basınçlı oda/kabin.
basınç odası İsim
düdüklü tencere İsim, Gıda ve Mutfak
basınç düşmesi
basınç eşitleme İsim, Denizcilik
basınçlı filtre
para darlığı
basma ölçüsü
manometre
basıölçer, manometre.
basınç ölçüsü
baskı ölçüsü
basınç bayırlığı/gradyanı: birim yükseklik değişmesinde hava basıncının değişmesi.
baskı grubu: kendi çıkarları için hükümete/yasama organlarına etki/baskı yapan grup.
baskı grubu İsim, Hak ve Özgürlükler

head ile ayni anlama gelir. (a) sıvının iki noktası arasındaki düşey uzaklık, (b) sıvının iki
noktası arasındaki basınç farkı, (c) (düşey sıvı sütunu olarak ifade edilen) sıvı basıncı.
water under a 60-foot head.
head (27).
mukavim tekne İsim, Denizcilik
basınç buzu: buzdağlarının sıkışma noktalarında oluşan buz.
işin sıkıştırması
şartların sıkıştırması
vicdan baskısı
talebin sıkıştırması
para darlığı
ihtiyacın sıkıştırması
atmosferik basınç
düğmeye basma
zaman darlığı
iş baskısı
baskı balata İsim, Ulaşım
basınç noktası: üzerine basınç yapılınca kan akışını durduran nokta.
basma tulumba
basınç pompası İsim
dedantör İsim
emniyet subabı
basınç buzu kenarı.
zorlamalı satış
basınç kayması, yüksek basınç altında ışınım kaynağının izge çizgilerinin dalga boyunun değişmesi.
baskı çubuğu
basınçlı elbise: uzayda ve yüksek yerlerde bedene normal hava basıncı sağlayan elbise.
basınç tankı
satın almak için sıkıştırma
basınç türbini
baskı türbini
basınç değişmeleri İsim
basınçlı kap İsim
basınçlı hava freni
hava basıncı ölçme aleti
tansiyon aleti İsim, Sağlık Cihazları
debriyaj balatası İsim, Ulaşım
birine baskı yapmak Fiil
gaz basıncı ayarlayıcısı
gaz basınç düzenleyicisi
gazlı termometre
antisiklon
satış gelirlerini artırmak amacıyla tüketicinin gerçek gereksinimleri ya da kaynaklarını dikkate almadan yapılan zorlama satış
alçak basınç bölgesi
düşük basınç alanı
sipariş almaya uğraşmaktansa
uzun vadede müşterilerin güven ve saygısını kazanmayı amaçlayan satış yöntemi
yağ basıncı göstergesi Ulaşım
zorlamak Fiil
...'e baskı yapmak Fiil
...'i tazyik etmek Fiil
... üzerinde baskı kurmak Fiil
... üzerinde baskı oluşturmak Fiil
birine baskı yapmak Fiil
sıkıştırmak Fiil
sıkmak Fiil
birini zorlamak Fiil
birine baskı yapmak Fiil
lastik basınç göstergesi İsim, Ulaşım
ücretlerin yükselmesi