1. İsim, Din ve İnanç amel
 2. İsim uygulama, tatbikat, icra, işletme.
  put into practice: uygulamaya geçmek, tatbik mevkiine koymak.

  We've made our plans, and now we must put them into practice.
  in practice: uygulamada, tatbikatta, icraatta, tatbik mevkiinde.
 3. İsim alışkanlık, itiyat, âdet.
  to make a practice of doing = to make it a practice to do … : … yapmayı
  âdet edinmek.
  It is not my practice to do so: Böyle yapmak âdetim değildir.
  as is my (usual) practice: âdetim veçhile.
  It's common practice: âdettir, âdet böyledir.
 4. İsim temrin, tekrarlama, çalışma, idman, talim, egzersiz.
  practice makes perfect: Meşk kemale erdirir/yapa
  yapa öğrenilir.
  He does 6 hours piano practice a day. It takes years of practice .
  target practice: atış talimi.
 5. İsim hüner, maharet, meleke, tecrübe.
  Have you had any practice in computer programming?
  out of
  practice: melekesi körlenmiş, çoktan bırakmış, yapmayı unutmuş.
 6. İsim yöntem, usul, teamül, metod.
  It is the practice in English law to consider a person innocent until
  he has been proven guilty.
 7. İsim sanat/meslek icrası.
  Is Doctor J. still in practice here?
 8. İsim (a) iş, meslek.
  to go into practice (to set up in practice) as a lawyer: Avukatlık mesleğine girmek.
  (b) iş yeri.
  Where is his practice?
 9. İsim, Hukuk dava açma/duruşma yöntemi/usulü.
 10. İsim müşteri sayısı.
  He has a large practice: Çok (sayıda) müşterisi var.
 11. Fiil bilfiil yapmak, icra etmek.
  practice = practise what you preach: Verdiğiniz öğütleri önce kendiniz tutun/yapın.
 12. Fiil çalışmak.
 13. Fiil uygulamak, tatbik etmek.
 14. Fiil (sanat/meslek) icra etmek, meslekte çalışmak.
 15. Fiil talim et(tir)mek, temrin/egzersiz yap(tır)mak.
 16. Fiil kendini alıştırmak, pratik yapmak.
  Our income has decreased and now we have to practice = practise economy.
 17. Fiil hile/desise/oyun hazırlamak.
Dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri (NACE kodu: 86.23) İsim, Sanayi ve Zanaatler
standart uygulamayı izlemek Fiil
Genel hekimlik uygulama faaliyetleri (NACE kodu: 86.21) İsim, Sanayi ve Zanaatler
âdet edinmek Fiil
Tıp ve dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri (NACE kodu: 86.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
serbest hekim İsim, Tıp
serbest çalışan doktor İsim, Tıp
kendi muayenehanesinde çalışan doktor İsim, Tıp
dini pratikler İsim, Din ve İnanç
avukatlık bürosunu satmak Fiil
Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri (NACE kodu: 86.22) İsim, Sanayi ve Zanaatler
mesleğini özel olarak icra etmek Fiil
nişan alma talimi
muhasebe uygulaması
muhasebe tatbikatı
idari uygulama
rekabet karşıtı uygulama İsim, Rekabet Hukuku
keyfi uygulama İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
mimarlık bürosu İsim
banka uygulaması
genel uygulama olmak Fiil
en iyi uygulama
bütçe tatbikatı
bütçe uygulaması
bütçenin uygulanması
bir meslekte çalışmak Fiil
(Br) danışman avukatın yaptığı danışmanlık işi
medeni kanun usul hukuku
iyi uygulama kodu
nizamname
usul hukuku kanunu
belirli bir çalışma alanına ilişkin saptanmış yasaların tümü
muharebe atış tatbikatı
ticaret dünyasındaki teamüller
ticari teamül
ticaret gelenekleri İsim
ticari uygulama
ticari âdetler
genel uygulama
genel âdet
uyumlu eylem İsim, Rekabet Hukuku
tutucu alışkanlık
tutarlı uygulama
işverenle işçi arasındaki ücret sözleşmesine karşı gelmeyi ifade etmek Fiil
mahkeme usulü
hâkimlik stajı
cezai usul hukuku
mevcut uygulama İsim
örfî uygulama İsim
geçerli uygulama
yerleşik usul
mesleki teamüller İsim
kolaylaştırıcı eylem İsim, Rekabet Hukuku
manevra
atış eğitimi İsim, Askerlik
kolaylık için
genel hareket tarzı
iyi laboratuvar uygulamaları İsim
grup adeti
grup âdeti
iyi klinik uygulamaları kılavuzu
iyi laboratuvar uygulamaları kılavuzu
(doktor) çok hastası olmak Fiil
İslami amel Özel Isim, Din ve İnanç
genellikle benimsenen muhasebe uygulamasına göre
tatbikatta
pratikte
fiiliyatta
gerçekte
pratikte Zarf
uygulamada Zarf
gelir vergisi uygulaması
hukukçuluk yapma
avukatlık stajı
avukatlık stajı
bir doktora hekimlik ruhsatı vermek Fiil
paralı staj
piyasa teamülü
iyiniyetli ticarî uygulama
iyiniyetli olağan ticarî uygulama
büro faaliyeti
(US) büro faaliyeti
pratiğini kaybetmiş
idmansız
(Br) sosyal sigorta doktorluğu
parlamento usulleri İsim
doktor muayenehanesi Tıp
kendi muayenehanesinde çalışma İsim, Tıp
serbest çalışma İsim, Tıp
serbest hekimlik İsim, Tıp
özel muayenehane İsim, Tıp
kendi uygulamadığı ilkelere bağlı görünmek Fiil
mesleğini icra etme
uygulamak Fiil
uygulamak Fiil
uygulamaya koymak Fiil
tatbik sahasına koymak Fiil
bir şeyi uygulamak Fiil
okuma alıştırması
patenti uygulamaya koymak Fiil
teoriyi uygulamaya koymak Fiil
bir kuramı uygulamak Fiil
bir teoriyi uygulamaya koymak Fiil
buluşa uygulama alanı bulmak Fiil
bir buluşa uygulama alanı bulmak Fiil
uygulamak Fiil
bir mesleğin icrasını bırakmak Fiil
hukuk usulü muhakemeleri İsim
dava usulü
sekreterlik deneyimi
(yasa dışı olmayan) meslek hilesi, kurnazlık.
atış talimi İsim, Askerlik
iş âdeti
avukatlık stajı
standart uygulama
devlet uygulaması İsim, Uluslararası Hukuk
sokak uygulaması (kabul edilmiş mali uygulamaların dışında bir uygulama
bir avukatlık bürosunu devralmak Fiil
uzun yıllar deneyim istemek Fiil
atış talimi.
sağlam ticari örf ve âdetlere uygun
(doktor , avukat) bir meslektaşın işini müşterileri ile
ticari gelenek
deneyim yılları İsim
adliyede uygulanacak muameleleri düzenleyen usul hukukuna ait kanun
usul hukukuna ait kanun
avukatlık yapmak Fiil
hilekârlık yapmak Fiil
eğitim atışı İsim, Askerlik
banka âdetleri İsim
pazarları dükkânları kapama âdeti
avukatlık stajı
tıp stajı
ticari teamül
mahkemenin (kaza) içtihadı
mahkemeye sahtekârlık yapmak Fiil
(US) Br avukatlık yapmak Fiil
rüşvet vermek Fiil
birine hile yapmak Fiil
erken kalkma alışkanlığı edinmek Fiil
avukatlık yapmak Fiil
gazetecilik yapmak Fiil
avukatlık yapmak Fiil
doktorluk yapmak Fiil
piyano çalışmak Fiil
kibarlık etmek Fiil
aynı meslekte çalışmak Fiil
birinin saflığından yararlanmak Fiil
verdiği vaazı kendi de tatbik etmek Fiil
sabote etmek Fiil
eğitim gemisi
talim etmek Fiil
student teacher İsim
stajiyer öğretmen.
aksine bir uygulama
tefecilik yapmak Fiil
şiddet kullanmak Fiil
(US) patent avukatlığı yapabilmek Fiil
(US) muhakeme usulü kanunu
iyi laboratuvar uygulamaları İsim
mahkemelerin değişmeyen uygulaması
doktorluk yapma ruhsatı
sınavlarda kopya çekmeyi âdet edinmek Fiil
bir şeyi alışkanlık edinmek Fiil
model davası İsim
kartel sözleşmesi
(Br) kartel mahkemesi
avukat olarak yerleşmek Fiil
dolandırıcılık
pis rekabet
karanlık işler
avukatlık
belgeli kredilere ilişkin yeknesak teamüller ve uygulamalar İsim
vesikalı kredilere ilişkin yeknesak teamüller ve uygulamalar İsim