daughter

  1. Noun kız (evlât), kerime.
    He has 2 daughters and 3 sons.
  2. Noun bir kimsenin/şeyin kızı sayılabilecek kimse/şey.
    daughter of the church. French is a daughter (language) of Latin.
kızını evlendirmek Verb
kızını evlendirmek.
vasiyetinde kızına bir ev bırakmayı düşünmek Verb
kızına çeyiz vermek Verb
evlat edinilen kız
kızına çeyiz vermek Verb
kız evlâtlık.
vaftiz kızı
kız torun
üvey kız
sevgili kızınız
oğul-göze: bölünen gözenin her bir yarısı. Noun
bir holdinge giren şirket
bir kızı evlendirme