1. İsim hayrat
 2. İsim yardımseverlik, hayırseverlik, cömertlik.
  charity begins at home: Önce can, sonra cânan.
  charity
  made her give food to the old woman.
 3. İsim hayır, sadaka.
 4. İsim hayır işi.
  She was always very generous in her charity.
 5. İsim yardım derneği, hayır cemiyeti.
  charity school: yetimler/yoksullar okulu.
 6. İsim yoksullara sevgi/şefkat/yardım/ihsan.
 7. İsim sevgi, iyiniyet, muhabbet, insaf, merhamet.
sadaka vermede cömert olmak Fiil
bütün parasını hayır işlerine bırakmak Fiil
bağışta bulunmaya çağrı
parasız pulsuz kalmak Fiil
(Br) US yardımseverlik için para toplamak Fiil
hayırseverlik işine katılmak Fiil
hayırseverlik işine katkıda bulunmak Fiil
hayırseverlik yardımı
hayır bağışları için vergiden düşme izni
kendini hayır işlerine vermek Fiil
sadaka dağıtma
sadaka dağıtmak Fiil
parayı sadaka olarak dağıtma
bir meblağı sadakaya ayırmak Fiil
hayır işleri yapmak Fiil
hayırseverlik işleri yapmak Fiil
dıştan yapılan yardım
hayırseverlik amacıyla bir müsamere düzenlemek Fiil
hayırseverlik derneklerine bol bağışta bulunmak Fiil
birine bir şeyi sadaka olarak vermek Fiil
hayır işlerine gitmek Fiil
cömert hayırseverlik
bütün parasını hayır işlerine bırakmak Fiil
yardımla yaşamak Fiil
ianeyle yaşamak Fiil
yanlış yere yapılan hayır işi
yanlış yere yapılan hayır
sadaka-i cariye İsim, Din ve İnanç
hayırsever davranış ile
belediye sosyal yardımı
özel bağış
harçlar sosyal yardım
birinin hayırseverliğini anlata anlata bitirememek Fiil
hayır için para yardımında bulunmak Fiil
iane vermeyi kabul etmek Fiil
yardımsever
başkasının ianesiyle yaşamak Fiil
hayır işleri İsim
hayır işi
gelirinin hayır işlerine kullanılacağı balo
öksüz
iyilikseverlik kurulu
yardım fonu
hayır fonu
yardım derneği
hayırseverlik teşkilatı
hayır derneği
yoksullar için para toplamayı amaçlayan gösteri
öksüzler okulu
yetimler okulu
yardım pulu İsim
hayır şartları İsim
hayırseverlik işi
Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri