1. Sıfat en çok, en fazla, en ziyade.
  the most votes: oyların en çoğu.
  the most money: en çok para,
  paranın en çoğu.
  The storm did most damage to the houses on the edge of the cliff. Which is most: 10, 20 or 40?
 2. Sıfat çoğunlukla, ekseriya, birçok hallerde, çoğu (hallerde).
  most exercise is beneficial.
 3. Sıfat pek çok, hemen hemen hep(si).
  I visited most (of the) countries in Europe: Avrupa ülkelerinin
  pek çoğunu gezdim.
  most of his time is spent travelling: Vaktinin çoğu seyahatte geçiyor.
 4. İsim (en) büyük miktar/sayı/kısım, en yüksek derece.
  most of it is true: Büyük kısmı/çoğu doğrudur.

  I finished most of the work: İşin büyük kısmını bitirdim.
 5. İsim çokluk, çoğunluk, ekseriyet, kısmı küllî.
  most of his writing is rubbish: Yazdıklarının çoğu saçmadır.
 6. İsim en fazla.
  The most this room will sit is 150: Bu salonda en fazla 150 kişi oturabilir.
  the
  most one can hope for: insanın en fazla umabileceği şey.
 7. İsim insanların çoğunluğu, ekseri kimseler, çoğu kimse.
  to be happier than most: çoğu kimselerden daha
  mutlu olmak.
  most people think so: Çoğu kimse böyle düşünüyor.
 8. İsim azami derecede.
  to make the most out of sth: (a) bir şeyden azamî derecede yararlanmak.
  It's
  a lovely day, let's make the most of it: Bu güzel günü kaçırmayalım (Bu güzel günden mümkün olduğu kadar yararlanalım).
  We haven't much fuel, we must make the most of it: Yakıtımız az, idareli kullanmalıyız. (b) son derece önem vermek, önemini abartmak/izam etmek.
  make the most of a story: bir hikâyeyi ballandıra ballandıra anlatmak.
 9. Zarf (ikiden fazla heceli sıfat ve belirteçlerden önce) en (fazla/ziyade/büyük/çok).
  This is the most comfortable
  hotel in town: Şehrin en konforlu oteli budur.
  She was the most beautiful girl I 've ever seen: Şimdiye kadar gördüğüm kızların en güzeliydi.
  That was the most difficult question. NOT: Bu anlamda
  most belirteci duygu, düşünce vb. gibi manevî değerler belirten sıfat ve zarflarla kullanılır, maddî bir nitelik için kullanılmaz. Örneğin
  most attractive, most convincing, most persuasive, most certainly vb.'denir, fakat

  most tall, most quickly
  denmez.
 10. Zarf hemen hemen, aşağı yukarı, yaklaşık olarak.
  We go there most every week: Hemen hemen her hafta oraya gideriz.
olanaklarından azami fayda elde etmek Fiil
ekonomik açıdan en avantajlı teklif İsim, İhaleler
hayatının büyük kısmını politikada geçirmek Fiil
can damarına basmak Fiil
eli her işe yatkın olmak Fiil
en çok, olsa olsa.
olsa olsa, en ziyade, en fazla, -den fazla değil, haydi bilemedin, taş çatlasa.
Our food supply will
last only two months or, at the most, three: Yedek erzakımız en fazla iki, haydi bilemedin (taş çatlasa) üç ay yeter.
She is at most 25 years old: Olsa olsa/en fazla 25 yaşındadır.
The repairs to your car will cost $90 at the most: Arabanın tamiri 90 dolardan fazla tutmaz.
olsa olsa, en ziyade, en fazla, -den fazla değil, haydi bilemedin, taş çatlasa.
Our food supply will
last only two months or, at the most, three: Yedek erzakımız en fazla iki, haydi bilemedin (taş çatlasa) üç ay yeter.
She is at most 25 years old: Olsa olsa/en fazla 25 yaşındadır.
The repairs to your car will cost $90 at the most: Arabanın tamiri 90 dolardan fazla tutmaz.
en yüksek fiyat veren
en aşağı
en ortada olan
tam ortadaki
“en, en çok, en fazla/ziyade, azamî vb.”.
ör.: foremost, utmost, innermost, outmost, topmost Son Ek
en çok okunan
en geri
en yüksek fiyatı teklif eden
en üstteki
…'lerin büyük kısmı İsim
elbette, muhakkak, mutlaka, şüphesiz.
I shall most certainly attend the meeting: Toplantıya mutlaka geleceğim.
ilk harekete geçen taraf Hukuk
en fazla tercihe şayan ülke
en çok kayrılan ulus
diğer ülkelere tanınan kolaylıkları anlaşmayı imzalayan ülkeye de sağlayan şart
en önemlisi Zarf
en önemlisi Zarf
En önemlisi,
tahammülü güç kişi
çoğu
üstelik, bilhassa.
çoğu zaman
en kıymetli şey İsim
en değerli eşya İsim
büyük olasılıkla Zarf
büyük ihtimalle Zarf
büyük bir olasılıkla Zarf
çok büyük bir ihtimalle Zarf
en çok okunan kitap
en son çalışılan yer
bir gazetenin son nüshası İsim
son teknoloji İsim
can damarı
en büyük belirtici sayak: bir sayının en solundaki sayak/rakam.
kıs.:
MSD. least significant digit İsim
gönülden
çok yararlı buluş
en değerli oyuncu İsim, Spor
en meşhur Sıfat
en tanınmış Sıfat
en makbul Sıfat
en çok kabul gören Sıfat
en yüksek tirajlı Sıfat
en çok atıfta bulunulan Sıfat
en çok bilinen Sıfat
en meşhur Sıfat
en bilinen Sıfat
en çok okunan Sıfat
en çok tanınan Sıfat
en tanınmış Sıfat
en bilinen Sıfat
en çok konuşulan dil İsim
en çok kullanılan Sıfat
en yaygın Sıfat
canı gönülden
canı yürekten
neredeyse hepsi ...
neredeyse tamamı ...
tamamına yakını ...
çok ters bir zamanda
birinin en zayıf yanı olmak Fiil
çok nazik safhaya girmiş bulunmak Fiil
en büyük sorunu ücretler konusunda çıkarmak Fiil
en acil şeylerle uğraşmak Fiil
kolaylamak Fiil
genellikle, genel olarak, umumiyetle, ekseriyetle, başlıca.
çoğunlukla, ekseriya, ekseriyetle, çok defa, en çok, esas itibarıyla.
The attempts were for the most part unsuccessful.
en etkin bir biçimde kullanmak Fiil
bir şeyin en iyisini elde etmek Fiil
Haşmetmaab Kral Hazretleri.
Her gracious Majesty Queen Elizabeth.
Birçok hallerde ekseriyetle, ekseri ahvalde.
çoğu kimsenin gözünde
bir şeyden azami yararlanmak Fiil
mümkün olduğu kadar yararlanmak/fayda/çıkar sağlamak, kendine yararlı hale getirmek.
durumdan elden geldiği kadar yararlanmak Fiil
bir fırsattan azami yararlanmak Fiil
bir sonraki ilk … Sıfat
çok elverişli şartlarla
(sis) birçok bölgelerde kalıcı olmak Fiil
en çok gözetilen ulus
en çok gözetilen ulus kuralı
en çok kayrılma kotulu
son Sıfat
en yeni … İsim
en yeni … İsim
en çok okunan gazete
Cenabı Hak, Ulu Tanrı.