1. Fiil kazanmak.
  to earn one's living: geçimini sağlamak.
  He earns &50,000 a year.
 2. Fiil hak etmek, hak kazanmak/iktisap etmek, (hak olarak) elde etmek.
  to receive more than one has earned:
  hakkından (hak ettiğinden) fazlasını almak.
 3. Fiil (manevî mükâfat/şeref/şöhret vb.) kazanmak, elde etmek, liyakat kesbetmek.
  to earn a reputation by
  honesty. He earned the title of “the Great” by his victories in the war.
 4. Fiil kazandırmak.
  His victories in the war earned him the title of “the Great”.
 5. Fiil (bkz: yearn ).
geçimini sağlamak Fiil
hayatını kazanmak Fiil
ekmeğini kazanmak Fiil
rızkıni çıkarmak Fiil
hayatını kazanmak Fiil
ders vererek geçimini sağlamak Fiil
ders vererek geçiminısağlamak Fiil
hayatını kazanmak Fiil
kalemiyle geçinmek Fiil
nafakasını hak etmek Fiil
subaylığa terfi ettirilmek Fiil
geçimini sağlayamaz
çalışabilir
günde 100 dolar kazanmak Fiil
ancak geçimini sağlamak Fiil
geçinecek kadar para kazanmak Fiil
asgari ücret almak Fiil
tanınmak Fiil
rahat bir hayat sürecek şekilde hayatını kazanmak Fiil
müreffeh bir hayat sürecek şekilde hayatını kazanmak Fiil
iyi maaş almak Fiil
rızkıni çıkarmak Fiil
hayatını kazanmak Fiil
geçinmek Fiil
öğretmenlikle hayatını kazanmak Fiil
bir çırpıda büyük para kazanmak Fiil
bir partide çok para kazanmak Fiil
para kesmek Fiil
bir ad kazanmak Fiil
cömertliğiyle meşhur olmak Fiil
maaşıni almak Fiil
maaş almak Fiil
namusuyla para kazanmak Fiil
alnının teriyle para kazanmak Fiil
alın teri ile kazanmak Fiil
iki misli ücret almak iki misli yapmak Fiil
ekmeğini çıkarmak Fiil
geçinecek kadar kazanmak Fiil
iyi ücret almak Fiil
birinin saygısını kazanmak Fiil
günde altmış dolar kazanmak Fiil
... haline gelmek Fiil
yediği ekmeği hak etmek Fiil
maaşını haketmek Fiil
dürüstlükle/namusu ile/ alın teri ile para kazanmak, helâl para kazanmak.
(Br) kazanç üzerinden ödenen gelir vergisi