1. Zarf tamamıyla, tamamen, büsbütün, bütün bütün, tam, her bakımdan, her yönüyle, pek.
  quite new: yepyeni,
  tamamıyla yeni.
  quite ten days ago: tam on gün önce.
  quite the reverse: tam tersi.
  quite right: pek haklı/doğru, pek yerinde, tamamıyla isabetli.
  quite so: elbette, şüphesiz, kuşkusuz.
  I don't quite know what he will do: Ne yapacağını pek bilmiyorum.
  not quite finished: tamamen bitmemiş.
 2. Zarf gerçekten, hakikaten, cidden, son derece.
  It is quite interesting: son derece ilginç.
  I quite
  believe that … : Cidden inanıyorum ki …
 3. Zarf epey(ce), oldukça, bir hayli.
  quite good: oldukça iyi.
  I was quite ill: Epeyce hasta idim.
veya
quite some deyimi birçok bileşik deyimler yapmakta kullanılır ve başlıca şu anlamları taşır:
(a) “oldukça, bir hayli, hatırı sayılır, külliyetli”.
quite a lot: külliyetli, pek çok, bir hayli.
quite a few: epeyce.
quite a while: bir hayli zaman, uzun süre. (b) “olağanüstü, fevkalâde, muazzam, harikulâde, harika, şahane”.
quite a guy/quite an athlete/quite a character: fevkalâde bir adam/atlet/şahsiyet.
quite a view: şahane manzara.
birçok, çok sayıda/miktarda, pek çok, bir hayli.
He has quite a few books. I spent quite a few years of my life there.
epey uzun bir yürüyüş
oldukça uzun bir süre
büyük hadise
bambaşka
kolaycacık
sakin geçen seçimler İsim
besbelli
taze taze
çoğu zaman
ekseri
açıktan açığa
öyle, doğru, haklısın.
olağanüstü/fevkalâde bir şey.
It is quite something to become a prime minister before 30: 30 yaşından
önce başbakan olmak olağanüstü bir şeydir.
iki dirhem bir çekirdek
pattadak pattadan
modada, rağbette.
orijinal bir tip olmak Fiil
bir şeye benzemek Fiil
bir şeyde kesin kararlı olmak Fiil
bir konuda apaçık konuşmak Fiil
açıkça söylemek Fiil
bir şey hakkında hiçbir şey bilmemek Fiil
tamamıyla sorumsuz olmak Fiil
büyük yanılgıya düşmek Fiil
kontrolden çıkmak Fiil
zor işe alışık olmak Fiil
formunda olmamak Fiil
kendini pek iyi hissetmemek Fiil
yeniden formunu bulmak Fiil
uzun süredir Zarf
uzunca bir süredir Zarf
uzun bir süredir Zarf
sorunu bambaşka şekilde anlatmak Fiil
havası olmak Fiil
hiç pişmanlık duymadı
bir tahtası eksik
aslı faslı yok
aslı astarı yok
tesadüfen karşılaşmak Fiil
biraz uygunsuz kaçmak Fiil
pek formunda olmamak Fiil
bambaşka cinsten
bir şeyi yeterli miktar görmüş olmak Fiil
yakışık almaz
kolay geçinilir kimse
bambaşka bir vecheye bürünmek Fiil
! Yüzünü gören cennetlik/seni gören hacı olur.