1. İsim, Dil ve Edebiyat gelecek
 2. gelecek (zaman), istikbal.
  in the future: gelecekte, istikbalde.
  The future is always unknown to us.
 3. gelecek+, müstakbel.
  at some future time: gelecekte, istikbalde.
  His future wife: Müstakbel
  eşi/karısı.
  future events: gelecek olaylar.
 4. gelecekte olacak şey.
  She claims she can tell the future.
 5. gelecekteki durum (özellikle başarı/başarısızlık, istikbal.
  a young man with a future: istikbali (parlak) olan bir genç.
 6. Gramer (a) gelecek zaman, istikbal sigası, (b) gelecek zamanı gösteren.
  future tense.
 7. futures: sonradan teslim şartıyla mal alış/satışı (özellikle ihtikâr maksadıyla), böyle alınan
  mal veya hisse senedi. Cotton futures are selling at high prices: Yetişecek pamuk ürünü yüksek fiyata satılıyor.
geleceğini umursamamak Fiil
geleceğinden emin olmak Fiil
Çok da uzak olmayan bir gelecekte Zarf
Çok da uzak olmayan bir geçmişte Zarf
geleceğini mahvetmek Fiil
çocukların geleceğini temin etmek Fiil
gelecek için tasarılarını açmak Fiil
Geleceğe Dönüş Özel Isim, Sinema
geleceği umursamamak Fiil
işin geleceği
ortak gelecek İsim
belirli bir kambiyo kuru üzerinde bir paranın ileri bir tarihte teslim edilmek üzere satın alınması ya da satılması
vadeli döviz işlemi İsim, Bankacılık
karanlık gelecek
geleceğin karanlık manzaraları İsim
geleceğin Avrupa'sını tasarlamak Fiil
geleceğinden emin olmak Fiil
geleceği okumak Fiil
vadeli döviz işlemi İsim, Bankacılık
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Özel Isim, Siyasi Partiler
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Özel Isim, Kurum İsimleri
parlak geleceği olmak Fiil
parlak bir geleceği olmak Fiil
birinin geleceğinden korkmak Fiil
sağlam gelecek
yakın gelecek
uzak bir gelecekte
(a) yakın gelecekte, pek yakında, kısa bir süre sonra.
We'll need some more money in the foreseeable
future. (b) (olumsuz tümcelerde) uzun (bir) süre (içinde), bir hayli zaman, uzun müddet.
yakın gelecekte Zarf
ileride ilerde
yakın zamanda
yakın bir tarihte Sıfat
yakında Zarf
yakın gelecekte Zarf
yeni çatışma nedenleri yaratmak Fiil
geçmiş ile gelecek arasındaki bağ
geçmiş ile gelecek arasındaki bağ
parlak bir geleceği olmak Fiil
gelecek için plan yapmak Fiil
gelecek için tedarikli olmak Fiil
bir gelecek tasarlamak Fiil
parlak bir gelecek vaat etmek Fiil
yakın gelecek
gelecekle ilgili plan yapmak Fiil
gelecekle ilgili plan yapmak Fiil
birisinin geleceğine ilgi göstermek Fiil
gelecek için tahminlerde bulunmak Fiil
geleceğin tedarikini yapmak Fiil
gelecek için tedbir
gelecek için saklamak Fiil
uzak gelecek
gelecek için para biriktirmek Fiil
gelecek için tasarruf yapmak Fiil
gelecek için tasarrufta bulunmak Fiil
fütüroloji
gelecek bilimi
veresiye satın alınan mülk
gelecekte edinilecek mülk
(US) vadeli alıcı
teslimat sözleşmesi
gelecekte ödenecek giderler İsim
vadesi henüz gelmemiş borç
gelecekteki borçlar
gelecekteki borçlar İsim
(borsa) ilerideki bir tarihte teslim
(US) ilerde yapılacak teslimat
gelecek kazanç
gelecekteki mülkiyet hakkı
gelecekte edinilecek emlak
gelecekte yapılacak masraflar İsim
üretilmeyi bekleyen mallar İsim
gelecekteki beklenen çıkarlar
tahakkuk edecek faizler İsim
afterlife ile ayni anlama gelir. öldükten sonraki yaşam.
afterlife İsim
vade ayı
(US) vade ayı
gelecek teki ihtiyaçlar İsim
gelecekteki ihtiyaçlar İsim
vadeli muamele
gelecek teki talimat
gelecekteki siparişler İsim
gelecekteki talimat
geleceğe bakış İsim
bitmiş gelecek: gelecekte belirli bir zamandan önce tamamlanacak olan bir işi/durumu bildiren fiil.:

will/shall have+

past participle
şeklinde yapılır.
By next week, he will have gone: Gelecek haftaya kadar gitmiş olacak.
İsim
bu zamanı gösteren. İsim
bitmiş gelecek zamanlı fiil/tümce. İsim
geleceğe yönelik planlar İsim
geleceğe yönelik proje
gelecekte elde edilecek emlak
gelecekte ele geçecek fırsatlar İsim
gelecekte elde edilecek fırsatlar İsim
gelecekte yer alması olası şeyler İsim
bir girişimin gelecekteki görünümü
bir girişimin gelecek teki görünümü
(US) vadeli alış
gelecekteki hak
gelecekteki bocalama: hızlı toplumsal ve teknolojik gelişmeye çabuk uyamamaktan doğan ruhsal/bedensel sarsıntı. İsim
güç koşullar altında işe uyma veya karar almada kişilerin/kurumların geçirdiği bunalım. İsim
gelecek zaman
gelecek zaman kipi
gelecekteki trend
gelecek teki kullanım
gelecekteki kullanım
gelecekteki değer (bir paranın bileşik faizle ilerde kazanacağı değer
gelecekteki değer
kısa vadede teslim edilmek üzere satın almak Fiil
gelecekteki bir borcun deviri
gelecekteki bir borcun devri
ilerki bir tarihte Zarf
daha sonraki bir tarihte Zarf
ileriki bir tarihte Zarf
gelecekteki gelişim için temel
US (hisse senedi) ilerideki bir tarihte teslim edilmek üzere satın almak Fiil
vergileme zararını gelecek yıl kârları ile beyan etmek Fiil
geleceğe güvenle bakmak Fiil
vadeli altın sözleşmesi
sonradan ele almak üzere bir raporu dolaba kaldırmak Fiil
gelecekteki gelişimleri tahmin etmek Fiil
şimdiki ve gelecekte elde edilecek servet
mevcut ve gelecekte iktisap olunacak mal mülk
gelecekteki olayların görünümü
(US) vadeli satın almak Fiil
satın alınan malın sonradan teslim edileceği alışveriş
gelecekteki anlaşmazlıkları münhasıran İngiliz hakemlerine havale etmek Fiil
vadeli işlem gören menkul değerler İsim
ilerde teslim şartıyla satış yapmak Fiil
ileride teslim şartıyla satmak Fiil
(US) vadeli satmak Fiil
insanlığın geleceği üzerine spekülasyon yapmak Fiil
insanlığın geleceği üzerinde spekülasyon yapmak Fiil
veresiye almak Fiil
ilerideki bir tarihte teslim etmek üzere sipariş almak Fiil
ileride bir tarihte teslim etmek üzere sipariş almak Fiil
gelecek Tanrı'nın elindedir
vadeli satın alma
Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV Muhasebe
Gelecek Aylara Ait Gelirler İsim, Muhasebe
Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları İsim, Muhasebe
Gelecek Yıllara Ait Gelirler İsim, Muhasebe
Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları İsim, Muhasebe
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar İsim, Muhasebe
Gelecek Aylara Ait Giderler İsim, Muhasebe
Gelecek Yıllara Ait Peşin Ödenen Giderler İsim, Muhasebe
önümüzdeki dönem İsim
önümüzdeki dönem İsim