1. tez, çabuk, ivedi, seri, âni.
  a quick response: âni cevap.
  quick assets: çabuk paraya çevrilebilen
  mal/değerler (bono, senet vb.).
  quick returns: çabuk gelen kazanç.
  as quick as I can: mümkün olan süratle, elimden geldiği kadar çabuk.
 2. hızlı/süratli (hareket esen). a
  quick fox. a quick train.
  quick march : hızlı yürüyüş.
 3. çevik, ayağına tez.
 4. aceleci, sabırsız.
  a quick temper.
 5. canlı, kuvvetli, hararetli, ateşli (duygu vb.).
  quick feelings.
 6. faal, işlek, hızlı iş gören.
  a quick worker.
 7. keskin (zekâlı), anlayışlı, zeki, çabuk kavrayan.
  a quick student.
 8. duyar, hassas, keskin.
  a quick ear/eye.
 9. gebe, hamile.
 10. canlı, diri, hayatta.
 11. tırnak altındaki hassas et.
 12. hayatî/en önemli şey.
 13. quickly ile ayni anlama gelir. tezelden, ivedilikle, alelacele, âni/seri olarak, çabucak, hızla, süratle.
dört ayak olmak Fiil
hızla Zarf
süratle Zarf
hemen Zarf
çabucak Zarf
parmağı tetikte olmak ; tetiği çekmek ; eli tetikte ; hazırcevap ; kafası çabuk işler .
acele etmek Fiil
çabuk ol
iliğine işlemek Fiil
sapına kadar İngiliz
birinin gönlünü kırmak Fiil
(birini) çok gücendirmek, rencide etmek.
The children's teasing cut her to the quick.
çok incitmek/yaralamak, kalbinden vurmak, derinden yaralamak.
çok çabuk
ağır
birini ölecek şekilde yaralamak Fiil
canlılar, hayatta olanlar.
the quick and the dead.
ciğerine işlemek, yüreğine tesir etmek.
yüreğine dokunmuş
ciğerine işlemiş
çabuk zengin olmak istemek Fiil
hızla kazanılmış para
(US) düşük kalite
çabuk cevap
çabuk yanıt
hemen, çabucak.
say quick as a flash: taşı gediğine koymak, âni ve zekice cevap vermek.
yıldırım gibi çabuk
uçar kül
likit varlık İsim, Muhasebe
finansmanda zarara uğramadan nakde dönüştürülebilecek aktif değerler İsim
likiditesi yüksek varlıklar İsim
kolayca paraya çevrilebilir aktifler İsim
pazarlanabilir menkul değerler İsim
alacaklar gibi likiditesi yüksek varlıkların kısa vadeli borçlara oranı
(US) kasa
rakamlarla arası iyi
hızlı kazanılmış para
nemalı sermaye
işitme duyusu keskin
seri atış
genellikle
bilanço üzerinde bir sorunu geçici olarak düzeltme
bir sorunun hızlı ve köklü olmayan çözümü
hızlı ve köklü olmayan çözüm
şok dondurmak Fiil
derin dondurmak Fiil
derin dondurulmuş yiyecek
couch grass.
ayrıkotu İsim, Bitki Türleri
ayrık otu İsim, Bitki Türleri
çabuk büyüme
taze dikenli fidanlardan yapılmış çit
çabuk nakde çevrilebilir bilanço kalemleri İsim
kısa vadeli borçlar İsim
kısa vadeli geri ödenecek borçlar İsim
kısa vadeli (bilanço) cari borçlar İsim
sönmemiş kireç
self servis restoran
acele servis yapan restoran
çabuk hazırlanan yemek
ileri, marş!
talep edildiğinde geri çekilebilecek şekilde yatırılmış para
sezme gücü çabuk olma
kavrama gücü çabuk olma
çabuk inanır
uyanık, atik, çevik, çalâk, eli tetikte, hazırcevap, kafası çabuk işler.
şişirme sınav
çabuk karşıya geçme
bir firmanın likidite durumu
firmanın likidite durumu
savaş sonrası çabuk kalkınma
mevcut borçlar ile mevcut likit değerler arasındaki oran
likidite oranı
ani müdahale birliği İsim, Askerlik
çabuk iyileşme
acele servis yapan restoran
çabuk ciro
çabuk satış
çabuk ciro
çabuk ciro
çabuk öfkelenen
dakikada 120 adımlık yürüyüş.
sinirli
hazırcevap
kavrayışlı
eskpres tren
hızlı ciro
kısa bir süre içinde yapılan alım ya da satım
çabuk iş yapan işçi
eline çabuk işçi
çabuk nakde çevrilebilir bilanço kalemleri İsim
çabuk satılan mallar
çabuk satılan mallar İsim
şimşek/yıldırım gibi, şaşırtıcı bir hızla.
yıldırım gibi çabuk
hızlı tempoda
çevik olmak Fiil
hızlı daktilo yazan bir kimse olmak Fiil
bir şeyde becerikli olmak (marifetli , beceriksiz , eli çabuk , eli ağır vs olmak Fiil
çabuk kazanç sağlamak istemek Fiil
çabuk öğrenme yeteneğine sahip olmak Fiil
çabuk kavrayabilmek Fiil
çabuk satılmak Fiil
zeki olmak Fiil
çabuk silah çekmek Fiil
(motor) hemen ateşlenme yeteneği olmak Fiil
anlayışı çabuk işlemek Fiil
çabuk alınmak Fiil
çabuk öğrenmek Fiil
çabuk alınmak Fiil
hızlı daktilo yazan bir kimse olmak Fiil
iki misli hızla sürmek Fiil
kitabın sayfalarını çabuk çabuk çevirmek Fiil
çabucak bir şeyler atıştırmak Fiil
çabuk öfkeleniyor olmak Fiil
çabuk öfkelenen bir huya sahip olmak Fiil
ancak bir tek atacak kadar vakti olmak Fiil
hazırcevap olmak Fiil
birbiri ardına Zarf
kısa aralıklarla Zarf
diriler ve ölüler