1. Fiil eleştirmek, tenkit etmek, inceleyerek iyi ve kötü taraflarını belirtmek.
    Would you like to read and criticize my book?
  2. Fiil yermek, kınamak, kusur bulmak.
    He criticizes her for being lazy.
eleştiri hakkı İsim
çekiştirmek Fiil
posasını çıkarmak Fiil