criticize

  1. Verb eleştirmek, tenkit etmek, inceleyerek iyi ve kötü taraflarını belirtmek.
    Would you like to read and criticize my book?
  2. Verb yermek, kınamak, kusur bulmak.
    He criticizes her for being lazy.
eleştiri hakkı Noun
çekiştirmek Verb
posasını çıkarmak Verb