1. İsim coşku, coşkunluk, heyecan, hayranlık.
    The great leader filled his people with enthusiasm.
  2. İsim şevk, gayret, istek, heves.
  3. İsim tutku, tutkunluk, sanat aşkı.
    Among his many enthusiasms is a great fondness for Easterm music.
  4. İsim kuvvetli ilham, dinî cezbe/taassup.
birinin heyecanını tutmak Fiil
coşkunluk
ilk heyecanın verdiği ateşle
ilk hevesin verdiği şevkle
yatırım heyecanı
iş hevesi
ılımlı coşku
işe karşı heves
dışarı çıkmayı canım pek çekmiyor