1. = Ohio, (kısaltma, posta kodu).
  2. öyle mi? ya! sahi! (şaşkınlık belirtir).
  3. of! vay! oy! (ağrı/sızı/ıstırap ifadesi).
  4. hey! bana bak! (dikkati çekmak için).
    Oh, John, will you take these books? Oh, porter! Will you come here, please?
  5. oflamak, ay/vay demek, hey diye seslenmek, (öyle mi? ya! vb.) demek.
ah
Vah vah, yazık! Hay Allah!.
Oh dear, I lost my pen: Hay Allah, kalemimi kaybettim.
bir fincan çay için neler vermek mezdim
Aman ne güzel!
aman Allah
rab bim
keşke.
Oh that I could fly!
Aman ne güzel!
  1. ouch
phew whew
Ah
Good riddance!
to recover one's wind Fiil
to breathe a sign of satisfaction Fiil
it serves him right
to gloat over Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Beğenme, hayranlık, ... rahatlama vb