1. Sıfat ilk, birinci.
  The first day of the week.
  For the first time: ilk olarak.
  first edition: birinci baskı.
 2. Sıfat ilkel, temel, baş, en büyük.
  first principles.
 3. Sıfat, Sinema ön, öncelik.
  first-release: öncelik oynatımı.
  first screening: önoynatım.
  first run
  theater: öncelik oynatımı sineması.
 4. Sıfat, Müzik (a) en tiz, (b) en tiz perdeden (çalan/okuyan).
 5. Zarf ilkönce, herşeyden/hepsinden önce, evvelemirde.
  first(ly), let me deal with the most important problem:
  İlkönce en önemli sorunu ele alayım.
 6. Zarf ilk (olarak/defa).
  When I first met her: Onunla ilk tanıştığım zaman …
  at first: ilkönce, evvelce, evvelâ.
 7. Zarf … daha iyi, evlâ.
  I'd die first: Ölürüm daha iyi.
 8. Zarf …'den önce/evvel.
  Before we go I must first change my clothes.
 9. Zarf önceleri, ilk zamanlarda.
  first there were no bus service in our district.
 10. İsim (zaman, sıra, rütbe, durum vb. itibarıyla) birinci, ilk, başta gelen.
  the first two: (baştan itibaren) ilk ikisi.
 11. İsim başlangıç.
  from the first: başlangıçtanberi, başından itibaren.
  from first to last: baştanbaşa,
  başından sonuna kadar.
 12. İsim (ayın) ilk günü, (bir çağın/saltanatın) ilk yıl(ı), (bir dizide) ilk eleman.
 13. İsim (yarışmada) birincilik.
 14. İsim, Otomobil birinci vites.
 15. İsim, Müzik (benzer aletlerde) tiz sesli olan.
 16. İsim (İngiliz üniversitelerinde) sınıf/ders birincisi, birinciliği kazanan.
 17. İsim
  first base ile ayni anlama gelir. (a) (beyzbolde) koşucunun ilk ulaşacağı üs, (b) ilk amaç/hedef,
  bir işte ulaşılmak istenen ilk aşama.
istinaf etmek Fiil, Hukuk
istinaf etmek Fiil, Hukuk
bir kişinin meslek hayatındaki ilk adımlar İsim
bir kimsenin meslek hayatındaki ilk adımlar İsim
ilk yardım İsim, Tıp
istinaf İsim, Hukuk
istinaf mahkemesi İsim, Hukuk
istinaf dilekçesi İsim, Hukuk
istinaf mahkemesi İsim, Hukuk
istinaf mahkemesi İsim, Hukuk
gençliğinin baharında
asliye hâkimi İsim, Hukuk
ilk olarak sahneye çıkmak Fiil
ilk olarak halk ortasına çıkmak Fiil
Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünlerin imalatı (NACE kodu: 24.3) İsim, Sanayi ve Zanaatler
istinaf dilekçesi İsim, Hukuk
ilkin kendi işlerine bir çekidüzen vermek Fiil
ilkönce, evvelâ.
ilkönce, önceleri, önceden, evvelemirde.
At first I didn't like her, but now I do.
birinci olmak Fiil
iki derste de birinci.
iki ayrı dalda/sınavda birinci (olan öğrenci).
başta gelmek Fiil
her şeyden önce güvenlik
hiç, zerre kadar, en ufak.
birinci kalite
ilk yardım.
first-aid: ilk yardım+. İsim
başyaver. İsim
ilk yardımda bulunan kişi
ilkyardımda bulunan kişi
ilk emisyon
birinci başvuru sahibi
ilk girişim
bir müzik yapıtının ilk çalınışı
birinci mevki
first ile ayni anlama gelir. (a) (beyzbolde) koşucunun ilk ulaşacağı üs, (b) ilk amaç/hedef, bir
işte ulaşılmak istenen ilk aşama.
ilk teklif
(açık artırmada) ilk artıran
ilk teklif
(borsa) ilk kote edilen kurlar
ilk kote edilen kurlar
ilk evlat
ilk doğan çocuk
ilk doğan
ilk apel
ilk ödemeye davet
ilk neden: Aristo felsefesinde müsebbibi evvel. İsim
Allah, Cenabı Hak. İsim
sabit harç
ilk göz ağrısı
birinci kalite
birinci kalite
ilk talep
şufa hakkı
birinci mevki/sınıf/derece/rütbe vb.. İsim
(tren, uçak, vapur vb.) birinci/lüks mevki. İsim
(bazı koşulları sağlayan) posta müraselâtı, birinci sınıf posta (mektup, kart vb.). İsim
birincisınıf yolcu
birinci sınıf yolcu
(US) en düşük aylık alan memur
baş ticari mümessil
birinci kat (boya
sıra ile, geliş sırasıyla.
ilk gelen
ilk mahkûmiyet
ilk kopya
maliyet fiyatı. İsim
halazade, teyzezade, amcazade, dayızade. İsim
ilk kapak
ilk kapak (bir derginin ön dış kapağı
öncelikli tahvilat
(çek) ilk ciro
ön mirasçı
ilk temettü
taslak
avan proje
ilk tasarı
müsvedde
ilk baskı. İsim
başmühendis
ilk toplumsal/siyasal sınıf: Fransada ruhban, İngilterede Lordlar kamarasındaki başpiskopos ve piskoposlar. İsim
eşraf, âyân: bir şehrin en tanınmış/soylu ailesi. İsim
bir devletin/ülkenin/şehrin en büyük idarî âmirinin ailesi. İsim
bir yere/koloniye ilk yerleşen aile. İsim
satın alma bedeli
maliyet fiyatı
birinci kat
zemin kat. İsim
(Avrupada, bazen ABD'de) birinci kat, zeminkatın üstü. İsim
(Br) ilkokul birinci sınıf
turfanda, ilk çıkan meyve. İsim
birinci vites Ulaşım
birinci yarı İsim, Spor
ilk devre İsim, Spor
birinci devre İsim, Spor
ilk yarı İsim, Spor
iyi işçi
ilk mirasçı
(sinema) erken seans
ilk izlenim
ilk hukuki olay
ilk hukuki hadise
(satılan mal) ilk giren ilk çıkan.
ilk taksit
ilk taksit
ilk merci
ilk derece
asliye (mahkemesi
bulan (mucit
ilk mucit
birinci buluş sahibi
(hisse senedi) ilk seri
asliye mahkemesi hâkimi
ilk kiralama
ilk rehin hakkı
(askerlik) seçkin asker takımı
hükümetin başı
birinci derece tesis edilmiş ipotek
prömiyere giden davetli
ilkönce, en evvel, herşeyden önce, evvelemirde.
first of all let me say how glad I am to be here.
first off, let's see where we agree and disagree.
suçun ilk kez işlenmesi
bir suçun ilk kez işlenmesi İsim
ilk seçim hakkı
şufa hakkı
ilk opsiyon
kuruluş giderleri İsim
(US) geçici vatandaşlığa kabul evrakları İsim
baş köşe
yeni bir sigorta poliçesinde ilk dönem için kapsamın sağlanması amacıyla gerekli ilk prim ödemesi
(sigorta) ilk prim
ilk prim ödemesi
ilk prim (sigorta)
temel ilkeler İsim
(bidayet) mahkemesi
asliye (mahkemesi
ilk işlem
ilk ürün
ilk dizgi provası İsim
ilk prova
ilk satın alan
ilk alıcı
ilk kalite
(borsa) açılış kuru
birinci kalite
açılış (borsa) kuru
harika
mükemmel
birinci sınıf
mis gibi
şufa hakkı
(film) ilk gösterim
ilk amortisman payı
birinci tur İsim, Spor
(Br) elçilik müsteşarı
başkâtip
başbakan yardımcısı
ilk vardiya
(film) ilk gösteriliş
en büyük oğul
(Br) birinci vites
ilk adım
ana sermaye
(Br) birinci kat
(US) redöşose
birinci kat
birinci (US , ikinci) kat
(atom silahları) ilk vuruş
avans
reklam ya da dizinin ilk yayınlanma tarihi
televizyonda ilk yayınlanma tarihi
televizyonda bir program
para ödeyen veznedar
ilkönce, ilk iş olarak, herşeyden önce, evvelâ, evvelemirde, vakit geçirmeden, derhal.
I'll do it
first thing in the morning.
önce en önemli işler, ehemmi mühimme tercih etmek gerekir.
ilk duruşma
ilk ziyaret
Amerika B
birinci dünya ülkeleri İsim
Devletleri İsim
Japonya dahil
dünyanın siyasal güç bloku içindeki en çok sanayileşmiş olan ülkeleri İsim
birçok Batı Avrupa ülkesi