1. İsim fert
 2. Sıfat tekil
 3. İsim, Hukuk gerçek kişi
 4. İsim, Hukuk hakikî şahıs
 5. tek, ayrı, ayrı ayrı, her bir.
  Each individual leaf on the tree is different. A teacher cannot give
  individual attention to his pupils if his class is very large.
 6. yalnız, başlı başına.
 7. bireysel, ferdî, (tek) kişiye özgü, özel, şahsî.
  individual tastes. individual style. an individual
  question. The preservation of individual liberty.
 8. özel, hususî, tek kişilik.
  individual portions.
 9. ayrılmaz.
 10. birey, fert, kişi, şahıs, kimse, adam.
  The rights of the individual are sometimes the most important
  rights in free society. What a bad tempered individual you are!
 11. tane, başlıbaşına bir bütün.
 12. Biyoloji (a) yaratık, bağımsız/tek başına yaşayan varlık, (b) bileşik organizma veya topluluğun bireyi/ferdi.
kendi yetkisiyle hareket etmek Fiil
bireycilik İsim, Sosyoloji
sadece bir birey gibi davranmak Fiil
sadece birey olarak hareket etmek Fiil
özel şahıs olarak
bireyler topluluğu
bir birey olarak ilgilenilen şeyler İsim
olgun kişi
bayağı adam
aşağılık
hakiki şahıs
(tek bir kişi adına açılan hesap
kişisel hesap
kişisel başarı
kişinin kendine ait dairesi
bireysel başvuru İsim, Hak ve Özgürlükler
şirket ortağının kişisel serveti
bir şirket ortağının kişisel serveti
(US) özel banka sahibi
tek tarife uygulama
şahsi borç senedi
ele alınan dava
özel durum
özel vaka
hususi vaka
tüketici birey
tek başına maliyet
şahsi kredi
şahsi alacaklı
bireysel müşteri
şahsi borç
(bir şirket ortağının) şahsi borçları İsim
şahsi borçlar İsim
şahısların bankalarda tutulmayan aktifleri İsim
şahsi mevduat
şahsi tasarruf İsim
kişi başına düşen gelir
bireysel kazanç
şahsi kazanç
kişi başına düşen kazanç
şahsa ait şirket
kendi başına çalışan girişimci
şahsi mal mülk
bireysel muafiyet İsim, Rekabet Hukuku
tek başına sergi açan
tek başına sergi açan sergi açmak Fiil
şaleler ve villalar gibi
bağımsız konaklama yerleri İsim
şahsi gelir
(US) şahsi gelir vergisi
gerçek kişilerin gelir vergisi
matrahı tespit edilmiş gelir vergisi
(US) matrahı tespit edilmiş gelir vergisi
şahsi teşebbüs
bireysel (hayat) sigortası İsim
ferdi sigorta
bireysel(hayat) sigorta (sı)
ferdi sigorta eden
bireysel yatırımcı İsim, Bankacılık
bireysel öğrenme hesabı (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
müşteri defteri
bireysel sorumluluk
şahsi mesuliyet
şahsa verilen ruhsat
bireysel yer (yalnızca bir açıkhava reklamının sergilenebileceği yer
tek başına üyelik
bireysel göç İsim, Uluslararası Hukuk
münferit tadilat İsim, Ulaşım
şahsi fikir
şahsi sipariş
tek sipariş
tek bir sipariş
kişi başına düşen verim
tek başına yolculuk eden kişi
tek parça başına ödenen ücret
her bir ürün için harcanan zaman
şahsi mal
(bir işadamının) şahsi malı
(US) kendi başına iş gören işadamı
(US) bir ticaret yerinin tek sahibi
(US) özel şirket
(sigorta) belli bir somut risk için prim takdiri
ikamet hakkı olan gerçek kişi
kişisel hak ve özgürlükler İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
bireysel hak ve özgürlükler İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
kişisel tasarruf
tek başına yapılan sevkıyat
(US) şahsi mali durum
(US) şahsi bilanço
şahsi mali durum
kişisel özel üslup
şahsi vergi yükü
bireysel eğitim
ferdi eğitim İsim, Eğitim
tek öğretmen
tek tek değerleme
oy kullanma hakkı
tek başına ücret
şahsi servet
parça ağırlığı
bireysel başvuru hakkı İsim, Hukuk
bireysel muafiyetin geri alınması İsim, Rekabet Hukuku