individualism

  1. İsim, Felsefe bireycilik
  2. İsim, Sosyoloji bireycilik
  3. İsim bireysel hak, hürriyet ve hareket bağımsızlığını savunan toplumsal kuram.
  4. İsim fikir, düşünce ve davranışlarda bireysel bağımsızlık ilkesi/davranışı.
  5. İsim bencillik, bireylerin yararlarını toplumsal yararlardan daha önemli sayan öğreti.
  6. İsim, Felsefe (a) yalnız bireyin bağımsız gerçekliği olduğunu savunan öğreti, (b) eylemleri toplumsal değil yalnız
    ferdî çıkarların yönettiği ve yarattığı öğretisi/inanışı.
fırsat eşitliği ve kişisel inisiyatiften yana olma
aşırı bireycilik
güçlü bireyselcilik
ekonomik özgürlük