1. Sıfat yeterli, yetenekli, ehil, uzman, kabiliyetli, muktedir.
    He has proved to be one of the most efficient workmen in the plant.
  2. Sıfat etkili, etkin, müessir, tesirli, faydalı.
    efficient cause: etkileyici sebep.
  3. Sıfat verimli, randımanlı, ekonomik, tutum sağlayan.
    Our efficient new machines are much cheaper to run.
işinde ehil olmak Fiil
İş etkinliğinin artırılmasına yönelik katkı ve düzenleme faaliyetleri (NACE kodu: 84.13) İsim, Sanayi ve Zanaatler
sonucu oluşturan neden
müessir sebep
randımanlı çalışma
ilk nedenden sonra ortaya çıkıp sonuç üzerine etkili olan neden
verimli makine
iyi çalışan sekreter
uzman öğretmenler kadrosu İsim
(gemi) iyi durumda
müessir sebep
minimum etkin ölçek İsim, Rekabet Hukuku