1. Edat esnasında, zarfında, süresince, müddetince, -in/-ın, -de/-da.
  during summer/winter: yazın/kışın.

  in the spring/fall: ilkbaharda/sonbaharda.
  He lived in Florida during the winter: Kışı Floridada geçirdi.
 2. Edat -leyin, … vakti.
  during the night: geceleyin, gece vakti.
  They departed during the night.

  Only 2 trains departed during the morning: Sabahleyin sadece 2 tren hareket etti.
hoşlandığı sürece.
office held during our pleasure: (Kraliçe) arzumuza bağlı görev.
okulda teneffüs sırasında
(hâkim) kaydı hayat şartıyla
ömür mrüü boyunca
ömür boyunca
mevkii işgal ettiği sırada
mevkii işgal ettiği sırada
iş başında iken
yazın
sömestr içinde
yıl içinde Zarf
gündüz Zarf
gündüzleri Zarf
sıcak mevsimde
sözleşme süresince
dava sürdüğü müddetçe
'nın egemenliği sırasında
oturum esnasında
yaz aylarında Zarf
işbu belgenin yürürlükte olduğu süre içinde Zarf, Hukuk
kış aylarında Zarf
çalışma saatleri içinde
suçun işlenmesi sırasında katılan feri fail
tamirat süresince kapalı olmak Fiil
biri yokken işleri idare etmek Fiil
bir kriz esnasında intihar etmek Fiil
sınavda kopya çekmek Fiil
reşit olmadan önce yapılan borçlar
buhranda iflas etmek Fiil
hayatta iken hibe
(Br) Kraliçe için çalışmak Fiil
savaş sırasında düşman yayın istasyonuna parazit yapmak Fiil
düşman radyo istasyonlarını savaş sırasında bozmak Fiil
bir ekonomik krizde işçileri çıkarmak Fiil
kapalı üstü geçmek Fiil
izin parası
ifade alma ve sorguda yasak usuller İsim, Hukuk
evlilik gereği iktisap olunan mal varlığı
evlilik gereği iktisap olunan mal
tatil diye daha yüksek fiyat istemek Fiil
ömür boyu bir evde yaşamak Fiil
satışların yoğun olduğu mevsimde yüksek fiyat istemek Fiil
seçim sırasında seçmenleri kendi tarafına çekmek Fiil
Uluslararası Nakliyat Esasında Hayvanların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk