1. zincir.
  chain armor: zincirden örülmüş zırh.
  chain belt: zincir kayış.
  chain of command:
  komuta zinciri.
  watch chain: saat kösteği.
  chain-locker
  den. zincir dolabı.
  chain-pump: çalparalı zincir tulumbası.
 2. bağ, ayak bağı, köstek, bağlayıcı nesne.
  the chain of timidity.
 3. dizi, silsile.
  a chain of events: olaylar dizisi.
  chain of ideas/toughts: fikirler/düşünceler silsilesi.
 4. sıra (dağ), (dağ) silsile(si).
  mountain chain: sıradağ, sağ silsilesi.
 5. tek yönetim altındaki kurumlar dizisi/zinciri.
  chain store: mağazalar dizisi/zinciri.
  chain of hotels/shops.
 6. Kimya atom dizisi/zinciri: aynı elemanın (çoğunlukla karbonun) zincir gibi birbirine bağlı 2 veya daha fazla
  atomu. (bkz: ring )1 (16).
 7. (a) ölçme zinciri.
  Gunter's chain = surveyor's chain: toplam uzunluğu 66' (20.12 m.) olan 100
  parçalı ölçme zinciri.
  engineer's chain = Ramden's chain: toplam uzunluğu 100' (30.48 m) olan 100 parçalı ölçme zinciri. (b) 66 veya 100 kademlik uzunluk.
 8. kar zinciri.
 9. zincirlemek, zincire vurmak, zincirle bağlamak, zincir takmak.
  to chain a dog to a post: köpeği
  zincirle direğe bağlamak.
  chain up: zincire/zincirle bağlamak.
 10. alıkoymak, ayak bağı olmak, (serbest hareketini) engellemek, (serbestliğini) sınırlandırmak, (bir yere)
  bağlamak.
  His work chained him to his desk.
 11. (oya örerken) zincir çekmek.
enfeksiyon zinciri İsim, Tıp
Tel ürünleri, zincir ve yayların imalatı (NACE kodu: 25.93) İsim, Sanayi ve Zanaatler
bağlantılı mağazalar zinciri İsim, Reklamcılık
pranga: mahkûmların ayaklarına takılan) zincirli top. İsim
engel, ayak kösteği. İsim
zevce, karı, ayak bağı. İsim
ikili sayı zinciri
dallanmış zincir.
branched carbon chain: dallanmış karbon zinciri, alifatik bileşiklerin düz karbon
zincirine küçük kümelerin değişik yerlerden bağlanmasıyla oluşan yeni iskelet.
kütükleri hızar makinesine çekme zinciri.
jack ladder ile ayni anlama gelir. İsim
canlı yayın çekimleri için televizyon kamerası
monitör ve stüdyo-içi kontrol aygıtlarından oluşan donanım
kamera zinciri
kapalı halka: kapalı bir halka oluşturan üç veya daha fazla atomdan oluşan bileşim
soğuk zincir İsim
taşıyıcı zinciri
koşum zinciri
papatyadan yapılmış gerdanlık.
(US) süpermarket zinciri
kapı zinciri. İsim
çeki/koşum/bağlantı zinciri. İsim
elektron taşıma zinciri İsim, Biyoloji
nihayetsiz zincir
chain (7).
sinema takımı (özellikle televizyonda göstermek için kullanılan sinema filmi oynatma teçhizatı
beslenme zinciri, küçükleri daha büyüklere yem olan canlılar topluluğu.
besin zinciri İsim, Çevre ve Ekoloji
işletme zinciri
Günter zinciri: ABD'de kamu arazisini ölçmekte kullanılan 66' (20.12 m) uzunluğunda zincir. İsim
palanga
köstekli
otel zinciri
köstek
yan halka, açık halka.
yan halka, açık halka, bir atom zincirine bağlı en son açık halka.
pazarlama zinciri (tüm pazarlama çalışmaları arasındaki gerekli bağlar
pazarlama zinciri
Markof zinciri: gelecekte vukubulma olasılığı yalnız şimdiki veya biraz önceki duruma bağlı olup şimdiki
duruma ulaştıran yoldan bağımsız bulunan ayrılmış seçkisiz süreç (rastgele yürüyüş gibi).
İsim
Markof zinciri: gelecekte vukubulma olasılığı yalnız şimdiki veya biraz önceki duruma bağlı olup şimdiki
duruma ulaştıran yoldan bağımsız bulunan ayrılmış seçkisiz süreç (rastgele yürüyüş gibi).
İsim
ölçü zinciri.
dağ silsilesi, sıradağlar.
perakendeci ticarette şube zinciri
açık çevrim: sonu kapanmamış zincirleme bağlı atomlar dizisi.
open-chain: açık çevrimli. closed chain İsim
tarak kova zinciri
güç zinciri: bir milden paralel eksenli öbür mile güç ileten sonsuz zincir. İsim
perakende zinciri İsim, İşletme
emniyet zinciri
yan halka, açık halka.
yan halka, açık halka, bir atom zincirine bağlı en son açık halka.
tekerlek zinciri.
düz zincir, başka zincirlere bağlı olmayan atom zinciri. branched chain İsim
süpermarket zinciri
tedarik zinciri İsim
mesaha zinciri.
tekerlek zinciri.
kar lastiği zinciri
değer zinciri İsim, İşletme
birbirine bağlı ve aynı ad altında ticaret yapan bir grup bağımsız mağaza
saat ve kordon
saat zinciri/kösteği. İsim
esiri zincire vurmak Fiil
bir mahpusu zincire vurmak Fiil
zincirden zırh
zincirden zırh
bankacılık zinciri
zincirleme bankacılık
bir veya birkaç bankanın bir kişi ve kuruluşça yönetilmesi
(US) grup veya zincirleme bankacılık
zincir kayış
(US) bir firma şubesinin kendine özgü markası İsim
yerel istasyonun kendini tanıtması için yayın istasyonları şebekesinin yayına ara vermesi ve bu ara sırasında yapılan reklamlar
asma köprü
radyo yayın zinciri
işletmeler zinciri
palanga
liste fiyatı iskontosu İsim
kademeli iskonto
zincirli fren
zincirle harekete geçirme
zincirle harekete getirme
zincirle tahrik
(US) firma şubesi İsim
(makineyi) aralıksız beslemek, işi birbiri arkasından (boşluk bırakmadan) makineye vermek, ulamak.
zincirli feribot.
zincire vurulmuş (olarak çalışan) mahkûmlar. İsim
palanga
istatistikte zincirleme endeks
zincirleme mektup: alıcısı tarafından kopyaları başkalarına gönderilen mektup. İsim
çok dallı şimşek. İsim
mail2 (1).
şubeler zinciri
nedensellik zinciri
meratibi silsile: yetki sırasına göre makam ve rütbeler.
a military chain of command. İsim
emir-komuta zinciri İsim, Askerlik
olaylar zinciri
deliller zinciri
sıradağlar İsim
dükkânlar zinciri
vukuatlı tapu kaydı İsim, Hukuk
bulaşma zinciri İsim, Viroloji
bulaş zinciri İsim, Viroloji
bir çok şubesi olan örgüt
benekli turna (balığı)
(Esox niger): KD Amerika sularında yaşayan iri, yeşilimsi siyah renkte
ve koyu benekleri olan bir cins balık.
İsim
zincirli baskı makinesi. İsim
zincirleme etkileşen/tepkileşen. Sıfat
zincirleme tepkileşim. İsim, Fizik
zincirleme tepkime. İsim, Kimya
zincirleme olaylar: birinin oluşu ötekinin vukuuna yol açan olaylar dizisi. İsim
reactor (4). İsim
tepke zinciri, birbiri ardınca gelen tepke dizisi.
perakende satış zinciri teşkilatı
zincir kuralı: bir işlev işlevinin türevini işlemlemeye yarayan kural. İsim
zincir testere. İsim
dükkânlar zinciri
makas gülle. İsim
bir sigaradan öbürünü yakarak zincirleme sigara içme
koyu tiryaki, aralıksız sigara içen.
zincir işi, zincir dikiş. İsim
çok şubeli mağaza, birçok yerlerde şubeleri olan mağaza, böyle mağazaların bir şubesi. İsim
aynı şirketin mağazalarının sayısı belli bir miktarı geçtiği takdirde alınan müterakki vergi
mağazalar zinciri
(US) müterakki vergi
boru anahtarı (lokma anahtarı , somun anahtarı)
zincirleme ticaret
channel1 (11). İsim
kimi deniz sigorta poliçelerinde sigorta şirketini kötü havada bulunamayan çapa ve zincirleri ödeme yükünden kurtaran madde
reactor ile ayni anlama gelir. atom pili, atom reaktörü, reaktör: Çekirdeğin sürekli bölünümü
başlatılıp kontrol altında sürdürülerek ısı veya faydalı enerji elde edilen cihaz.
kanıtlar zincirindeki eksik halka
zincirleme nükleer reaksiyon İsim, Kimya
PCR testi İsim, Tıp
süpermarket zinciri
tedarik zinciri yönetimi İsim
zincirleme reaksiyon başlatmak Fiil
değer zinciri analizi İsim, İnsan Kaynakları
değer zinciri yönetimi İsim, İşletme
zincir satış mağazası