1. İsim değişim (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 2. Fiil değiş(tir)mek.
  You've changed such a lot since I last saw you: Seni görmeyeli ne kadar değişmişsin!

  to change the scene/subject/color. change ends: yer/konu/renk değiştirmek.
  I couldn't wish it changed: Bu duruma razıyım.
 3. Fiil
  change into/out of: elbise değiştirmek.
  I'm just going to change into something more comfortable.
 4. Fiil değiştokuş etmek, trampa etmek.
 5. Fiil (yatak takımlarını, çocuk elbisesini vb.) değiştirmek.
  How often do you change your bed?
 6. Fiil aktarma yapmak: bir taşıttan inip öbürüne binmek.
  We changed the plane in Paris to fly to New York.
  I had to change from a train to a bus for part of the journey.
  All change! Herkes insin! (Aktarma yapılacak).
 7. Fiil (para) boz(dur)mak.
  Can you change a ten-dollar bill for me?
 8. Fiil para değiştirmek/çevirmek, bir ülke parasını başka ülkeninki ile değiştirmek.
  We changed U.S dollars
  into Swiss Francs in Bern.
 9. Fiil başkalaşmak, şekil değiştirmek.
  The moon has changed.
 10. Fiil bozulmak.
 11. İsim değiş(tir)me, tadil/tebdil etme.
  change of front
  ask. cephe değiştirme,
  mec. yüzgeri
  etme, fikir/durum değiştirme.
  to have a change of heart: fikir değiştirmek.
  a change for the better/worse: iyileşme/kötüleşme.
  The doctor said the girl had taken a change for the better but was still seriously ill.
 12. İsim değişiklik, değişim, tadilât, tebeddülât.
  a change in daily routine.
  change of address:
  adres değişikliği.
  change of air: hava değişimi.
  change of life: (kadınlarda) âdet kesilmesi, yaşdönümü.
  It makes a change: O zaman iş değişir.
 13. İsim dönüş(tür)me, tahvil, tahavvül.
 14. İsim yenilik, hoşa giden değişiklik.
  for a change: değişiklik/yenilik olsun diye.
  Let's try a new
  restaurant for a change.
 15. İsim bozukluk, bozuk para, paranın üstü.
  How much have you got in change? Ne kadar bozukluğun (bozuk
  paran) var?
  Here is your change: İşte paranızın üstü.
  Can you give me change for $ 1?
  small change: ufak/bozuk para.
  change purse: bozuk para çantası.
  No change given: Para bozulmaz.
  Keep the change: (Paranın) üstü (sende) kalsın.
 16. İsim değişik (yeni/temiz) elbise, yedek elbise.
  He brought a change of clothes: Yedek elbise getirdi.

  I need a change of clothes: Elbise değiştirmeliyim.
 17. İsim aktarma, nakil.
davranış değişikliği İsim, Psikoloji
tavrını değiştirmek Fiil
değişmek Fiil
evlenmek Fiil
halini değiştirmek Fiil
evlenmek Fiil
ikametgâhını değiştirmek Fiil
iş değiştirmek Fiil
fikrini değiştirmek Fiil
iş kolunu değiştirmek Fiil
işkolunu değiştirmek Fiil
işkolunu değiştirmek Fiil
ikametgâhını değiştirmek Fiil
fikrini/kararını değiştirmek.
zikzak yapmak Fiil
ses tonunu değiştirmek Fiil
fikrini değiştirmek Fiil
pozisyonunu değiştirmek Fiil
durumunu değiştirmek Fiil
mevkiini değiştirmek Fiil
mesleğini değiştirmek Fiil
başka yere taşınmak Fiil
tavır ve hareketini değiştirmek Fiil
başka önlemlere başvurmak Fiil
nağmeyi/makamı değiştirmek, ağız değiştirmek, fikrinden/sözünden/kararından dönmek, alçaktan almak.
pişman/nadim olmak.
You say you won't speak to me again, but you'll soon change your tune.
çamaşır değiştirmek Fiil
mesleğini değiştirmek Fiil
kafa değiştirmek Fiil
yasal değişiklikler İsim, Hukuk
kişilik değişimi İsim, Psikoloji
kişilik değişikliği İsim, Psikoloji
cinsiyet değiştirme ameliyatı İsim, Tıp
cinsiyet değiştirme operasyonu İsim, Tıp
ağız değiştirme
dümenine bakmak (argo) Fiil
dönmek Fiil
yenilikçi
Paris veya İsviçre bankalarındaki simsarlar
Brüksel
davranış değişikliği
tutum değişikliği
temel değişiklik
değişiklik yapmak Fiil
bir değişiklik yapmak Fiil
konjonktür değişmesi
sermaye gelişimi
sermaye değişikliği
(ücret) grup değişikliği
iklim değişikliği İsim, Çevre ve Ekoloji
sürekli değişiklik
sözleşme değişikliği
sözleşme tadilatı
göstermelik değişiklik İsim
kültür değişikliği
gümrük vergisinde değişiklik
konjonktür değişmesi
teknik değişiklik Bilgi Teknolojileri
değişiklik olsun diye
vites değiştirme
bozuk para almak Fiil
(borsa) tavan fiyat
envanter değişiklikleri İsim
(otomobil) ani olarak önüne fırlayan bir kimseyi
kazada mağdurun kusurlu bulunmasına rağmen
bozuk para
büyük değişiklikler
yenilik yapmak Fiil
(kambiyo senedi) sonradan yapılan değişiklik
ufak değişiklik
bir menkul kıymetin bir kapanış günü ile ertesi kapanış günü arasındaki fiyat değişikliği
net kur değişikliği
belirgin değişiklik
borsada
teşkilat değişiklikleri İsim
parite değişikliği
barışçıl değişiklikler
barış içinde yer alan değişiklik
yüzdesel değişim
politik değişiklik
fiyat değiştirme
tarife değişikliği
ücret tarifesi değişikliği
(sigorta) seçme hakkı
güzergâh değişikliği İsim
kural değişikliği
tarife değişikliği
büyük değişiklik
vardiya değişimi İsim, İstihdam
paranın üstünü noksan vermek. Geçişli Fiil
aldatmak, dolandırmak. Geçişli Fiil
bozuk para. İsim
önemsiz/değersiz kimse. İsim
yapısal değişiklik
ani değişiklik
ani değişiklikler
teknolojik değişim
saha değişikliği
bir değişikliğe uğramak Fiil
farklılaşmak Fiil
sözlerde değişiklik
şiddetli değişiklikler
hava değişikliği
değişim rüzgârları İsim
haliyle
yatak takımlarını değiştirmek Fiil
değişip durmak, habire değişmek.
birşeyi bir yerden başka bir yere taşımak Fiil
birşeyin yerini değiştirmek Fiil
(a) kızarmak, (b) rengi solmak/sararmak.
... konusunda taktik değiştirmek Fiil
... konusunda tavır değiştirmek Fiil
vites küçültmek Fiil
vites düşürmek Fiil
(tren) aktarma yapmak Fiil
akşam yemeği için giyinmek Fiil
döviz bozdurmak Fiil
(a)
ask. cephe değiştirmek, taarruz yönünü değiştirmek, (b) tutumunu/inanışlarını/ilkelerini değiştirmek.
vites değiştirmek (ABD'de
shift gears denir).
change down/up: vites küçültmek/büyütmek.
el değiştirmek, iyeliği başkasına geçmek.
el değiştirmek, başkasının eline/mülkiyetine geçmek.
dereyi geçerken at değiştirmek Fiil
iklim değişikliği
başkan değişikliği
başa baş değerlerde değişiklik
ortaklıkta değişiklik
maaş değişikliği
ücret değişikliği
üslup değişikliği
kabine değişikliği
kabinede değişiklik
yönetim değişikliği
döviz bozdurmak Fiil
para değiştirmek Fiil
hesap değişikliği
tebdili hava
tutum değişikliği
almaşık ekim
mevzu değişikliği
ikametgâh değişikliği
iş değişikliği
el değiştirme
isim değişikliği
kurlarda değişiklik
intikal
pozisyon değişikliği
program değişikliği
ihtiyaç değişikliği
vergi kanunundaki değişiklik
merak değişikliği
durumun değişmesi
kullanımda değişiklik
yolculukta değişiklik
sıra ile rol yapmak, birbiri arkasına iki rol/iş yapmak veya çalgı çalmak, sıra ile kâh çalışıp kâh dinlenmek.
değişiklik talimatı
usul/tarz değiştirmek, bir usulden öbürüne geçmek.
yer değiştirmek Fiil
yerinde olmak Fiil
yerine geçmek Fiil
biriyle yer değiştirmek Fiil
(kilise çan kulesindeki vb.) tonları değişik çanları âhenklice birbiri arkasına çalma. İsim
çelmek Fiil
taraf/parti değiştirmek, öbür partinin üyesi olmak.
(yürüyüşte) adım değiştirmek.
çarşafları değiştirmek Fiil
modayı değiştirmek Fiil
yönetim kurulunu değiştirmek Fiil
davayı başka bir mahkemeye havale etmek Fiil
tren değiştirmek Fiil
(vites) yükseltmek Fiil
rast gelmek Fiil
tekerlek değiştirmek Fiil
ihbarsız değişiklik
fikir değiştirmek Fiil
bambaşka olmak Fiil
kambiyo servisi
uygun politika değişikliği
bozdurmak Fiil
kritik yaş