during

 1. Adposition esnasında, zarfında, süresince, müddetince, -in/-ın, -de/-da.
  during summer/winter: yazın/kışın.

  in the spring/fall: ilkbaharda/sonbaharda.
  He lived in Florida during the winter: Kışı Floridada geçirdi.
 2. Adposition -leyin, … vakti.
  during the night: geceleyin, gece vakti.
  They departed during the night.

  Only 2 trains departed during the morning: Sabahleyin sadece 2 tren hareket etti.
hoşlandığı sürece.
office held during our pleasure: (Kraliçe) arzumuza bağlı görev.
okulda teneffüs sırasında
(hâkim) kaydı hayat şartıyla
ömür mrüü boyunca
ömür boyunca
mevkii işgal ettiği sırada
mevkii işgal ettiği sırada
iş başında iken
yazın
sömestr içinde
yıl içinde Adverb
gündüz Adverb
gündüzleri Adverb
sıcak mevsimde
sözleşme süresince
dava sürdüğü müddetçe
'nın egemenliği sırasında
oturum esnasında
yaz aylarında Adverb
işbu belgenin yürürlükte olduğu süre içinde Adverb, Law
kış aylarında Adverb
çalışma saatleri içinde
suçun işlenmesi sırasında katılan feri fail
tamirat süresince kapalı olmak Verb
biri yokken işleri idare etmek Verb
bir kriz esnasında intihar etmek Verb
sınavda kopya çekmek Verb
reşit olmadan önce yapılan borçlar
buhranda iflas etmek Verb
hayatta iken hibe
(Br) Kraliçe için çalışmak Verb
savaş sırasında düşman yayın istasyonuna parazit yapmak Verb
düşman radyo istasyonlarını savaş sırasında bozmak Verb
bir ekonomik krizde işçileri çıkarmak Verb
kapalı üstü geçmek Verb
izin parası
ifade alma ve sorguda yasak usuller Noun, Law
evlilik gereği iktisap olunan mal varlığı
evlilik gereği iktisap olunan mal
tatil diye daha yüksek fiyat istemek Verb
ömür boyu bir evde yaşamak Verb
satışların yoğun olduğu mevsimde yüksek fiyat istemek Verb
seçim sırasında seçmenleri kendi tarafına çekmek Verb
Uluslararası Nakliyat Esasında Hayvanların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi Noun, International Law