atmosphere

 1. Noun, Geography atmosfer
 2. Noun uçunyuvar, havayuvarı, atmosfer: yeryuvarını kuşatan çeşitli gaz ve katmanlardan oluşan örtü.
 3. Noun, Chemistry gazlardan oluşan ortam.
 4. Noun atmosfer (basınç birimi): havanın deniz düzeyindeki basıncı. (bkz: atmospheric pressure ).
 5. Noun çevre, muhit, (bir topluma/eyleme/olaya hâkim olan) hava.
  an atmosphere of peace: barış havası.
 6. Noun (bir yerde/çevrede/kimsede/eserde sezilen) bâriz özellik, nitelik, hava.
  a friendly/relaxed/tense/formal
  atmosphere: dostane/huzur verici/gergin/resmî bir hava.
atmosfer dışı uzay Noun, International Law
kozmopolit hava
ekonomik hava
ruhani hava
gösterişsiz
sade hava
müzakere havası Noun
hoş çalışma ortamı
siyasi ortam Noun, Politics-Intl. Relations
atmosferik basınç
fiyatın nerelerde seyrettiği
rahat hava
yıldız gazyuvarı Noun, Astronomy
gergin hava
üst hava tabakası, troposferin üst tabakası.
işyeri havası Noun
huzur ve güven ortamı Noun, Politics-Intl. Relations