atmosphere

 1. Noun, Geography atmosfer
 2. Noun uçunyuvar, havayuvarı, atmosfer: yeryuvarını kuşatan çeşitli gaz ve katmanlardan oluşan örtü.
 3. Noun, Chemistry gazlardan oluşan ortam.
 4. Noun atmosfer (basınç birimi): havanın deniz düzeyindeki basıncı. (bkz: atmospheric pressure ).
 5. Noun çevre, muhit, (bir topluma/eyleme/olaya hâkim olan) hava.
  an atmosphere of peace: barış havası.
 6. Noun (bir yerde/çevrede/kimsede/eserde sezilen) bâriz özellik, nitelik, hava.
  a friendly/relaxed/tense/formal
  atmosphere: dostane/huzur verici/gergin/resmî bir hava.
atmosfer dışı uzay Noun, International Law
kozmopolit hava
ekonomik hava
ruhani hava
gösterişsiz
sade hava
müzakere havası Noun
hoş çalışma ortamı
siyasi ortam Noun, Politics-Intl. Relations
atmosferik basınç
fiyatın nerelerde seyrettiği
psikolojik ortam Noun
psikolojik vasat Noun
rahat hava
yıldız gazyuvarı Noun, Astronomy
gergin hava
üst hava tabakası, troposferin üst tabakası.
işyeri havası Noun
güvensizlik ortamı Noun, Politics-Intl. Relations
huzur ve güven ortamı Noun, Politics-Intl. Relations