1. İsim, Coğrafya atmosfer
 2. İsim uçunyuvar, havayuvarı, atmosfer: yeryuvarını kuşatan çeşitli gaz ve katmanlardan oluşan örtü.
 3. İsim, Kimya gazlardan oluşan ortam.
 4. İsim atmosfer (basınç birimi): havanın deniz düzeyindeki basıncı. (bkz: atmospheric pressure ).
 5. İsim çevre, muhit, (bir topluma/eyleme/olaya hâkim olan) hava.
  an atmosphere of peace: barış havası.
 6. İsim (bir yerde/çevrede/kimsede/eserde sezilen) bâriz özellik, nitelik, hava.
  a friendly/relaxed/tense/formal
  atmosphere: dostane/huzur verici/gergin/resmî bir hava.
atmosfer dışı uzay İsim, Uluslararası Hukuk
kozmopolit hava
ekonomik hava
ruhani hava
gösterişsiz
sade hava
müzakere havası İsim
hoş çalışma ortamı
siyasi ortam İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
atmosferik basınç
fiyatın nerelerde seyrettiği
psikolojik ortam İsim
psikolojik vasat İsim
rahat hava
yıldız gazyuvarı İsim, Astronomi
gergin hava
üst hava tabakası, troposferin üst tabakası.
işyeri havası İsim
güvensizlik ortamı İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
huzur ve güven ortamı İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler