1. İsim, Coğrafya atmosfer
 2. İsim uçunyuvar, havayuvarı, atmosfer: yeryuvarını kuşatan çeşitli gaz ve katmanlardan oluşan örtü.
 3. İsim, Kimya gazlardan oluşan ortam.
 4. İsim atmosfer (basınç birimi): havanın deniz düzeyindeki basıncı. (bkz: atmospheric pressure ).
 5. İsim çevre, muhit, (bir topluma/eyleme/olaya hâkim olan) hava.
  an atmosphere of peace: barış havası.
 6. İsim (bir yerde/çevrede/kimsede/eserde sezilen) bâriz özellik, nitelik, hava.
  a friendly/relaxed/tense/formal
  atmosphere: dostane/huzur verici/gergin/resmî bir hava.
atmosfer dışı uzay İsim, Uluslararası Hukuk
kozmopolit hava
ekonomik hava
ruhani hava
gösterişsiz
sade hava
müzakere havası İsim
hoş çalışma ortamı
siyasi ortam İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
atmosferik basınç
fiyatın nerelerde seyrettiği
rahat hava
yıldız gazyuvarı İsim, Astronomi
gergin hava
üst hava tabakası, troposferin üst tabakası.
işyeri havası İsim
huzur ve güven ortamı İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler