custom

 1. Noun, Language-Literature gelenek
 2. Noun, Law teamül
 3. Noun, Sociology örf
 4. alışkanlık, alışkı, itiyat, âdet.
  It is my custom to go for a walk after supper.
 5. örf, gelenek, görenek, töre, anane.
  Social customs vary greatly from country to country.
 6. (a) gümrük, (b) gümrük idaresi.
 7. müşterilik, alışveriş.
 8. müşteri(ler).
  We lost a great deal of custom when that new shop opened across the road.
 9. ısmarlama (yapılmış).
  custom shoes.
 10. ısmarlama üzerine çalışan (esnaf).
gelenek ve görenekler Noun
demokratik teamüller Noun
birinin müşterisini bir dükkândan çekmek Verb
yerel âdete göre
haklarına halel gelebilecek kişilerin karşı çıkmadan barış içinde o töreye zımnen muvafakat etmeleri Noun
bir törenin bağlayıcı olması için
âdet üzere
bankacılık âdeti
müşterinin ayağını alıştırmak Verb
örf ve âdete uygun
bir âdeti bırakmak Verb
eski bir âdetten vazgeçme
yabancı bir âdeti benimsemek Verb
müşteri çekmek Verb
âdet haline getirmek Verb
yerleşik âdet
genel âdet
meslek ayrıntısı göstermeyen âdetler
âdetler
iyi alışkanlığı olmak Verb
çok eski âdet
adli âdet
örf ve adet hukuku
(US) örf ve âdet hukuku
mahalli örf
mahalli âdet
yerel örf ve adet Noun, Law
eski âdet
müşteri kaybı
denizcilik âdeti
milli âdet
denizcilik âdeti
mahalli âdet
yerel âdet
bir âdeti reddetmek Verb
eski bir âdeti canlandırmak Verb
eski bir âdeti alıkoymak Verb
örf ve âdet hakkı
örf ve âdet hukuku
yerel âdet
eski âdet
borsa âdeti
borsa âdeti
kök salmış âdet
gelenek görenek
örf ve adet Noun
liman âdeti
gümrük engelleri Noun
(araba) özel karoseri
özel yapılmış araba
gümrükten çekme
(US) ısmarlama giysi
(US) ısmarlama giysi reyonu
ısmarlama
terzi patronu
gümrük belgesi
sınır gümrüğü
ısmarlama
fason üretim Noun
ülkenin gelenekleri Noun
mahalli âdetler
liman âdeti
işin gereği
ısmarlama sipariş
gümrük mevzuatı
gümrük hâsılatı
(US) ölçüye göre diken terzi
gümrük duvarları Noun
ısmarlama iş
örf, adet ve ananeler Noun
memlekette âdet olduğu üzere
sınır gümrüğü
gümrükte alıkonulan mallar Noun
gümrük resimi koymak Verb
gümrük baş müdürlüğü