1. İsim, Dil ve Edebiyat gelenek
 2. İsim, Hukuk teamül
 3. İsim, Sosyoloji örf
 4. alışkanlık, alışkı, itiyat, âdet.
  It is my custom to go for a walk after supper.
 5. örf, gelenek, görenek, töre, anane.
  Social customs vary greatly from country to country.
 6. (a) gümrük, (b) gümrük idaresi.
 7. müşterilik, alışveriş.
 8. müşteri(ler).
  We lost a great deal of custom when that new shop opened across the road.
 9. ısmarlama (yapılmış).
  custom shoes.
 10. ısmarlama üzerine çalışan (esnaf).
gelenek ve görenekler İsim
demokratik teamüller İsim
birinin müşterisini bir dükkândan çekmek Fiil
yerel âdete göre
haklarına halel gelebilecek kişilerin karşı çıkmadan barış içinde o töreye zımnen muvafakat etmeleri İsim
bir törenin bağlayıcı olması için
âdet üzere
bankacılık âdeti
müşterinin ayağını alıştırmak Fiil
örf ve âdete uygun
bir âdeti bırakmak Fiil
eski bir âdetten vazgeçme
yabancı bir âdeti benimsemek Fiil
müşteri çekmek Fiil
âdet haline getirmek Fiil
yerleşik âdet
genel âdet
meslek ayrıntısı göstermeyen âdetler
âdetler
iyi alışkanlığı olmak Fiil
çok eski âdet
adli âdet
örf ve adet hukuku
(US) örf ve âdet hukuku
mahalli örf
mahalli âdet
yerel örf ve adet İsim, Hukuk
eski âdet
müşteri kaybı
denizcilik âdeti
milli âdet
denizcilik âdeti
mahalli âdet
yerel âdet
bir âdeti reddetmek Fiil
eski bir âdeti canlandırmak Fiil
eski bir âdeti alıkoymak Fiil
örf ve âdet hakkı
örf ve âdet hukuku
yerel âdet
eski âdet
borsa âdeti
borsa âdeti
kök salmış âdet
gelenek görenek
örf ve adet İsim
liman âdeti
gümrük engelleri İsim
(araba) özel karoseri
özel yapılmış araba
gümrükten çekme
(US) ısmarlama giysi
(US) ısmarlama giysi reyonu
ısmarlama
terzi patronu
gümrük belgesi
sınır gümrüğü
ısmarlama
fason üretim İsim
ülkenin gelenekleri İsim
mahalli âdetler
liman âdeti
işin gereği
ısmarlama sipariş
gümrük mevzuatı
gümrük hâsılatı
(US) ölçüye göre diken terzi
gümrük duvarları İsim
ısmarlama iş
örf, adet ve ananeler İsim
memlekette âdet olduğu üzere
sınır gümrüğü
gümrükte alıkonulan mallar İsim
gümrük resimi koymak Fiil
gümrük baş müdürlüğü