central

 1. özeksel, merkezî, özek+, merkez+.
  central angle: özeksel açı, merkez açısı.
 2. merkezî, merkezde bulunan.
  a central position. The central shops are conveniently reached from all
  parts of the city.
  central heating: merkezden ısıtma döşemi/kalorifer tesisatı.
 3. merkez: bütün şubelerin bağlı/tâbi bulunduğu.
  a central agency.
  central Bank: Merkez Bankası.
 4. ana, baş, bellibaşlı, başlıca, belirgin, en önemli.
  the central character in a novel. The central
  aim of this government is social security.
 5. beyine veya belkemiğine ait.
 6. Phonetics dil ağzın ortasında telâffuz edilen (ses).
 7. Physics bir noktaya uygulanan (kuvvet).
 8. telefon santralı.
 9. telefon memuresi, operatris.
Merkez bankası faaliyetleri (NACE kodu: 64.11) Noun, Trades-Professions
santral venöz kateter Noun, Medicine
santral kateter Noun, Medicine
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Proper Name, Economics
Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç) ve sıcak su kazanları (boylerleri) imalatı (NACE kodu: 25.21) Noun, Trades-Professions
Buhar jeneratörü imalatı, merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) hariç (NACE kodu: 25.3) Noun, Trades-Professions
Buhar jeneratörü imalatı, merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) hariç (NACE kodu: 25.30) Noun, Trades-Professions
(Fransada) merkezî dağ kütlesi.
telefon santralı.
idari merkez
merkezi idare
merkez idare
merkezi idari makam
Orta Afrikalı Adjective
merkezi afrika ekonomik ve gümrük birliği
orta afrika cumhuriyeti Noun, Place Names
(US) mahalli makamlar Noun
merkez büro
merkez ajans
Orta Amerika.
Orta Amerikalı.
orta amerika ortak pazarı
merkezi amerika ortak pazarı
İç Anadolu Noun, Place Names
İç Anadolu Proper Name, Place Names
Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Noun
merkez ve taşra teşkilatı Noun, Organizations
merkez açı Noun, Geometry
(Br) Merkezi Hakem Kurulu
merkezi hakem kurulu
(havaalanı) uçak emniyet kontrol alanı
şehrin merkez indeki dükkân
şehrin merkezindeki dükkân
Orta Asya.
merkezi idare
merkezi otorite
emisyon bankası Noun
ihraç bankası Noun
merkez bankası Noun, Economics
merkez bankası başkanı Noun, Banking
merkez bankası guvernörü Noun, Banking
merkez bankası kredileri Noun
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Proper Name, Organizations
merkez bankası özel hesap karşılığı
merkez kurulu
Nükleer Ölçümler Merkez Bürosu Noun
ticaret merkezi
merkezi iş mahalli
tek elden satın alma
şehir merkezi.
merkezi komite
merkez komisyon
merkez komisyonu
merkezi kurul
merkez kurulu
merkezi komite
özeksel güven aralığı.
merkez denetim müdürlüğü
nüve
merkez
merkezi karşı taraf Noun
Merkez Dairesi Noun, Organizations
merkez depo
Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Noun, Organizations
Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Noun, Organizations
Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü Noun, Organizations
Orta Avrupa Noun, Place Names
Merkezi Avrupa Saati
merkez icra organı
merkez icra kurulu
özeksel çarpınım beklemleri.
(oyun) baş aktör
bir romandaki esas kahramanlar Noun
merkezi arşiv
merkez arşivi
merkez arşiv
merkezi arşiv
merkez arşiv müdürlüğü
merkezi dosyalama sistemi
Merkezi Finans ve İhaleler Birimi
ana firma
merkezi idare organı
merkezi hükümet
merkezden yönetim Noun, Politics-Intl. Relations
merkezi yönetim mevduatları Noun
(postane) muamelat holü
merkezi ısıtma
kalorifer
(Br) Konut Konularını Danışma Komitesi
ana fikir
esas fikir
Orta Hindistanda eskiden mevcut politik kurum.
merkezi istihbarat bürosu Noun
merkez denetleme kurulu Noun, Organizations
: ABD Merkezî Haber Alma Örgütü.
merkezi haber alma teşkilatı
Amerikan Gizli Haberalma Örgütü
merkezi haberalma örgütü
merkezi haberalma bürosu Noun
ana sorun
orta şerit
özeksel erey savı.
santral venöz kateter Noun, Medicine
santral kateter Noun, Medicine
ana demiryolu hattı
merkezi kilit sistemi Noun, Transport
merkezi kilitleme sistemi
merkez de yönetim
merkezî idare
merkezi idare
merkezden yönetim
merkez piyasa
özeksel beklem.
merkezî sinir sistemi, beyin ve omurilik.
merkezi sinir sistemi Noun, Psychology
merkez büro
merkezi teşkilat
merkez teşkilat Noun, Organizations
büyük kasa
...'in temel direği Noun
...'in temel dayanağı Noun
merkezî planlama Noun, Politics-Intl. Relations
merkez
merkez postanesi
merkezi iktidar
(Birinci Dünya Savaşında) Merkezî Kuvvetler: Almanya, Avusturya-Macaristan, Türkiye ve Bulgaristan.
İttifak Devletleri Noun, History
(bilgisayar) ana işlem birimi.
merkezi işlem birimi Noun, Engineering
(Br) ana tren garı
genel evrak dairesi
merkezi sicil Noun, Organizations
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
merkezi kayıt sistemi Noun, Organizations
merkezi arşiv
Merkez Araştırma Enstitüleri Noun, Organizations
karayolunda yol ortasında uzayıp giden çimenlik
New York ve Chicago'daki merkez bankaları Noun
(US) New York ve Chicago'daki Amerikan Milli Bankaları Noun
baş rol
merkez alışveriş semti
merkez garı
ana istasyon
ana gar
merkez istatistik bürosu Noun
(Br) devlet istatistik merkezi
(Br) merkez istatistik bürosu Noun
merkez telefon santralı
özeksel eğilim.
standard time
merkezi trafik kontrolü
merkezi trafik kontrolu
merkezi antlaşma örgütü
merkez değerlendirme kurulu
afrika merkez bankaları birliği
merkezi yönetimden alacaklar Noun
merkez bankasındaki matlup
merkezi yönetimi kaldırmak Verb
bir merkezden gaz ile ısıtma
merkez bankası guvernörü
kalorifer tesisatı kurma
(US) Fiyat Kontrol Dairesi
TCMB özel hesapları Noun, Banking
Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Noun, Organizations
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Noun, Organizations
T.C. Merkez Bankası (bilanço)
Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Noun, Organizations
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,Ankara Noun, Organizations
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Noun, Organizations
Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü Noun, Organizations
Kuzey Atlantik ve Orta Avrupa Noun, Place Names
Kuzey ve Orta Amerika Noun, Place Names
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Noun, Organizations
İttifak Devletleri Noun, Politics-Intl. Relations