month

 1. Noun
  solar month ile ayni anlama gelir. ay, güneş yılının 12'de biri.
 2. Noun ay: takvim yılını oluşturan 12 aydan biri.
  in the month of May: Mayıs ayında.
  Which day of
  the month is it today: Bugün ayın kaçı?
  at the end of the current month: bu ayın sonunda.
  this day next month: gelecek ay bugün.
 3. Noun bir aylık süre (takriben 30 gün veya 4 hafta).
  It went on for months: Aylarca sürdü.
  once a
  month: ayda bir.
  It will take about a month to finish the project.
Nisan, yılın dördüncü ayı Noun
Ağustos, yılın sekizinci ayı Noun
Aralık, yılın onikinci ayı Noun
Şubat, yılın ikinci ayı Noun
Ocak, yılın birinci ayı Noun
Temmuz, yılın yedinci ayı Noun
Haziran, yılın altıncı ayı Noun
Mart, yılın üçüncü ayı Noun
May
Mayıs, yılın beşinci ayı Noun
Kasım, yılın onbirinci ayı Noun
Ekim, yılın onuncu ayı Noun
tehlikeye atılmak Verb
kelleyi koltuğa almak Verb
aylığını almak Verb
her ay maaşının yarısını tasarruf etmek Verb
Eylül, yılın dokuzuncu ayı Noun
her ay maaşının onda birini bir kenara koymak Verb
ilerideki en son ay için işlem gören sözleşmeler
vadeli borsa işlemleri piyasasında
(dava) gelecek aya tecil edilmek Verb
ay başı Noun
doğduğu ay
ay olarak
aylık olarak
(a) takvim ayı, takvimdeki aylardan herbiri.
You'll be paid by calendar month. (b) bir ayın belirli
bir gününden müteakip ayın aynı gününe kadar geçen zaman.
From January 12 to March 12 is two calendar months.
içinde bulunulan ay
(tiyatro) bir ay süreyle kapalı
ay sonu Noun, Accounting
ayın başı
vadesi önümüzdeki ay gelmek Verb
gelecek ay vadesi gelmek Verb
ramazan
(Br) avlanmanın yasak olduğu ay
ay başı Noun
vade ayı
(US) vade ayı
ayda $ 3000 kazanmak Verb
aylığına kiralamak Verb
bir aydan az bir süre içinde
kamerî ay, month (4).
kamerî ay: (a) ayın bir dönemini tamamladığı 27.322 günlük süre, (b) yeni ayın görüldüğü anlar arasındaki 29.53 günlük süre.
ayın ortasında
gelecek ay
geçen ayın
ayın kaçında ?
aylık ödemek Verb
üç aylık dönem
geçen ay
evvelki ay
her ay eve para havale etmek Verb
her ay eve para havale etmek Verb
aylık kiralamak Verb
bir aylık vade
her ay mal göndermek Verb
her ay mal göndermek Verb
bir işi ay sonundan önce bitirmeyi kafasına koymak Verb
ay sonunda hesaplaşmak Verb
ay sonunda ödemek Verb
ayın sonunda hesabı kapatmak Verb
ay sonunda hesaplaşma
geçen ay büyük çapta artmış olmak Verb
month ile ayni anlama gelir. ay, güneş yılının 12'de biri.
bir aylık süre
en yakın teslim ayı
muayyen gün Noun, Biology
fabrika bir ay grev deydi
(dava) duruşma gelecek ay olacak
ayda iki kez
ay da iki kez
bir ay içinde
ay ve gün Noun
seçim ayı
oruç ayı Noun, Religion-Faith
bir ay için önceden geçerli borsa emri
(US) bir ay için geçerli borsa emri
rapor ayı bir ay vadeli borç
(Katoliklerde) ölümün 30'uncu günü yapılan âyin. Noun
sittinsene, çok uzun süre.
He'll never do it in a month of Sundays: Sittinsene bu işi yapmaz.
sonsuz zaman, çok uzun süre.
bir ay vadeli kredi
bir aylık kredi
bir aylık izin
bir aylık maaş
bir aylık ihtiyaç
aylık olarak ayda yüz dolar istemek Verb
$ aylık $ 100 kira istemek Verb
ayda yüz dolar kira istemek Verb
bir ay önceden ihbarda bulunmak Verb
bir aylık ihtar süresi vermek Verb
bir aylık ihtar süresi vermek Verb
altı ay önceden ihbarda bulunmak Verb
birine bir ay önceden ihbarda bulunmak Verb
geçen ayın cirosu Noun
bir aylık izin almak Verb
bir ay vadeli borç
aylık senet
bir aylık senet
(US) bir aylık vadeli mevduat
bir aylık hapse mahkûm etmek Verb
üç aylık kirayı peşin ödemek Verb
bir ay önceden ihbara tabi
yazın bir ay izin almak Verb
yazın bir ay izin zni almak Verb
bu ayın (piyango) çekilişi
geçen ayın cirosu Noun
üç ay vadeli senet
üç aylık para
üç ay vadeli poliçe
(US) iki aylık vadeli mevduat