1. İsim
  solar month ile ayni anlama gelir. ay, güneş yılının 12'de biri.
 2. İsim ay: takvim yılını oluşturan 12 aydan biri.
  in the month of May: Mayıs ayında.
  Which day of
  the month is it today: Bugün ayın kaçı?
  at the end of the current month: bu ayın sonunda.
  this day next month: gelecek ay bugün.
 3. İsim bir aylık süre (takriben 30 gün veya 4 hafta).
  It went on for months: Aylarca sürdü.
  once a
  month: ayda bir.
  It will take about a month to finish the project.
Nisan, yılın dördüncü ayı İsim
Ağustos, yılın sekizinci ayı İsim
Aralık, yılın onikinci ayı İsim
Şubat, yılın ikinci ayı İsim
Ocak, yılın birinci ayı İsim
Temmuz, yılın yedinci ayı İsim
Haziran, yılın altıncı ayı İsim
Mart, yılın üçüncü ayı İsim
May
Mayıs, yılın beşinci ayı İsim
Kasım, yılın onbirinci ayı İsim
Ekim, yılın onuncu ayı İsim
tehlikeye atılmak Fiil
kelleyi koltuğa almak Fiil
aylığını almak Fiil
her ay maaşının yarısını tasarruf etmek Fiil
Eylül, yılın dokuzuncu ayı İsim
her ay maaşının onda birini bir kenara koymak Fiil
ilerideki en son ay için işlem gören sözleşmeler
vadeli borsa işlemleri piyasasında
(dava) gelecek aya tecil edilmek Fiil
ay başı İsim
doğduğu ay
ay olarak
aylık olarak
(a) takvim ayı, takvimdeki aylardan herbiri.
You'll be paid by calendar month. (b) bir ayın belirli
bir gününden müteakip ayın aynı gününe kadar geçen zaman.
From January 12 to March 12 is two calendar months.
içinde bulunulan ay
(tiyatro) bir ay süreyle kapalı
ay sonu İsim, Muhasebe
ayın başı
vadesi önümüzdeki ay gelmek Fiil
gelecek ay vadesi gelmek Fiil
ramazan
(Br) avlanmanın yasak olduğu ay
ay başı İsim
vade ayı
(US) vade ayı
ayda $ 3000 kazanmak Fiil
aylığına kiralamak Fiil
bir aydan az bir süre içinde
kamerî ay, month (4).
kamerî ay: (a) ayın bir dönemini tamamladığı 27.322 günlük süre, (b) yeni ayın görüldüğü anlar arasındaki 29.53 günlük süre.
ayın ortasında
gelecek ay
geçen ayın
ayın kaçında ?
aylık ödemek Fiil
üç aylık dönem
geçen ay
evvelki ay
her ay eve para havale etmek Fiil
her ay eve para havale etmek Fiil
aylık kiralamak Fiil
bir aylık vade
her ay mal göndermek Fiil
her ay mal göndermek Fiil
bir işi ay sonundan önce bitirmeyi kafasına koymak Fiil
ay sonunda hesaplaşmak Fiil
ay sonunda ödemek Fiil
ayın sonunda hesabı kapatmak Fiil
ay sonunda hesaplaşma
geçen ay büyük çapta artmış olmak Fiil
month ile ayni anlama gelir. ay, güneş yılının 12'de biri.
bir aylık süre
en yakın teslim ayı
muayyen gün İsim, Biyoloji
fabrika bir ay grev deydi
(dava) duruşma gelecek ay olacak
ayda iki kez
ay da iki kez
bir ay içinde
ay ve gün İsim
seçim ayı
oruç ayı İsim, Din ve İnanç
bir ay için önceden geçerli borsa emri
(US) bir ay için geçerli borsa emri
rapor ayı bir ay vadeli borç
(Katoliklerde) ölümün 30'uncu günü yapılan âyin. İsim
sittinsene, çok uzun süre.
He'll never do it in a month of Sundays: Sittinsene bu işi yapmaz.
sonsuz zaman, çok uzun süre.
bir ay vadeli kredi
bir aylık kredi
bir aylık izin
bir aylık maaş
bir aylık ihtiyaç
aylık olarak ayda yüz dolar istemek Fiil
$ aylık $ 100 kira istemek Fiil
ayda yüz dolar kira istemek Fiil
bir ay önceden ihbarda bulunmak Fiil
bir aylık ihtar süresi vermek Fiil
bir aylık ihtar süresi vermek Fiil
altı ay önceden ihbarda bulunmak Fiil
birine bir ay önceden ihbarda bulunmak Fiil
geçen ayın cirosu İsim
bir aylık izin almak Fiil
bir ay vadeli borç
aylık senet
bir aylık senet
(US) bir aylık vadeli mevduat
bir aylık hapse mahkûm etmek Fiil
üç aylık kirayı peşin ödemek Fiil
bir ay önceden ihbara tabi
yazın bir ay izin almak Fiil
yazın bir ay izin zni almak Fiil
bu ayın (piyango) çekilişi
geçen ayın cirosu İsim
üç ay vadeli senet
üç aylık para
üç ay vadeli poliçe
(US) iki aylık vadeli mevduat