1. İsim
    ethyl alcohol/grain alcohol/ethanol/fermantation alcohol/spirits of wine/spirit ile ayni anlama
    gelir. alkol, ispirto, etil alkol, C2H5OH.
  2. İsim alkollü içki.
  3. İsim, Kimya alkol: genel formülü CnH2n+1OH veya ROH olan bileşimlere verilen ad. Burada R bir
    alkil grubunu, OH ise hidroksil kökünü gösterir. (Arapça
    elkuul sözcüğünden alınmıştır).
alkol bazlı dezenfektan İsim, Tıp
fetal alkol sendromu İsim, Hastalıklar
salt/mutlak alkol, ağırlıkça %1'den az su içeren alkol.
alkol bağımlısı olmak Fiil
alkolik olmak Fiil
alil alkol: H2C=CHCH2OH: Plastik ve ilâç sanayiinde ve organik sentezlerde kullanılan,
hardal gibi keskin kokulu, cildi tahriş eden, renksiz sıvı.
amil-alkol, C5H11OH: nışastalı maddelerin fermantasyonundan elde edilen renksiz,
keskin kokulu sıvı. Eritici olarak ve organik sentezlerde aracı olarak kullanılır.
OC6H4CH2OH: parfüm yapmakta kullanılan renksiz, alıç kokulu sıvı.
anisic
alcohol ile ayni anlama gelir.
İsim
alkolün etkisi altında olmak Fiil
benzil alkol, C6H5CH2OH. Renksiz, hafif rayihalı, suda erir sıvı. Parfüm
vb. yapımında eritici olarak, benzil ester ve eterlerinin sentezinde de aracı olarak kullanılır.
bütil alkol, C4H9OH: bütandan elde edilen tutuşabilir dört sıvı alkol eşizinden
biri. Organik sentezlerde ve eritici olarak kullanılır.
İsim
denşirilmiş alkol: metanol vb. gibi zehirli madde katılarak içilmez hale getirilmiş etil alkol.
alkollü araç kullanma İsim, Hukuk
alcohol (1). İsim
alkol içmekten sakınmak Fiil
hububat alkolü.
izopropil alkol: CH3CHOHCH3: eritici, masaj alkolü olarak ve antifriz yapımında kullanılır.
loril alkol: C12H26O : başka alkollerle karıştırılarak deterjan yapımında kullanılır. İsim
(kandaki) alkol miktarı
methanol İsim
alkol derecesi
alil alkol: H2C=CHCH2OH: Plastik ve ilâç sanayiinde ve organik sentezlerde kullanılan,
hardal gibi keskin kokulu, cildi tahriş eden, renksiz sıvı.
propil alkol: C3H7OH. Eritici olarak ve organik sentezlerde kullanılır. İsim
saf alkol
saf ispirto
içki tüketimini sınırlamak Fiil
alkol, antiseptik olarak kullanılan %70 izopropil alkol eriyiği.
alkol bazlı dezenfektan İsim, Tıp
alkollü içki vergisi
methyl alcohol.
kandaki alkol oranı İsim, Tıp
alcohol ile ayni anlama gelir. alkol, ispirto, etil alkol, C2H5OH.
Türün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) İsim
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu İsim, Kurum İsimleri