1. sayfa.
  There is a picture of a tree on this page .
 2. yaprak (kitap/defter).
  Someone has torn a page out of this book.
 3. kayda değer/önemli olay.
  a bright page page in Turkish history: Türk tarihinde parlak bir olay/şanlı bir sayfa.
 4. Matbaacılık bir sayfalık dizgi.
 5. iç oğlanı.
 6. otel garsonu, resmî kıyafetli el ulağı.
 7. uşak, hizmetçi.
 8. (kitap/defter vb. sayfalarını) numaralamak, numara koymak.
 9. hoparlörle çağırmak.
resmi site, resmi sayfa, resmi Internet sitesi, resmi web sitesi, resmi Internet sayfası, resmi web sayfası İsim, Bilgi Teknolojileri
karşı sayfa
reklam sayfası İsim
havaalanı hoparlör sistemi
öteki kod sayfası İsim, Bilgi Teknolojileri
sayfanın altında
sayfa arkası İsim
arka sayfa
taban sayfası İsim
bütün birinci sayfayı kaplamak Fiil
boş sayfa
boş sayfa
karton
sayfanın dibi
iş dünyası sayfası İsim
bir sayfada basılı alan
bir gazetenin finans konularını işleyen sayfası olmak Fiil
baş sayfa yapmak Fiil
mizanpaj yapmak Fiil
sayfanın ortası İsim
sayfanın ortası İsim
kod sayfası İsim, Bilgi Teknolojileri
kapak sayfası İsim, Bilgi Teknolojileri
sayfa derinliği
iki sayfalı
başyazı sayfası İsim
(reklamcılık) sekizlik sayfa
arka yüz
baş sayfa
(gazete) mali konulara ayrılan sayfa
mali konulara ayrılan sayfa (gazete)
(US) ilk sayfa
sayfaya sığdır Bilgi Teknolojileri
bir sayfanın ucunu kıvırmak Fiil
sayfanın altı
ön sayfa
birinci sayfa
önemli
tam sayfa
sayfa başı
sayfa başı
köşe yazarı olmak Fiil
baş sayfaya geçmek Fiil
iç sayfa
göze belirgin bir şekilde görünmek Fiil
iniş sayfası İsim, Reklamcılık
hedef sayfa İsim, Reklamcılık
son sayfa
sayfanın mizanpajını yapmak Fiil
sol sayfa
mektup bu sayfası İsim
mektup sayfası İsim
sayfa düzeni
bellek sayfası.
(Fr) mizanpaj
sayfa düzenlenmesi
karşı sayfada
karşı sayfa da
karşı sayfada
sayfanın üçte biri
sayfanın üçte biri
karma sayfa: çeşitli görüş ve düşünüşteki yorumcu, fıkra/mizah yazarı vb.'nin yazılarına ayrılan gazete
sayfası.
The Op-Ed = Op-Ed page of today's New York Times.
İsim
kişisel web sayfası İsim
sayfanın altına (dibine) not basmak Fiil
(reklam) dörtte bir sayfa
sonuç sayfası İsim
sağ sayfa
gılman İsim
bir sayfanın büyük bir bölümünü kaplayan reklam
sayfa boyu
özel sayfa
sayfa örneği
sayfanın son satırları İsim
metin tni sayfası İsim
metin sayfası İsim
title ile ayni anlama gelir. başlık sayfası, baş sayfa, kitabın başında kitabın ve yazarın adını,
yayın evini, yayın yer ve yılını belirten sayfa.
Sayfa başı Bilgi Teknolojileri
(reklamcılık) sayfanın üçte ikisi
sayfa boyu
tam sayfa
sayfa genişliği
kadın sayfası İsim
Sayfa ... ve devamı İsim
uzunsaç: omuza kadar uzayıp kıvrılan kadın saç modası. İsim
sayfa sonu Bilgi Teknolojileri
dizginin boyu
sayfa boyu ilanı
sayfa boyu ilan
sonraki sayfa Bilgi Teknolojileri
mizanpaj
sayfa düzeni Bilgi Teknolojileri
sayfa numarası Bilgi Teknolojileri
iki sütunluk sayfa
sayfa yazıcı Bilgi Teknolojileri
düzeltme provası İsim
sayfa ücreti
sayfa tarifesi
birini hoparlör ile anons ettirmek Fiil
sayfa mizanpajı
Sayfa Düzeni Bilgi Teknolojileri
tam sayfa boyu
hoparlörle birini anons etmek Fiil
evraklara sayfa numarası koymak Fiil
(kitabı okumadan) sayfalarını çevirmek.
bir kitabın sayfalarını karıştırmak Fiil
kitap sayfalarını çevirmek Fiil
bir yayımda belirli bir sayfayı okuyanların o yayımın tümünü okuyanların sayısına oranı
sayfa trafiği
önceki sayfa Bilgi Teknolojileri
sayfa gösterimi İsim, Reklamcılık
sayfa gösterimi İsim
30'uncu sayfanın tepesinde
kod sayfası değiştirme Bilgi Teknolojileri
devamı sayfa altıda
iki sayfayı kaplayan ilan
iki sayfayı kaplayan reklam
ön sayfa manşeti
ön sayfa haberleri İsim
(US) tam sayfa ilan
tam sayfa tv'de
tam sayfa resim
tam sayfa gazete ilanı
tam sayfa ilan ücreti
yarım sayfa ilan
dergi yayımcılığında yazı ya da reklamın karşılıklı iki sayfanın alt ya da üst bölümüne basılması
istenen sayfa sonu Bilgi Teknolojileri
yatay Bilgi Teknolojileri
bir sayfayı boş bırakmak Fiil
bir sayfayı baskıya hazırlamak Fiil
düşey Bilgi Teknolojileri
arama motoru sonuç sayfası İsim, Yazılım
kitaptan bir sayfa koparmak Fiil
kitapta sayfa çevirmek Fiil