1. mangır (argo)
 2. mangiz (argo)
 3. İsim para, nakit, akçe.
  come into money: paraya konmak, para sahibi/zengin olmak.
  It will bring
  in big money: Bu işte çok para var.
 4. İsim para yerine geçen şey.
 5. İsim çek, senet, esham vb. gibi kıymetli evrak.
 6. İsim
  money of account ile ayni anlama gelir. saymanlık parası, piyasada mevcut olmayıp sırf hesap tutmada
  kullanılan para birimi (ABD'de
  mill, İngilterede
  guinea gibi).
 7. İsim servet, zenginlik, mülk, vb.'nin para ile ölçülen değeri.
  Her family has money: Ailesi zengindir.

  She has a lot of money.
 8. İsim malî kazanç/kâr.
karapara aklama ile mücadele İsim, Bankacılık
parasını dilediği gibi harcamak Fiil
parasını cömertçe harcamak Fiil
parasından olmak Fiil
düğüm üstüne düğüm atmak Fiil
parasını sakınmadan harcamak Fiil
parasını esirgemek Fiil
parasını akıllıca değerlendirmek Fiil
parasını akıllıca yatırmak Fiil
parasını talep etmek Fiil
parasını israf etmek Fiil
elektronik para, siber-para İsim, Bankacılık
parası dolandırılmış
parasını işletmek Fiil
(US) spekülasyonlarla parasını kaybetmek Fiil
parasını har vurup harman savurmak Fiil
parasını saçıp savurmak Fiil
parasını pencereden savurmak Fiil
-e göre, -nin fikrince, -e kalırsa.
for my money: bence.
For my money, there's nothing to be
gained by waiting.
Not for every man's money: Herkesin harcı değildir.
He's the man for my money: Aradığım adam budur.
parasını har vurup harman savurmak Fiil
parası karşılığı az bir kâr sağlamak Fiil
parasının karşılığını almak Fiil
parasını geri almak Fiil
parasının karşılığını almak Fiil
ödediği paranın karşılığını almak Fiil
parasının karşılığını almak Fiil
ödediği paranın karşılığını almak Fiil
parası sadece ufak bir kâr getirmek Fiil
parası sadece ufak bir kâr getirmek Fiil
parasından kurtulmak Fiil
parasından olmak Fiil
ne ödediyse karşılığını almak Fiil
bütün parasını bağışlamak Fiil
bütün parasını harcamak Fiil
(a) şiddetli rekabetle karşılaşmak, (b) zahmetine değmek, büsbütün semeresiz olmamak.
kendi parası olmak Fiil
parasını yüzde yedi faiz üzerinden yatırmış olmak Fiil
(Br) parasını devlet tahvillerine yatırmış olmak Fiil
cebi para ile dolu olmak Fiil
parasını tutumlu kullanmak Fiil
parasını bir teşebbüse yatırmak Fiil
bir teşebbüse para yatırmak Fiil
parasını bir girişime yatırmak Fiil
parasını emlaka yatırmak Fiil
parasını emlake yatırmak Fiil
parasını güvenli hisse senetlerine yatırmak Fiil
parasını güvenli hisse senet dilerine yatırmak Fiil
parasını menkul değerlere yatırmak Fiil
parasını menkul kıymetlere yatırmak Fiil
parasını tahvillere yatırmak Fiil
parasını hisse senetlerine yatırmak Fiil
parasını iyi bir şeye yatırmak Fiil
parasını cömertçe harcamak Fiil
yaşlılığı için bir kenara para koymak Fiil
parasını dikkatle harcamak Fiil
parasını kârlı olarak yatırmak Fiil
parasını kazançlı işe yatırmak Fiil
bütün parasını hayır işlerine bırakmak Fiil
parasını birine bırakmak Fiil
parasını işletmemek Fiil
parasını işletmeden tutmak Fiil
parasını işletmemek Fiil
parasını idare etmek Fiil
parasını kötü yere yatırmak Fiil
parasını kötü kullanmak Fiil
parasını yetiştirmek Fiil
ev geçindirme parasından tırtıklamak Fiil
parasını daha iyi idare etmek Fiil
parasını yanlış yere yatırmak Fiil
bütün parasını harcamak Fiil
parasından ayrılmak Fiil
parasını har vurup harman savurmak Fiil
topal atla yarışa çıkmak.
parasını faize yatırmak Fiil
düşüncelerini eyleme döndürmek Fiil
parasını işletmek Fiil
parasını geri almak Fiil
parasını har vurup harman savurmak Fiil
çocuğundan para esirgemek Fiil
para kazanmaktan başka bir şey düşünmemek Fiil
parasını ortaya koymak Fiil
parasını istemeye istemeye vermek Fiil
parasından olmuş
parayı cebine tıkmak Fiil
cebine para tıkmak Fiil
bütün parasını işletmeye yatırmak Fiil
bütün parasını harcamak Fiil
parasını boşa harcamak Fiil
parasını kitaplara harcamak Fiil
parasını saçmak Fiil
cep harçlığı eksilmek Fiil
parasını dikkatle sarfetmek Fiil
parasını dikkatle sarf etmek Fiil
(US) parasını saymak Fiil
para saçmak Fiil
parasını saçmak Fiil
parasını araziye bağlamak Fiil
parasını saymak Fiil
parasını israf etmek Fiil
arsasını paraya çevirmek Fiil
parasının karşılığını istemek Fiil
parasını vasiyetle bir hastaneye bırakmak Fiil
tedavüldeki para
para avans vermek Fiil
bir şirketin yeni ihraç ettiği ya da satışa sunduğu hisselere talip olan bir kimsenin başvuruda bulunurken ödemesi gereken para
kefalet yerine yatırılan para
ölü sermaye
kalp para
(Br) sahte para
sahte para
pey akçesi
para göndermek Fiil
geçici teminat
yolculuk ücreti
emanet para
ortak para
sahte para
cari para (yasal olarak geçerli , kullanılan para
yevmiye
günü gününe ödenen ücret
yatırılan para
dispeç parası
elektronik para
parasını yatırmak Fiil
muvakkat para
bir ya da daha çok suçlunun kanuni ödemelerde kullandıkları para rezervi
(US) bir ya da daha çok sayıdaki suçlunun yasal ödemelerde bulunmak üzere kullandıkları para rezervi
geçici olarak duran ve plasman arayan paralar
taze para
külçe halinde para
yüksek faizle alınan para
ev idaresi parası
nakit ya da faiz getirmeyen para
kanuni para
ucuz para
madeni para
parasını akışkan yapmak Fiil
para benzeri
ticari senetler
standart olmayan para
paranın üstü
opsiyon parası
para borcu olmak Fiil
para tedarik etmek Fiil
peştamaliye
para yerine kullanılabilen poliçe
(US) kıymetten düşmüş para
kâğıt para
vazgeçme parası
şahısların ve küçük şirketlerin mevduatları İsim, Bankacılık
para harcamak Fiil
para basmak Fiil
(askerlik) izinsiz namevcudiyet için para cezası
geçim yardımı
emeklilik parası
para transfer etmek Fiil
toptan para
toptan para (bankalar , büyük firmalar ya da mali kuruluşlardan alınan yüksek miktardaki krediler
para çekmek Fiil
para işleri İsim
banker
para torbaları İsim
(Br) parlamentoda paranın tasdiki klozu
para borcu
finansman boşluğu
para avcısı
para biriktirme meraklısı
para istifçisi
para rezervi
para aldanması
para akışı
para faizi
para borç veren kişi
para kazanma
paranın gücü
para rezervi
(US) dünyanın her yerindeki piyasalarda yatırım yapan ve bu süreç içinde sıcak para yaratan bir kişi
için kullanılan konuşma dili terimi
para standardı
para yerine geçen şey
para darlığı
havale İsim, Bankacılık
para cirosu İsim
para ile ödenen ücret
nominal ücret
para aklamak