page

 1. sayfa.
  There is a picture of a tree on this page .
 2. yaprak (kitap/defter).
  Someone has torn a page out of this book.
 3. kayda değer/önemli olay.
  a bright page page in Turkish history: Türk tarihinde parlak bir olay/şanlı bir sayfa.
 4. Printing bir sayfalık dizgi.
 5. iç oğlanı.
 6. otel garsonu, resmî kıyafetli el ulağı.
 7. uşak, hizmetçi.
 8. (kitap/defter vb. sayfalarını) numaralamak, numara koymak.
 9. hoparlörle çağırmak.
resmi site, resmi sayfa, resmi Internet sitesi, resmi web sitesi, resmi Internet sayfası, resmi web sayfası Noun, Information Technology
karşı sayfa
reklam sayfası Noun
havaalanı hoparlör sistemi
öteki kod sayfası Noun, Information Technology
sayfanın altında
sayfa arkası Noun
arka sayfa
taban sayfası Noun
bütün birinci sayfayı kaplamak Verb
boş sayfa
boş sayfa
karton
sayfanın dibi
iş dünyası sayfası Noun
bir sayfada basılı alan
bir gazetenin finans konularını işleyen sayfası olmak Verb
baş sayfa yapmak Verb
mizanpaj yapmak Verb
sayfanın ortası Noun
sayfanın ortası Noun
kod sayfası Noun, Information Technology
kapak sayfası Noun, Information Technology
sayfa derinliği
iki sayfalı
başyazı sayfası Noun
(reklamcılık) sekizlik sayfa
arka yüz
baş sayfa
(gazete) mali konulara ayrılan sayfa
mali konulara ayrılan sayfa (gazete)
(US) ilk sayfa
sayfaya sığdır Information Technology
bir sayfanın ucunu kıvırmak Verb
sayfanın altı
ön sayfa
birinci sayfa
önemli
tam sayfa
sayfa başı
sayfa başı
köşe yazarı olmak Verb
baş sayfaya geçmek Verb
iç sayfa
göze belirgin bir şekilde görünmek Verb
iniş sayfası Noun, Advertising
hedef sayfa Noun, Advertising
son sayfa
sayfanın mizanpajını yapmak Verb
sol sayfa
mektup bu sayfası Noun
mektup sayfası Noun
sayfa düzeni
bellek sayfası.
(Fr) mizanpaj
sayfa düzenlenmesi
karşı sayfada
karşı sayfa da
karşı sayfada
sayfanın üçte biri
sayfanın üçte biri
karma sayfa: çeşitli görüş ve düşünüşteki yorumcu, fıkra/mizah yazarı vb.'nin yazılarına ayrılan gazete
sayfası.
The Op-Ed = Op-Ed page of today's New York Times.
Noun
kişisel web sayfası Noun
sayfanın altına (dibine) not basmak Verb
(reklam) dörtte bir sayfa
sonuç sayfası Noun
sağ sayfa
gılman Noun
bir sayfanın büyük bir bölümünü kaplayan reklam
sayfa boyu
özel sayfa
sayfa örneği
sayfanın son satırları Noun
metin tni sayfası Noun
metin sayfası Noun
title ile ayni anlama gelir. başlık sayfası, baş sayfa, kitabın başında kitabın ve yazarın adını,
yayın evini, yayın yer ve yılını belirten sayfa.
Sayfa başı Information Technology
(reklamcılık) sayfanın üçte ikisi
sayfa boyu
tam sayfa
sayfa genişliği
kadın sayfası Noun
Sayfa ... ve devamı Noun
uzunsaç: omuza kadar uzayıp kıvrılan kadın saç modası. Noun
sayfa sonu Information Technology
dizginin boyu
sayfa boyu ilanı
sayfa boyu ilan
sonraki sayfa Information Technology
mizanpaj
sayfa düzeni Information Technology
sayfa numarası Information Technology
iki sütunluk sayfa
sayfa yazıcı Information Technology
düzeltme provası Noun
sayfa ücreti
sayfa tarifesi
birini hoparlör ile anons ettirmek Verb
sayfa mizanpajı
Sayfa Düzeni Information Technology
tam sayfa boyu
hoparlörle birini anons etmek Verb
evraklara sayfa numarası koymak Verb
(kitabı okumadan) sayfalarını çevirmek.
bir kitabın sayfalarını karıştırmak Verb
kitap sayfalarını çevirmek Verb
bir yayımda belirli bir sayfayı okuyanların o yayımın tümünü okuyanların sayısına oranı
sayfa trafiği
önceki sayfa Information Technology
sayfa gösterimi Noun, Advertising
sayfa gösterimi Noun
30'uncu sayfanın tepesinde
kod sayfası değiştirme Information Technology
devamı sayfa altıda
iki sayfayı kaplayan ilan
iki sayfayı kaplayan reklam
ön sayfa manşeti
ön sayfa haberleri Noun
(US) tam sayfa ilan
tam sayfa tv'de
tam sayfa resim
tam sayfa gazete ilanı
tam sayfa ilan ücreti
yarım sayfa ilan
dergi yayımcılığında yazı ya da reklamın karşılıklı iki sayfanın alt ya da üst bölümüne basılması
istenen sayfa sonu Information Technology
yatay Information Technology
bir sayfayı boş bırakmak Verb
bir sayfayı baskıya hazırlamak Verb
düşey Information Technology
arama motoru sonuç sayfası Noun, Software
kitaptan bir sayfa koparmak Verb
kitapta sayfa çevirmek Verb