1. Geçişli Fiil yaralamak.
  She was injured badly in the accident, The injured (people) were taken to the hospital.
 2. Geçişli Fiil zarar vermek, hasara uğratmak.
  The fruit trees were injured by the frost.
 3. Geçişli Fiil incitmek, rencide etmek.
  Her pride has been injured. I hope I didn't injure her (feelings).
 4. Geçişli Fiil gücendirmek, haksızlık yapmak, kötü/haksız davranmak.
  You injure him when you doubt his ability.
birinin sağlığını bozmak Fiil
meslek hayatına halel getirmek Fiil
bir mala hasar vermek Fiil
birinin menfaatine halel getirmek Fiil
birinin gururunu incitmek Fiil
birinin itibarını bozmak Fiil
hukuka göre
hukuken