injure

 1. Transitive Verb yaralamak.
  She was injured badly in the accident, The injured (people) were taken to the hospital.
 2. Transitive Verb zarar vermek, hasara uğratmak.
  The fruit trees were injured by the frost.
 3. Transitive Verb incitmek, rencide etmek.
  Her pride has been injured. I hope I didn't injure her (feelings).
 4. Transitive Verb gücendirmek, haksızlık yapmak, kötü/haksız davranmak.
  You injure him when you doubt his ability.
birinin sağlığını bozmak Verb
meslek hayatına halel getirmek Verb
bir mala hasar vermek Verb
birinin menfaatine halel getirmek Verb
birinin gururunu incitmek Verb
birinin itibarını bozmak Verb
hukuka göre
hukuken