combination

 1. Noun, Competition Law anlaşma
 2. Noun kombinasyon (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 3. Noun birleş(tir)me, mezcetme, imtizaç et(tir)me, bağdaşma, uyuşma, kaynaşma.
  A combination of parties formed
  the new government as no single party was in control of parliament.
 4. Noun birleşim, karışım, imtizaç.
  An alloy is a combination of 2 or more different metals.
 5. Noun düzen, tertip, terkip.
 6. Noun karışım.
 7. Noun birlik, topluluk, ittifak.
 8. Noun kilit şifresi.
 9. Noun, Mathematics katışım, terkip: (a)
  n öğeli bir kümeden, sıra gözetilmeksizin seçilebilecek
  r öğeli altkümelerden
  herbiri. Örnek:
  a, b, c'nin ikişer ikişer katışımı
  ab, ac, cb dir. (b) böylece elde edilen altkümelerin sayısı.
 10. Noun iki veya daha fazla üniteden oluşan cihaz/sistem.
  a radio-phonograph combination.
 11. Noun dans orkestrası.
işletmelerin birleşmesi
firmaları birleştirme
işletme birleşmesi Noun, Accounting
işleri birleştirme
şirket birleşmesi Noun, Companies Law
ticari birleşme
ticaret birliği
yatay birleşme
yatay bütünletme
aynı işi yapan firmaların birleşmesi
vergi ve tasarruf amacıyla firmaların birleşmeye yönelmesi
sanayi kombinesi
sanayii kombinesi
yatay birleşme
(US) sınai birlik
belli bir ürün grubu için fiyat
belirli bir ürün grubu için uygulanan fiyat
fiyat karteli
üretim karteli
kartel hakkı
çekici katarı Noun, Transport
kanun dışı birleşme
araç katarı Noun, Transport
üretimin hammaddesinden satışa kadar bütün kademelerin bir elden kontrol edilmesi
dikey birleşme
kombi Construction
bir devlet kurumu tarafından çıkarılan ve bir devlet teşekkülünün gelirinden ödenecek olan ancak söz
konusu devlet kurumunun tam desteğine haiz tahvil
birleşik giriş kutusu Information Technology
üretim ve satışını sınırlamak ve düzenlemek Verb
fiyatını kontrol altına almak Verb
bir malın imal veya ticaretini tekel altına almak Verb
birleşik tuş Information Technology
ince ökçeli kundura kalıbı.
şifreli kilit.
(US) kombine navlun tarifesi
firmanın gelişmesi
büroların birleştirilmesi
müşterek teklif
çizgilerle hakkedilmiş resim kalıbı
noktalarla
kombine ilan ücreti
aktarmalı taşımacılıkta alınan navlun
reklamcının iki ya da daha çok yayında yayımlanacak reklamları için uygulanan özel reklam tarifesi
aynı yayınevi tarafından çıkarılan iki gazete için saptanan ilan tarifesi
(üniversitede) genel salon.
büyük bir fiyat farkı ödeme gereği olmadan reklamı yapılan mal ile birlikte herhangi bir diğer malın
satın alınmasını mümkün kılan prim
kombine tarife
müşterek tarife
kombine tedavi Noun, Medicine
yoğuşmalı kombi Noun, Machinery
çift yoğuşmalı kombi Noun, Machinery
biriyle ortak çıkar için birleşmek Verb