combination

 1. İsim, Rekabet Hukuku anlaşma
 2. İsim kombinasyon (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 3. İsim birleş(tir)me, mezcetme, imtizaç et(tir)me, bağdaşma, uyuşma, kaynaşma.
  A combination of parties formed
  the new government as no single party was in control of parliament.
 4. İsim birleşim, karışım, imtizaç.
  An alloy is a combination of 2 or more different metals.
 5. İsim düzen, tertip, terkip.
 6. İsim karışım.
 7. İsim birlik, topluluk, ittifak.
 8. İsim kilit şifresi.
 9. İsim, Matematik katışım, terkip: (a)
  n öğeli bir kümeden, sıra gözetilmeksizin seçilebilecek
  r öğeli altkümelerden
  herbiri. Örnek:
  a, b, c'nin ikişer ikişer katışımı
  ab, ac, cb dir. (b) böylece elde edilen altkümelerin sayısı.
 10. İsim iki veya daha fazla üniteden oluşan cihaz/sistem.
  a radio-phonograph combination.
 11. İsim dans orkestrası.
işletmelerin birleşmesi
firmaları birleştirme
işletme birleşmesi İsim, Muhasebe
işleri birleştirme
şirket birleşmesi İsim, Şirketler Hukuku
ticari birleşme
ticaret birliği
yatay birleşme
yatay bütünletme
aynı işi yapan firmaların birleşmesi
vergi ve tasarruf amacıyla firmaların birleşmeye yönelmesi
sanayi kombinesi
sanayii kombinesi
yatay birleşme
(US) sınai birlik
belli bir ürün grubu için fiyat
belirli bir ürün grubu için uygulanan fiyat
fiyat karteli
üretim karteli
kartel hakkı
çekici katarı İsim, Ulaşım
kanun dışı birleşme
araç katarı İsim, Ulaşım
üretimin hammaddesinden satışa kadar bütün kademelerin bir elden kontrol edilmesi
dikey birleşme
kombi İnşaat
bir devlet kurumu tarafından çıkarılan ve bir devlet teşekkülünün gelirinden ödenecek olan ancak söz
konusu devlet kurumunun tam desteğine haiz tahvil
birleşik giriş kutusu Bilgi Teknolojileri
üretim ve satışını sınırlamak ve düzenlemek Fiil
fiyatını kontrol altına almak Fiil
bir malın imal veya ticaretini tekel altına almak Fiil
birleşik tuş Bilgi Teknolojileri
ince ökçeli kundura kalıbı.
şifreli kilit.
(US) kombine navlun tarifesi
firmanın gelişmesi
büroların birleştirilmesi
müşterek teklif
çizgilerle hakkedilmiş resim kalıbı
noktalarla
kombine ilan ücreti
aktarmalı taşımacılıkta alınan navlun
reklamcının iki ya da daha çok yayında yayımlanacak reklamları için uygulanan özel reklam tarifesi
aynı yayınevi tarafından çıkarılan iki gazete için saptanan ilan tarifesi
(üniversitede) genel salon.
büyük bir fiyat farkı ödeme gereği olmadan reklamı yapılan mal ile birlikte herhangi bir diğer malın
satın alınmasını mümkün kılan prim
kombine tarife
müşterek tarife
kombine tedavi İsim, Tıp
yoğuşmalı kombi İsim, Makine Sanayii
çift yoğuşmalı kombi İsim, Makine Sanayii
biriyle ortak çıkar için birleşmek Fiil