1. İsim hüviyet
 2. İsim kimlik
 3. İsim, Mantık özdeşlik
 4. İsim özdeşlik, ayniyet, tamamen eş/aynı/benzer oluş.
  The identity of the fingerprints in the gun proved
  that he was the killer. They have established identity of these pearls with the ones reported missing.
 5. İsim kimlik, hüviyet.
  Please prove your identity: Lütfen kimliğinizi ispat ediniz.
  The writer concealed
  his identity under an assumed name.
  mistaken identity: yanlış kimlik tespiti, kimlik tespitinde yanılma.
 6. İsim benzerlik, birlik, eşlik.
  an identity of interests: menfaat birliği.
 7. İsim benlik, şahsiyet.
  to lose one's identity: benliğini yitirmek.
  He doubted his own identity:
  Kendi benliğinden şüphelendi.
kimliğini saptamak Fiil
kimlik eksenli Sıfat, Sosyoloji
üst kimlik İsim, Sosyoloji
kimliğin ispatı
birinin kimliğini ispat etmek Fiil
kimliğini kanıtlamak Fiil
kimliğini açıklamak Fiil
alt kimlik İsim, Sosyoloji
özdeşlik
hesapların birbirini tutması
hesapların mutabakatı
yapışkan kimlik İsim, Psikanaliz
kimlik teşhisinde yanılma yüzünden tutuklanmak Fiil
marka kimliği
kurumsal kimlik İsim, İşletme
etnik kimlik İsim, Antropoloji
Avrupa kimliği
cinsel kimlik İsim, Psikoloji
birini başkası sanma
kimlik saptamada yanılma
birini başkası sanmak Fiil
milli kimlik
milli benlik İsim, Sosyoloji
kimliği bizce maruf
kimliği bilinen
kimliğini ispat şartıyla birine bir meblağ vermek Fiil
kimliğin saptanması üzerine ödenebilir
kimlik ispatı üzerine ödenir
kimliğin ispatı üzerine ödenebilir
şahsiyetin istikrarı
hüviyet ispatı
kimliğin kanıtlanması
kimliğini ispat et
kimlik belgesinin sunulması
kimliğini belgelemek Fiil
kimlik türdeşliği İsim
kimlik kartı.
kimlik kartı İsim, Hukuk
kimlik belgesi/cüzdanı, nüfus cüzdanı.
(ergenlik çağındaki) benliğini bulma bunalımı, şahsiyet buhranı.
kimlik bunalımı İsim, Sosyoloji
kimlik bilgileri İsim
kimlik diski: üzerinde askerlerin kimliği yazılı madalyon.
üzerinde askerin kimliği yazılı madalyon
kimlik belgesi İsim, Hukuk
özdeşlik öğesi: bir kümenin herhangi bir öğesi ile işleme tabi tutulduğunda onu değiştirmeyen öğe. (Toplama
işlemi için 0, çarpma/bölme işlemi için 1 sayısı özdeşlik öğesidir.).
kimlik bilgileri İsim
özdeşlik izdeşimi/gönderimi.
birim dizey.
dava nedenlerinin aynı olması
dava nedenlerinin aynı olması
aynı buluş
siyasal fikirlerin ayrılığı
tarafların aynı şahıslar olması
(sigorta) konunun aynılığı
kafakâğıdı (argo)
kimlik cüzdanı
kimlikçi politika İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
özdeşlik ilkesi.
tanınma işaretleri İsim
kimlik hırsızlığı İsim, Ceza Hukuku
özdeşlik dönüşümü.
birinin kimliğini saptamak Fiil
nüfus cüzdanı İsim, Kamu Yönetimi