identity

 1. Noun hüviyet
 2. Noun kimlik
 3. Noun, Logic özdeşlik
 4. Noun özdeşlik, ayniyet, tamamen eş/aynı/benzer oluş.
  The identity of the fingerprints in the gun proved
  that he was the killer. They have established identity of these pearls with the ones reported missing.
 5. Noun kimlik, hüviyet.
  Please prove your identity: Lütfen kimliğinizi ispat ediniz.
  The writer concealed
  his identity under an assumed name.
  mistaken identity: yanlış kimlik tespiti, kimlik tespitinde yanılma.
 6. Noun benzerlik, birlik, eşlik.
  an identity of interests: menfaat birliği.
 7. Noun benlik, şahsiyet.
  to lose one's identity: benliğini yitirmek.
  He doubted his own identity:
  Kendi benliğinden şüphelendi.
kimliğini saptamak Verb
kimlik eksenli Adjective, Sociology
üst kimlik Noun, Sociology
kimliğin ispatı
birinin kimliğini ispat etmek Verb
kimliğini kanıtlamak Verb
kimliğini açıklamak Verb
alt kimlik Noun, Sociology
özdeşlik
hesapların birbirini tutması
hesapların mutabakatı
yapışkan kimlik Noun, Psychoanalysis
kimlik teşhisinde yanılma yüzünden tutuklanmak Verb
marka kimliği
kurumsal kimlik Noun, Management
etnik kimlik Noun, Anthropology
Avrupa kimliği
cinsel kimlik Noun, Psychology
birini başkası sanma
kimlik saptamada yanılma
birini başkası sanmak Verb
milli kimlik
milli benlik Noun, Sociology
kimliği bizce maruf
kimliği bilinen
kimliğini ispat şartıyla birine bir meblağ vermek Verb
kimliğin saptanması üzerine ödenebilir
kimlik ispatı üzerine ödenir
kimliğin ispatı üzerine ödenebilir
şahsiyetin istikrarı
hüviyet ispatı
kimliğin kanıtlanması
kimliğini ispat et
kimlik belgesinin sunulması
kimliğini belgelemek Verb
kimlik türdeşliği Noun
kimlik kartı.
kimlik kartı Noun, Law
kimlik belgesi/cüzdanı, nüfus cüzdanı.
(ergenlik çağındaki) benliğini bulma bunalımı, şahsiyet buhranı.
kimlik bunalımı Noun, Sociology
kimlik bilgileri Noun
kimlik diski: üzerinde askerlerin kimliği yazılı madalyon.
üzerinde askerin kimliği yazılı madalyon
kimlik belgesi Noun, Law
özdeşlik öğesi: bir kümenin herhangi bir öğesi ile işleme tabi tutulduğunda onu değiştirmeyen öğe. (Toplama
işlemi için 0, çarpma/bölme işlemi için 1 sayısı özdeşlik öğesidir.).
kimlik bilgileri Noun
özdeşlik izdeşimi/gönderimi.
birim dizey.
dava nedenlerinin aynı olması
dava nedenlerinin aynı olması
aynı buluş
siyasal fikirlerin ayrılığı
tarafların aynı şahıslar olması
(sigorta) konunun aynılığı
kafakâğıdı (argo)
kimlik cüzdanı
kimlikçi politika Noun, Politics-Intl. Relations
özdeşlik ilkesi.
tanınma işaretleri Noun
kimlik hırsızlığı Noun, Criminal Law
özdeşlik dönüşümü.
birinin kimliğini saptamak Verb
nüfus cüzdanı Noun, Public Administration