painful

 1. Adjective acı dolu
 2. Adjective elem verici
 3. Adjective ağrılı, sancılı, ıstıraplı, acı.
  a painful illness. a painful duty.
 4. Adjective ağrı/ıstırap verici.
  He had a painful cut on his thumb.
 5. Adjective elem/keder/üzüntü verici, üzücü, kederlendirici, can sıkıcı.
 6. Adjective elemli, kederli, üzüntülü.
 7. Adjective zahmetli, eziyetli, meşakkatli, yorucu, güç, müşkül.
  a painful life.
 8. Adjective dikkatli, itinalı, özenli, ihtimamlı.
acı hatıra
(bir şeyden) ağızı yanmak Verb
benden kuşkulanılması acı geldi
acı çekiyormuş izlenimi uyandırmak Verb