1. İsim, Antropoloji aile
 2. İsim, Botanik familya
 3. aile.
  family business: aile işi/ticareti.
  family friend/doctor: aile dostu/doktoru.
  He lives with his family.
 4. çocuk(lar), çoluk çocuk, zürriyet.
  family allowance: çocuk zammı.
  Have you any family?
  Çoluk çocuğun var mı?
  start a family: ilk çocuğu olmak/dünyaya gelmek, çoluk çocuğa karışmak.
  When do you hope to start a family?
 5. bir kimsenin eşi ve çocukları.
  She says her family doesn't want move.
 6. akraba, hısım: ebeveyn, çocuklar, amca/dayı/hala/teyze ve bunların çocukları gibi birbirine kan bağı
  ile bağlı bireylerden oluşan topluluk.
  He's one of the family: Akrabamızdandır, bizim ailedendir.
 7. kabile, sülâle, soy-sop, ecdat.
  Our family has lived in this house for over 100 years.
  It runs
  in the family: Soyuna çekmiş/soyu sopu hep böyledir.
 8. asil/soylu aile.
  Young men of family.
 9. ev bark.
 10. ortak özellikli kimselerden/şeylerden oluşan topluluk.
 11. Biyoloji (bitki, hayvan) tür, cins, fasile, familya.
  The cat family includes lions and tigers.
 12. Mafia veya Cosa Nostra'nın bir önder emrinde çalışan çetesi.
 13. Gramer aile: aynı kökten gelen diller grubu.
  family of langauges: dil ailesi.
 14. aile+, ailevî, aileye ait, ailenin kullandığı.
  a family trait. a family car/room.
 15. dil ailesi.
karı kocadan birinin ailesini terk etmesi İsim
ailesine bela olmak Fiil
birinin tek desteği olmak Fiil
ailesinin tek desteği olmak Fiil
ailenin yüzkarası olmak Fiil
ailesinin yüzkarası olmak Fiil
ailesinin şerefine halel getirmek Fiil
ailesinin baş dayanağı
ailenin başlıca desteği İsim
ailesine güvenmek Fiil
ailesinin yüz karası
ailesinin hatırı için bir şey yapmak Fiil
aile efradı İsim
ailesini bir eve yerleştirmek Fiil
Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
ailesinden bir şey saklamak Fiil
ailesini geçindirmek Fiil
ailesinin rızkını temin etmek Fiil
ailesinin nafakasını sağlamayı ihmal etmek Fiil
ailesini ihmal etmek Fiil
bütün aileyi alıp parkta gezinmek Fiil
birini aileye kabul etmek Fiil
birini ailesine kabul etmek Fiil
soyunu araştırmak Fiil
soyunun nerden geldiğini bulmak Fiil
soyunu araştırmak Fiil
soyu eski bir aileden gelmek Fiil
ailesini tamamıyla ihmal etmek Fiil
ailesini tamamen ihmal etmek Fiil
yıkılmış aile
vb gibi çeşitli matbaa harfleri topluluğu
italik
kalın
gotik
hanedan
çiftçi aile
kibar aile
iyi aile
iş ailesi İsim, İnsan Kaynakları
meslek birliği
birleşik aile
dil ailesi
geniş aile
çok çocuklu aile
fakir aile
yoksul aile
muhtaç durumdaki aile
(US) başkan kabinesi
eski aile
sosyal yardım alan aile
yeniden iskân edilmiş aile
saygın aile
namuslu aile
kraliyet ailesi
kral ailesi
normal aile
iki kişilik aile
yüksek gelirli aile
sosyal yardımla yaşayan aile
köklü aile
bütün aile
aile muhasebesi İsim
aile sorunu
aile sorunları İsim
(US) evlilik danışma bürosu İsim
(US) terekeden ödenen geçim parası
(Br) aile yardımı
çocuk yardımı (anneye 16 yaş altındaki bütün çocuklar için yapılan haftalık ödeme
aile yardımı
(evlilik) davetiyesi
(reklamcılık) aile duygusuna hitap etme
aile evrakları İsim
aile arşivi
aile kavgası İsim
mirasın kanuni mirasçılar arasında barış yoluyla anlaşma ile bölünmesi
aile yardımı
aile sigortası İsim
aile arabası İsim
soyu sopu
aile geçmişi
aile durumu
aile yardımı
(Yeni Zelanda) aile yardımı
bir ailenin içine önemli günlerini yazdığı boş sayfaları olan Kitab-ı Mukaddes
(Br) çocuk yardımı kanunu
aile bütçesi
aile şirketi İsim, İşletme
aile arabası İsim
aile otomobili
aile bakımı
aile bakımı
sosyal yardım
ailenin kendi arasında yaptığı anlaşma
aile sözleşmesi
aile meclisi
(Br) aile mahkemesi
(Br) bir ya da daha çok çocuğu olan düşük gelirli ailelere sosyal güvenlik ödemesi
ailenin asalet arması
aile doktoru
aile meskeni
aile soyu
aile çevresi
aile emlaki
aile giderleri İsim
aile firması
aile dostu
aile toplantısı
aile topluluğu
aile reisi
ailenin geçmişi
aile emlaki
aile yurdu
çocuklu ailelere özel servisleri olan düşük ücretli otel
bir tek ailenin yaşadığı ev
ev idaresi
ev işleri İsim
aile geliri
aile sanayii
aile mirası
aile sigortası İsim
aile kavgası İsim
aile mücevherleri İsim
aile hukuku İsim, Hukuk
aile avukatı İsim, Hukuk
aile hayatı
aile yaşam devri (demografik veriye dayalı , pazarlama ve reklamcılık hedeflerinde kullanılan , aile
ömrünün altı devri : genç bekâr kişiler , çocuksu
aile benzerliği
(Br) aile geçim kaynağı
aile geçim kaynağı
aile dergisi
aile sorunu
aile toplantısı
aile meclisi (reşit olmayan birine ait işlerde ve mallarının yönetimi konusunda öğütler veren ve küçüğün
akrabalarından oluşan meclis
aile ferdi
aile üyesi
aile üyeleri İsim
aile ihtiyaçları İsim
aileye yönelik
aileye yönelik
aileye ait
aile evrakları İsim
aile ortaklığı
aile doktoru
havayolları ve turistik işletmelerce yapılan iskonto
birlikte yolculuk yapan aile fertlerine oteller
aile vakfı
aile silsilesi
aile pratisyen doktoru
aile primi
aile malı
aile koruması
aile korunması
(Br) (mahkemece saptanmış) aileye düşen yükümlülük
ailevi sebepler İsim
ailevi sebeplerden
aile evrakları İsim
aile ilişkisi
aile ilişkileri İsim
ailenin başka bir yerde iskân edilmesi
tek ailenin oturduğu ev
aile salonu İsim
ailenin yeniden bir araya gelmesi
(US) oturma odası İsim
aile kavgası İsim
aile destanı
yurtluk
evladiye
aile sırları İsim
aile arabası İsim
aileye bakma hizmeti
aile üyeleri arasında aile mallarının ya da mirasın bölüştürülmesi konusunda yapılan anlaşma
aile mal ortaklığı
aile de geçen önemli olaylar İsim
ailede geçen önemli olaylar İsim
aile durumu
asıl
aile bileti
aile bağları İsim
aile birimi
özel aile kullanımı
aile mezarlığı
aile mezarı
aile refahı