1. sopa, çomak, değnek.
 2. Spor (a) golf sopası, (b)
  Indian club ile ayni anlama gelir. lobut.
 3. kulüp, dernek, cemiyet: edebî/toplumsal /atletik/politik maksatlarla bir araya gelip örgütlenmiş insanlar
  topluluğu.
  tennis club.
  Join the club!
  Brit.- argo Aramıza hoşgeldin! (Aynı hale/duruma düşen bir kimse için söylenir).
  “I have a bad cold” “Join the club! I have one too.”: “Fena halde nezleye yakalandım.” “Aramıza hoş geldin, ben de öyleyim.”
 4. kulüp binası.
 5. üyelerine kolaylık veya ucuz fiyatla mal sağlayan kurum.
  a book club.
 6. eğlence yeri, gece kulübü, kabare.
 7. Bilişim (a) sinek, ispati; (b) bu işareti taşıyan kart veya bütün kartlar.
 8. Denizcilik seren uzatma sırığı.
 9. Biyoloji çomak şeklinde organ/kısım.
 10. sopa ile vurmak.
 11. (belirli bir maksatla) birleş(tir)mek, bir araya gelmek/getirmek, dernek/cemiyet kur(dur)mak.
 12. beraberce ödemek, masrafı paylaşmak.
 13. Denizcilik hızı azaltmak için demir atmak.
bir kulübün üyesi olduğunu beyan etmek Fiil
dağcılık kulübü İsim, Eğitim
subay orduevi İsim, Askerlik
4 H Kulübü: ABD Tarım Bakanlığının köylülere modern çiftçilik öğretmek amaciyle kurduğu kulüp. İsim
bir kulübe kabul
karşılıklı finans anlaşmaları yapan 15 Avrupa devletinden oluşan finans müesseseleri topluluğu
bir kulüp üyeliği için başvurmak Fiil
dernek lokali İsim, İşletme
jimnastikçiler derneği
top (beyzbol, futbol vb.) kulübü. İsim
kâr amacı gütmeyen kuruluş
üyelerine hastalık
kaza durumunda karşılıklı sigorta
hayır derneği
yaşlılara yardım sağlayan
billy ile ayni anlama gelir. polis copu/sopası.
kitap kulübü.
Brit.:
book society. İsim
dernek açmak için dostlarla işbirliğinde bulunmak Fiil
dernek açmak için dostlarla işbirliği nde bulunmak Fiil
açık hava spor/eğlence kulübü. İsim
yaşlılar kulübü.
şeytan otu, şeytan sopası
(Oplopanax horridus): KB Amerikada yetişir, sarmaşıkgillerden, dikenli,
akçaağaç yaprağına benzer geniş yapraklı, küçük yeşilimsi beyaz çiçekli ve kırmızı meyveli bitki.
İsim
bir kulübü dağıtmak Fiil
kulübe üye olmak Fiil
yalnız üyelere mahsus kulüp
bir kulüp üyesinin üyelikten çıkarılması
(bir sinema yıldızına vb.) hayranlar kulübü İsim
havacılar kulübü
4 H Kulübü: ABD Tarım Bakanlığının köylülere modern çiftçilik öğretmek amaciyle kurduğu kulüp. İsim
kumarhane
kumar kulübü
bir kulübe girmek Fiil
bir kulübe üye olmak Fiil
çok sesli şarkılar derneği.
altın çomak
(Orontium aquaticum): yılanyastığıgillerden ufacık sarı çiçekler açan Amerikaya mahsus su bitkisi. İsim
(a) golf sopası/değneği, (b) golf kulübü.
lobut.
gebe, hamile (bilhassa evli olmayan kadın için söylenir).
Jean's in the club again!
kulübü tescil ettirmek Fiil
resmen kurulu dernek
bir kulübe girmek Fiil
ABD Kongresi ve Senatosu'nda liderlik gücünü elinde tutan küçük
resmi olmayan bir grup insan
sermaye yatırım menfaatleri birliği
menkul kıymetler borsasında
kaynaklarını birleştirerek büyük çapta yatırım yapan ve riski yayan bir grup yatırımcı
yatırım kulübü
cokey kulübü: at yarışlarını yöneten kulüp İsim
bir kulübe girmek Fiil
anahtar kulübü: her üyesinde anahtar bulunan özel gece kulübü. İsim
klüp üyesi
lokal İsim
dağcılık kulübü İsim, Eğitim
gece kulübü, bar.
gece kulübüne devam etmek.
bir kulübün organizasyonu
bir kulübün asıl üyesi
bir kulübün asil üyesi
lokal açma ve işletme izin belgesi İsim
deniz sigortacıları tarafından sigorta edilemeyen zararları karşılamak üzere bir fon oluşturan gemi sahipleri birliği
klüp üyesi olarak önermek Fiil
(Br) alkollü içki satma ruhsatı alan kulüp
bir kulüpten ayrılmak Fiil
atıcılık derneği
Rotary Kulübü: İş ve meslek adamlarının topluma ve dünya barışına hizmet amaciyle 1905'te Şikagoda kurdukları
milletlerarası (
Rotary International) derneğinin mahallî şubesi.
İsim
sadece üyelerin kabul edildiği kulüp
sosyal kulüp
striptiz klubü
bir kulübe yazılmak Fiil
bir klübe yazılma
küçük gece klübü.
bir klüp üyesini üyelikten çıkarmak Fiil
bir üyeyi kulüpten çıkarmak Fiil
(Br) tüccar birliği
işçi birliği
gençlik kulübü
dernek hesabı
kulüp etkinlikleri İsim
seyahat çantası/torbası: iki kulplu yumuşak deri çanta.
kulüp üye listesi
kulüp binası İsim
kulüp tüzüğü İsim
kulüp vagonu: koltuklu, büfeli ve oyun masalı demiryolu vagonu. İsim
koltuk: ağır, yumuşak, arkalığı alçak, kol yerleri geniş koltuk. İsim
baharatlı peynir. İsim
(uçakta) birinci sınıf ile ekonomi sınıfı arasındaki mevki
iki kapılı otomobil. İsim
kulüp personeli
kulüp giriş ücreti
yumru ayaklılık
(doğuştan) yumru ayak
denizcilik kulübü
dernek fonu
lokal
zorbalık, anarşi, hak kuvvetlinindir ilkesi. İsim
kulüp müdürü
kulüp üyeliği
üye aidatı
çomaklı yosun
(Lycopodiales). İsim
kulüp gecesi
dünyanın gıda
nüfus
çevre sorunları ve öteki yaşam etmenleriyle ilgili düzenli raporlar yayımlayan ve tahminlerde bulunan
uluslararası bir grup işadamı
sanayii
Roma Kulübü
kulüp memuru
kulüp binası İsim
kulüp kuralları İsim
et ve domatesli üç ekmekten oluşan sandöviç
kulüp sandviçi: 3 dilim ekmek arasına çeşitli et ve domates dilimleri, marul, mayonez konularak yapılan sandviç. İsim
soda water
kulüp personeli
kulüp pirzolası: filetonun kaburga ucundan kesilmiş küçük pirzola. İsim
kulüp personeli
kulübe üye olma
klüp üyeliği
kulüp aidatı
kulübe üye olma
bir araya gelmek Fiil
toplanmak Fiil
(para) toplamak, (bir hediye vb. almak için) paralarını birleştirmek.
They clubbed their dollars together
to buy the present.
dipçiklemek Fiil
lokal yönergesi İsim
lokal müdürü İsim
tatilde kullanmak amacıyla birikmesi için mali bir kuruluşa yatırılan paralar