1. Sıfat ansal, anlaksal, anlak+, ruhsal, ruh+ zihnî, fikrî, aklî, zihin ve akıl ile ilgili.
  mental aberration:
  ansal sapınç.
  mental age: ansal yaş, akıl yaşı.
  mental alertness: ansal uyanıklık.
  mental blindness: ansal körlük.
  mental block: düşünce durgusu.
  mental defect: ansal sakatlık.
  mental deterioration: ansal çöküntü.
  mental development: ansal/zihnî gelişme.
  mental disease = mental disorder = mental illness: akıl hastalığı.
  mental faculty: ansal yetiler.
  mental healing: ansal iyileşme, telkinle tedavi.
  mental health = mental hygiene: ruh sağlığı.
  mental handicap: ansal gerilik.
  mental maturity: ansal olgunluk.
  mental organization: ansal örgüt.
  mental retardation = mental deficiency: ansal gerilik, anlak/zekâ geriliği.
  a mental patient: akıl hastası.
  mental set: ansal kurgu.
  mental structure: ansal yapı.
 2. Sıfat akıl hastalıkları+.
  mental hospital: akıl (hastalıkları) hastanesi, tımarhane.
  mental treatment:
  akıl hastalığının tedavisi, ruhî tedavi.
 3. Sıfat akıldan/zihinden yapılan, zihinde mevcut, zihinde, zihnî.
  mental arithmetic: zihnî/zihinden yapılan hesap.
 4. Sıfat çene+, çene ile ilgili.
Zihinsel engellilik, ruh sağlığı ve madde bağımlılığına yönelik yatılı bakım faaliyetleri (NACE kodu: 87.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Zihinsel engellilik, ruh sağlığı ve madde bağımlılığına yönelik yatılı bakım faaliyetleri (NACE kodu: 87.20) İsim, Sanayi ve Zanaatler
akıl bozukluğu
akıl hastalığı
zihin yeteneği
zihni meleke
zihin faaliyeti
zekâ yaşı
zihin yaşı İsim, Psikoloji
akıl yaşı İsim, Psikoloji
zihin açıklığı
akıl hastalığı
manevi acı
gönül sancısı
zihin kaygısı
manevi tazminat sebebi teşkil eden elem ve üzüntü
zihin hesabı
akıl hastanesi İsim, Psikiyatri
akli muvazene
akli denge İsim, Tıp
sinir rahatsızlığı
zihin yeteneği
temyiz kudreti
zihin kapasitesi
akıl hastalığı
akıl hastası İsim
temyiz kudreti
akıl dengesi durumu
zihin durumu
sersemlik
psikolojik işkence
(boşanma , US) manevi eziyet
ussal hasar İsim, Tıp
akıl hastalığı
akıl zayıflığı
akıl dengesizliği
zihin özürü
(Br) akıl dengesi bozuk
geri zekâlı
zekâ özürlülüğü
geri zekâlılık
akıl dengesizliği
zekâ özürlü
yanılsama
halüsinasyon
akıl bozukluğu
akıl hastalığı
zihinsel gelişim İsim, Psikoloji
zihinsel engel İsim, Tıp
zekâ özürü
akıl hastalığı
ruh hastalığı
akıl bozukluğu
ruhsal bozukluk İsim, Psikoloji
ruhi sıkıntı
durgunluk
zihinsel çaba İsim
(suç) sübjektif vaka
psikolojik inceleme
zihin jimnastiği
beyin jimnastiği
zihin jimnastiği İsim
akıl melekeleri İsim
zihin melekesi

gymnastics ile ayni anlama gelir. zihin idmanı/egzersizi.
My earlier philosophic study had
been an intellectual gymnastics.
psikolojik tedavi
akıl sağlığı İsim, Psikoloji
zihin sağlığı
ruh sağlığı İsim, Psikoloji
ruh sağlığı İsim, Tıp
akıl sağlığı İsim, Tıp
US akıl hastanesi
akıl hastanesi İsim, Psikiyatri
akıl hastalığı İsim, Psikoloji
akıl ve ruh hastalıkları İsim, Tıp
tasavvur
hayal
akıl hastalığı yüzünden ehliyetsizlik
zekâ özürlü olma
psişik hasar
dengesizlik
(US) akıl hastanesi
tımarhane
akıl hastanesi İsim, Psikiyatri
zihinsel sözlük İsim, Dilbilim
zihinsel sözlükçe İsim, Dilbilim
belleme, hafızaya yerleştirme.
make a mental note: bellemek, unutmamak, aklında tutmak.
akıl hastası İsim, Tıp
zihinde canlandırma
zihinde canlandırılan durum
meleke
zihin gücü
zihin yetenekleri İsim
düşünme süreci
içten karar verme
içten pazarlık
kaydı ihtirazi
zeka geriliği İsim, Psikoloji
zihinsel gerilik İsim, Psikoloji
zihniyet
sinir krizi
akıl hastalıkları uzmanı
akıl durumu
zihin durumu
zihinsel durum İsim, Tıp
şuur İsim, Tıp
bilinç İsim, Tıp
zihin yorgunluğu
psikolojik test
kafa işi
bilinç değişikliği İsim, Psikiyatri
şuur değişikliği İsim, Psikiyatri
ÇİRKİN: değişmiş mental durum İsim, Psikiyatri
ÇİRKİN: değişmiş bilinç durumu İsim, Psikiyatri
Akıl Sağlığı Kanunu çerçevesinde zorunlu olarak tımarhaneye kapatılmak Fiil
birinin akıl hastanesine kapatmak Fiil
(US) akıl hastanesine koyma
manevi tazminat İsim, Hukuk
kafa patlatmak Fiil
(US) akıl hastanesi
içinden pazarlık yapmak.
beden ve ruh sağlığı İsim, Tıp
(US) akıl hastanesine göndermek Fiil
akıl hastası olmak Fiil
geçici bir akıl dengesizliği
geçici akıl muvazenesi bozukluğu
akıl özürlüleri İsim
akli melekelerin tamamen kaybı
 1. ussal
altered mental status İsim, Psikiyatri