mental

 1. Adjective ansal, anlaksal, anlak+, ruhsal, ruh+ zihnî, fikrî, aklî, zihin ve akıl ile ilgili.
  mental aberration:
  ansal sapınç.
  mental age: ansal yaş, akıl yaşı.
  mental alertness: ansal uyanıklık.
  mental blindness: ansal körlük.
  mental block: düşünce durgusu.
  mental defect: ansal sakatlık.
  mental deterioration: ansal çöküntü.
  mental development: ansal/zihnî gelişme.
  mental disease = mental disorder = mental illness: akıl hastalığı.
  mental faculty: ansal yetiler.
  mental healing: ansal iyileşme, telkinle tedavi.
  mental health = mental hygiene: ruh sağlığı.
  mental handicap: ansal gerilik.
  mental maturity: ansal olgunluk.
  mental organization: ansal örgüt.
  mental retardation = mental deficiency: ansal gerilik, anlak/zekâ geriliği.
  a mental patient: akıl hastası.
  mental set: ansal kurgu.
  mental structure: ansal yapı.
 2. Adjective akıl hastalıkları+.
  mental hospital: akıl (hastalıkları) hastanesi, tımarhane.
  mental treatment:
  akıl hastalığının tedavisi, ruhî tedavi.
 3. Adjective akıldan/zihinden yapılan, zihinde mevcut, zihinde, zihnî.
  mental arithmetic: zihnî/zihinden yapılan hesap.
 4. Adjective çene+, çene ile ilgili.
Zihinsel engellilik, ruh sağlığı ve madde bağımlılığına yönelik yatılı bakım faaliyetleri (NACE kodu: 87.2) Noun, Trades-Professions
Zihinsel engellilik, ruh sağlığı ve madde bağımlılığına yönelik yatılı bakım faaliyetleri (NACE kodu: 87.20) Noun, Trades-Professions
akıl bozukluğu
akıl hastalığı
zihin yeteneği
zihni meleke
zihin faaliyeti
zekâ yaşı
zihin yaşı Noun, Psychology
akıl yaşı Noun, Psychology
zihin açıklığı
akıl hastalığı
manevi acı
gönül sancısı
zihin kaygısı
manevi tazminat sebebi teşkil eden elem ve üzüntü
zihin hesabı
akıl hastanesi Noun, Psychiatry
akli muvazene
akli denge Noun, Medicine
sinir rahatsızlığı
zihin yeteneği
temyiz kudreti
zihin kapasitesi
akıl hastalığı
akıl hastası Noun
temyiz kudreti
akıl dengesi durumu
zihin durumu
sersemlik
psikolojik işkence
(boşanma , US) manevi eziyet
ussal hasar Noun, Medicine
akıl hastalığı
akıl zayıflığı
akıl dengesizliği
zihin özürü
(Br) akıl dengesi bozuk
geri zekâlı
zekâ özürlülüğü
geri zekâlılık
akıl dengesizliği
zekâ özürlü
yanılsama
halüsinasyon
akıl bozukluğu
akıl hastalığı
zihinsel gelişim Noun, Psychology
zihinsel engel Noun, Medicine
zekâ özürü
akıl hastalığı
ruh hastalığı
akıl bozukluğu
ruhsal bozukluk Noun, Psychology
ruhi sıkıntı
durgunluk
zihinsel çaba Noun
(suç) sübjektif vaka
psikolojik inceleme
zihin jimnastiği
beyin jimnastiği
zihin jimnastiği Noun
akıl melekeleri Noun
zihin melekesi

gymnastics ile ayni anlama gelir. zihin idmanı/egzersizi.
My earlier philosophic study had
been an intellectual gymnastics.
psikolojik tedavi
akıl sağlığı Noun, Psychology
zihin sağlığı
ruh sağlığı Noun, Psychology
ruh sağlığı Noun, Medicine
akıl sağlığı Noun, Medicine
US akıl hastanesi
akıl hastanesi Noun, Psychiatry
akıl hastalığı Noun, Psychology
akıl ve ruh hastalıkları Noun, Medicine
tasavvur
hayal
akıl hastalığı yüzünden ehliyetsizlik
zekâ özürlü olma
psişik hasar
dengesizlik
(US) akıl hastanesi
tımarhane
akıl hastanesi Noun, Psychiatry
zihinsel sözlük Noun, Linguistics
zihinsel sözlükçe Noun, Linguistics
belleme, hafızaya yerleştirme.
make a mental note: bellemek, unutmamak, aklında tutmak.
akıl hastası Noun, Medicine
zihinde canlandırma
zihinde canlandırılan durum
meleke
zihin gücü
zihin yetenekleri Noun
düşünme süreci
içten karar verme
içten pazarlık
kaydı ihtirazi
zeka geriliği Noun, Psychology
zihinsel gerilik Noun, Psychology
zihniyet
sinir krizi
akıl hastalıkları uzmanı
akıl durumu
zihin durumu
zihinsel durum Noun, Medicine
şuur Noun, Medicine
bilinç Noun, Medicine
zihin yorgunluğu
psikolojik test
kafa işi
bilinç değişikliği Noun, Psychiatry
şuur değişikliği Noun, Psychiatry
ÇİRKİN: değişmiş mental durum Noun, Psychiatry
ÇİRKİN: değişmiş bilinç durumu Noun, Psychiatry
Akıl Sağlığı Kanunu çerçevesinde zorunlu olarak tımarhaneye kapatılmak Verb
birinin akıl hastanesine kapatmak Verb
(US) akıl hastanesine koyma
manevi tazminat Noun, Law
kafa patlatmak Verb
(US) akıl hastanesi
içinden pazarlık yapmak.
beden ve ruh sağlığı Noun, Medicine
(US) akıl hastanesine göndermek Verb
akıl hastası olmak Verb
geçici bir akıl dengesizliği
geçici akıl muvazenesi bozukluğu
akıl özürlüleri Noun
akli melekelerin tamamen kaybı
 1. ussal
altered mental status Noun, Psychiatry