building

 1. Noun yapı, bina.
  school building: okul binası.
  government building: hükümet binası.
 2. Noun yapı, inşaat.
  building ground/land: inşaat sahası.
  building line: inşaat hududu.
  building
  materials: yapı/inşaat malzemesi.
  building contractor: inşaat müteahhidi.
  building trades: yapıcılık, inşaatçılık.
 3. Noun yapı yapma, inşa etme, yapıcılık, inşaatçılık.
  building society: inşaat(çılık) şirketi.
Kereste ve inşaat malzemelerinin satışı ile ilgili aracılar (NACE kodu: 46.13) Noun, Trades-Professions
köprücülük Noun, Military
Binanın tamamlanması ve bitirilmesi (NACE kodu: 43.3) Noun, Trades-Professions
Yapı Bilgi Modelleme Noun, Construction
Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı (NACE kodu: 30.12) Noun, Trades-Professions
Gemi ve tekne yapımı (NACE kodu: 30.1) Noun, Trades-Professions
Gemilerin ve yüzen yapıların inşası (NACE kodu: 30.11) Noun, Trades-Professions
İnşaat projelerinin geliştirilmesi (NACE kodu: 41.1) Noun, Trades-Professions
İnşaat projelerinin geliştirilmesi (NACE kodu: 41.10) Noun, Trades-Professions
Kilden inşaat malzemeleri imalatı (NACE kodu: 23.3) Noun, Trades-Professions
uluslaşma Noun, Sociology
Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri (NACE kodu: 81.22) Noun, Trades-Professions
İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler (NACE kodu: 43.39) Noun, Trades-Professions
Süsleme ve yapı taşları ile kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağantaşı (arduvaz-kayraktaşı) ocakçılığı (NACE kodu: 08.11) Noun, Trades-Professions
devletleşme Noun, Sociology
bitişik bina
idare binası Noun
banka binası Noun
şube inşaatı
kampüs binası Noun
(US) otomobil yapımı
otomobil yapımı
kulüp binası Noun
işyeri olarak kullanılan bina
ofis binası Noun
konsoloshane
konsolosluk
kooperatif tarafından kurulan bina
sergi evi
sefarethane
elçilik binası Noun
imparatorluk kurma
makine yapma
(US) tercihli yol üzerindeki bina
fabrika binası Noun
fuar arazi binası Noun
orman binası Noun
hayır müessesesi
kirasız oturulan bina
ön bina
ön bina
fonksiyonel yapı
yüksek kiralı bina
yüksek bina
tarihi eser Construction
hastane binası Noun
otel binası Noun
imaj yaratma
sanayide yararlanılan binalar
sanayi yapıları Noun
yıkılmaya yüz tutan ev
depoyu doldurma
spekülatif amaçlı binalar yapısı
kiralanan bina
ardiye
ana bina
ipotekli bina
ipotekli bina
yeni inşaat
görkemli yapı
meskûn bina
işhanı
müştemilat
kat otoparkı Noun, Transport
katlı otopark Noun, Transport
postane binası Noun
prefabrik inşaat
itibar kazanma
hapishane binası Noun
özel şahsa ait bina
kamuya ait bina
kamu yapısı
simetrik bina
yol inşaatı
yıkık bina
okul binası Noun
gemi yapımı
ek bina
sağlam yapı
kâgir ev
depo binası Noun
hava terminali
sendika binası Noun
kaçak yapı
harap olmuş bina
harap bina
inşaat hesabı
inşaat faaliyetleri Noun
yapı faaliyetleri Noun
inşaat faaliyeti
inşaat avansı
inşaat tadilatı
inşaat dilekçesi
bina girişi
bina otomasyonu Noun, Construction
inşaatçı kurulu
inşaat konjonktürü
inşaat işlerinin çoğalması
inşaat işi
inşaat sermayesi
yapı sermayesi
inşaat davası Noun
inşaat kanunu
inşaat parça-malzemeleri Noun
yapı malzemeleri Noun, Construction
bina inşaatı
inşaat danışmanı
inşaat sözleşmesi
inşaat firması
yapı kooperatifi
inşaat maliyetleri Noun
gemi kızağı
örnek binanın müşteriye gösterilmesi
inşaat teşebbüsü
inşaat girişimi
binanın biçilen değeri
inşaat tahmini
inşaat kalfası Noun
inşaat temeli
inşaat fonu
inşaat zemini
bina yüksekliği
inşaat sanayii
yapı sanayii
inşaat sanayii
yapı denetimi Noun, Construction
inşaat müfettişi
inşaat tahvilleri Noun
inşaat kanunu
(Br) kiracının kiraladığı arazi üzerinde binalar yapması
bunların kira süresince korunması ve belirli bir kira ödemesini öngörür sözleşme
inşaat hesabı
bina haczi
inşaatçılık
yapı kredisi
inşaat kredisi
ifrazlı arsa
(US) arsa
bina bakımı
apartman yöneticiliği
apartman yöneticisi
yapı malzemesi
inşaat malzemesi Noun, Construction
inşaat işleri Noun
inşaat faaliyeti
inşaat planı
mal sahibi
inşaat işçilerine ödenen ücret
inşaat ruhsatı Noun, Construction
inşaat izni
yapı ruhsatı Noun, Construction
(US) inşaat izni
(inşaat) arsa
inşaat kotası Noun
inşaat kontenjanı
sansür mevzuatı
inşaat mevzuatı
inşaat mevzuatı
inşaat tahditleri Noun
inşaat mevsimi
yapı sektörü
şantiye
şantiye
inşaat piyasası krizi
inşaat firması
konut kooperatifi
yapı kooperatifi
inşaat şartları Noun
inşaat şartnamesi
yapı standartları Noun
(US) imar tahvilleri Noun
yapıtaşı
yapı taşı Noun
inşaat işçileri grevi
inşaat malzemeleri Noun, Construction
inşaat malzemesi Noun, Construction
rölöve Construction
bina kıymet takdiri
binaya kıymet takdir eden kişi
bina vergisi
yapı vergisi
inşaat mevsimi
inşaat sanayii
inşaatçılık
inşaat zenaatçısı
rençper
yangın işçisi