1. İsim, Geometri alan
 2. İsim bölge, saha, mıntaka.
  Bursa area: Bursa bölgesi.
  prohibited area: yasak bölge.
  area
  code: (telefon) bölge kodu.
 3. İsim bölme, (belirli bir işe tahsis edilmiş) saha.
  the business area of a town: kasabanın iş sahası.

  the dining area of the house: evin yemek odası.
 4. İsim uğraşma alanı, faaliyet/iştigal sahası, konu, kapsam.
  There have been many new developments in the
  area of electronics: Elektronik konusunda birçok yeni gelişmeler oldu.
 5. İsim açık saha.
  landing area: iniş sahası.
 6. İsim binanın kapladığı yer/alan.
 7. İsim (bkz: areaway ) (1).
 8. İsim yüzölçümü, alan, mesaha, mesahai sathiye.
 9. İsim, Anatomi (a) bir organizma yüzeyinin sınırlı alanı, (b) beynin belirli bir görev yapan bölgesi.
 10. İsim avlu.
sahil şeridi İsim, İmar Hukuku
ortak alan İsim, İnşaat
çatışma alanları İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
çatışma ortamları İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
taşra İsim
hedef alanı
satın alıcıların hisse senetleri biriktirdiği fiyat düzeyi
idari bölge
tarım alanı
sadece beyazların yaşadığı bölge
askeri içtima yeri
askeri toplanma bölgesi
geri kalmış bölge
savaş alanı
büyük şehir bölgesi
çöküntü bölgesi
sınır bölgesi
tampon alan
yerleşim bölgesi İsim, İnşaat
yerleşim yeri İsim, İnşaat
inşaat alanı İsim, İnşaat
iş bölgesi
satın alma bölgesi
(havaalanı) uçak emniyet kontrol alanı
banliyö
kapalı bölge
kapalı bölge (üzerinden veya içinden her türlü geçişin yasaklandığı belirli bir bölge
kömür bölgesi
kıyı bölgesi
savaş alanı
ortak alan Bilgi Teknolojileri
(Br) tapuda tescil edilmesi gereken mülk
nüfusun yoğun olduğu bölge
kalabalık bölge
inşaat alanı İsim, İnşaat
tüketim bölgesi
kontrol bölgesi
çekirdek alanı
(Br) evin önündeki üstü örtülü kısım
ekili bölge
gümrük bölgesi
ölü atım alanı
savunma bölgesi
şirketin zarar ettiği alan
teslimat bölgesi
(posta) tevziat bölgesi
teşhir alanı
az gelişmiş bölge
(Br) gelişme bölgesi
geliştirme bölgesi
felakete uğramaya eğilimli bölge
tehlikeye yatkın bölge
dağılma alanı
felaket bölgesi
dağıtım bölgesi
çeşitlendirilen üretim alanı
havuzlama sahası İsim
şehrin çarşısının bulunduğu bölge
ekonomik bölge
seçim bölgesi
çevre alanı
fabrika alanı
ateş alanı
iskân sahası İsim
orman alanı
serbest ticaret bölgesi
yük bölgesi
çevre
kale sahası İsim, Futbol
yüksek işsizlik oranı olan bölge
açıkça anlaşılmayan bir konu ya da durum
ürün yetiştirme alanı
sağlam döviz bölgesi
antisiklon
iskân alanı
vuruş sahası İsim
geliştirme alanı
sanayii alanı
girdi alanı
komut alanı
(Br) sanayi teşvik bölgesi
sanayi teşvik bölgesi
yatırım alanı
iş alanı İsim, İstihdam
en etkili alan
toprak sathı
toprak yüzeyi
geniş alan
atış alanı
(maden hukuku) işletme alanı
kiralanabilir alan İsim, İnşaat
düzlük
bir dilin konuşulduğu bölge
lengüistik bölge
bir radyo ya da televizyon istasyonunun çoğrafi kapsam alanı
dinleme alanı
yükleme alanı
ölüm oranın düşük olduğu bölge
pazar
malların pazarlandığı bölge
büyükşehir bölgesi
şehir içi İsim, Şehir Planlama
şehrin göbeği
paranın geçerli olduğu bölge
tarım yasağı olan bölge
saha
işletme alanı
park edilebilen kısım
ceza sahası İsim, Futbol
imar bölgesi
oyun alanı İsim, Çocuk Bakımı
liman bölgesi
posta dağıtım bölgesi
posta tevziat bölgesi
yoksul bölge
tercihli gümrük bölgesi
öncelik alanı
sorunlu bölge
üretim alanı
üretim bölgesi
yasak bölge
vergilendirme dairesi
(sigorta) ücret tarifesinin geçerli olduğu alan
(otel) resepsiyon alanı
eğlence alanı
dinlenme alanı
imar bölgesi
hakkında hava raporu verilen bölge
iskân bölgesi
meskun bölge
iskân bölgesi
sorumluluk alanı İsim
trafiğin süratini belli bir limite göre ayarlamak zorunda olduğu bölge
isyan bölgesi
kır kesimi
kırsal kesim
kırsal bölge
güvenlik mıntıkası İsim
sekreterin alanı
satış bölgesi
hassas bölge
münferit saha
(radyo yayını) yayın alanı
kapsama alanı İsim, Telekomünikasyon
yerleşim bölgesi İsim, İnşaat
yerleşme bölgesi
alışveriş bölgesi
gecekondu bölgesi
ikmal mıntıkası İsim
araştırma anketinin kapsadığı coğrafi bölge
vergilendirme bölgesi
uçuş alanı
turizm bölgesi
turistleri çeken bölge
ticaret bölgesi
(US) ticaret bölgesi
iş bölgesi
(motor) arızalanan yer
kriz bölgesi
çöküntü bölgesi
geçiş bölgesi
geri kalmış bölge
gelişmemiş bölge
hastalıktan kurtarılan bölge
şehir bölgesi
şehirleşmiş bölge
faydalı yüzey
işletme tesisatı alanı
(Br) fabrika alanı
birden fazla şehirde işçi-işveren ilişkilerini düzenleyen toplu sözleşme
bölge toplu sözleşmesi
(Br) banka merkez şubesi yönetim kurulu
bölge sağlık müdürlüğü
bölge bombardımanı
alan çizgesi Bilgi Teknolojileri
alan kodu Telekomünikasyon
bölge komutanlığı
pazarlama çabasının belli bir coğrafi bölge üzerinde yoğunlaştırılmasını ifade eden reklamcılık deyimi
bölge seyrüsefer kontrolü
bölgesel hükümet
bölge merkezi
sendika bölge örgütleyicisi
bölgesel planlama
istatistikte
çoğrafi bölgeye göre seçilmiş bir nüfus örneği
alan araştırması
bölge hedefi