1. İsim sikke
 2. (madenî) para, sikke, ufak para.
  false coin: kalp/sahte para/şey.
 3. köşe, açı, köşetaşı.
 4. para bas(tır)mak, sikke/para kesmek.
  The mint is coining pennies. The mint coins copper into pennies.
 5. (sözcük) icat etmek/bulmak/uydurmak.
  to coin words/a phrase. Who coined that word?
 6. kalp para basmak, kalpazanlık yapmak.
 7. para atılarak işleyen.
  a coin laundry.
madeni paranın aşınması
sikkeye tam ağırlığını vermek Fiil
bir sikkeye tam ağırlığını vermek Fiil
sahte para
sahte para
(Br) sahte para
(US) kıymetsiz madenler karışımından yapılmış para
(Br) kalp para
sakatlanmış sikke
kullanılan para
geçerli para
bakır para
sahte para basmak Fiil
sahte madeni para
ayarı bozulmuş sikke
aşınmış para
resmi silinmiş sikke
biçimi bozulmuş madeni para
tağşiş edilmiş
yabancı paraların teslim edilmesi
aşınmış madeni para
aşınmış para
bozukluk
paranın tuğra tarafı
kalp para
kalp para
sahte para
sahte para basma
pırıl pırıl, yeni darphaneden çıkmış gibi (madenî para). Sıfat
yazı tura atmak Fiil
bozuk para
bozukluk
tam ayar madeni para
kalp olmayan para
sahte para sürmek Fiil
altın sikke
sarıkız
memleket parası
kanuni ödeme vasıtası İsim
(US) ufak para (5 sent'lik
parayı tedavüle sokmak Fiil
misilleme yapmak, aynı şekilde karşılık vermek, misli ile mukabele etmek.
birine aynıyla karşılık vermek Fiil
aynı şekilde karşılık vermek Fiil
birine aynıyla karşılık vermek Fiil
madeni para ayarı
sikkeye değer koymak Fiil
bir sikkenin değerini saptamak Fiil
nakit
hazır para
birine misli ile karşılık vermek Fiil
bir madeni paranın tersi
bir madeni paranın kalp olup olmadığını denemek Fiil
kaplama (madenî) para, yüzleri başka bir madenle kaplanmış para.
gümüş sikke
ufak para
bir madeni paranın kalp olup olmadığını kontrol etmek Fiil
sahte para
alaşımı kanunen onaylanmış madeni para
kanuni para
kanuni ağırlıkta sikke
gerçek değeri itibarî değerinden düşük para.
kanuni para
madalyonun öbür yüzü İsim
madalyonun diğer yüzü İsim
madalyonun öteki yüzü İsim
token ile ayni anlama gelir. jeton.
silinmiş para
yıpranmış sikke
kısa zamanda zengin olmak, vurgunu vurmak, başarmak.
paraları yeniden basmak Fiil
sikke ve külçe
sahte para basmak Fiil
kumbaralı telefon. İsim
para ile işleyen makinenin kilitli para kumbarası. İsim
para bozan
toplumdaki metal paranın adedi ve değeri
sikke koleksiyonu
para koleksiyonu
sikke basmak Fiil
para basmak Fiil
yeni sözcükler icat etmek Fiil
para basma
legal tender
jeton atma deliği
soğuk damga
jetonla çalışan televizyon
sikkenin basıldığındaki değeri
sikke ağırlığı
içindeki gümüş veya altın miktarı azaltılmış madeni para
sahte parayı birine yutturmak Fiil
kumar makinesine para atmak Fiil
tedavüldeki kâğıt ve madeni para
birine kalp parayı yutturmak Fiil
nakden ödemek.
garsonun eline para sıkıştırmak Fiil
bir sikkenin ağırlığını kontrol etmek Fiil
bir dilencinin eline para atmak Fiil
para kazanmak Fiil
bir dilenciye para atmak Fiil
hazinece çıkarılan madeni para