1. Sıfat mali
  2. Sıfat malî, akçalı, maliyeye/paraya ait, maliye+, para+.
    financial operations: malî işlemler.
    financial
    year: malî yıl, bütçe yılı.
    financial adviser: maliye danışmanı, malî müşavir.
Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler (NACE kodu: 66) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Finansal hizmetler için yardımcı faaliyetler (Sigorta ve emeklilik fonları hariç) (NACE kodu: 66.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Finansal piyasaların yönetimi (NACE kodu: 66.11) İsim, Sanayi ve Zanaatler
mali durumunu gizlemek Fiil
Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu İsim, Ceza Hukuku
finansal kiralama İsim, Bankacılık
leasing İsim, Bankacılık
Finans ve sigorta faaliyetleri (NACE kodu: K) İsim, Sanayi ve Zanaatler
mali varlıklar İsim, Muhasebe
Finansal kiralama (NACE kodu: 64.91) İsim, Sanayi ve Zanaatler
mali haklar İsim, Fikri Mülkiyet Hukuku
Finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç) (NACE kodu: 64) İsim, Sanayi ve Zanaatler
mali açıdan Zarf, Bankacılık
mali olarak Zarf, Bankacılık
finansal açıdan Zarf, Bankacılık
mali bakımdan Zarf, Bankacılık
finansal bakımdan Zarf, Bankacılık
finansal olarak Zarf, Bankacılık
finansal durumu hakkında yanlış beyanda bulunmak Fiil
mali durumu hakkında yanlış beyanda bulunmak Fiil
mali güçlüklerle karşılaşmak Fiil
mali güçlüklerden kurtulmak Fiil
para kaybını telafi etmek Fiil
Finansal hizmetler için yardımcı diğer faaliyetler (Sigorta ve emeklilik fonları hariç) (NACE kodu: 66.19) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Diğer finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç) (NACE kodu: 64.9) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç) (NACE kodu: 64.99) İsim, Sanayi ve Zanaatler
mali işlerini düzene sokmak Fiil
Trustlar, fonlar ve benzeri mali varlıklar (NACE kodu: 64.3) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Trustlar, fonlar ve benzeri mali varlıklar (NACE kodu: 64.30) İsim, Sanayi ve Zanaatler
ödeme kabiliyeti
üretimde harcanan para ile değil de
finansman muhasebecisi
finansal muhasebe, mali muhasebe
genel muhasebe
işletmelerin üçüncü kişilerle olan ilişkilerini konu alan muhasebe dalı
mali müşavir
mali danışman
mali konularda uzmanlaşmış , kredi bulan kuruluş
kredi komisyoncusu
mali temsilci
finans anlaşması
mali analiz
mali analist
finansal düzenleme
mali düzenleme
mali varlıklar İsim
mali ataşe
mali yetkililer
mali özerklik
mali destekçi
mali durumu
mali destekleme
mali esaslar İsim
parasal menfaat
finansal menfaat
finansal abluka
finansman bonosu İsim
mali yük
mali kapasite
mali keşmekeş
mali çevreler İsim
mali çöküş
mali batma
gazetede mali konuları işleyen sütunlar İsim
finans şirketi
etkinlik alanı
finansal tazminat
mali durum
finans toplantısı
parasal bağlantı
mali danışman
(AT) finansman hissesi
mali kontrol
mali denetçi
(US) bankalar ve sigorta şirketleri İsim
mali suçlar İsim, Hukuk
mali buhran
mali bunalım
mali veriler
nakit borcu
finansman bölümü
mali ayrıntılar
mali yıkım
gümrük resmi
mali ekonomist
maliye ekonomisi
kötü mali durum
finans kuruluşu
finansman masrafları İsim
finansman gideri
finansman giderleri (bir işletmenin finanslama işlemlerinden doğan giderler İsim
finansman giderleri İsim, Muhasebe
mali işler uzmanı
mali etken
mali başarısızlık
finansman alanı
mali boşluk
finans el kitabı
mali engeller İsim
mali güçlükler
mali durum sağlığı
finans kurumu
mali enstrüman
sermaye payı
mali menfaat
finansal aracı kurum
karşılıklı sermaye ilişkisi
finansal yatırımlar
mali yatırım
mali işler konusunda yazı yazan gazeteci
finansal leasıng
mali mevzuat
mali sorumluluk
mali yük
kısa vadeli kredi
finans müdürü İsim, İşletme
mali konular İsim
mali olanaklar İsim
mali önlemler İsim
kredi monopolü
mali kuvvet
finansman ihtiyacı İsim, Bankacılık
finansman ihtiyacı
borsa haberleri İsim
mali işlemler
(gazete) mali konulara ayrılan sayfa
finans haberleri gazetesi
mali konular içeren gazete
mali iştirak
sermayeye katılma
kötü mali durum
mali durum
mali iktidar
mali konularda dürüstlük
temettü
finansman projesi
karı-kocanın ortak malları İsim
malî protokol
mali sorun
finansal rasyolar İsim, Muhasebe
mali kayıtlar İsim
mali bakımdan belini doğrultma
mali reform
malî uygunluk
malî tüzük
finansal ilişki
mali rapor
yıllık rapor
finans bülteni
mali tablo
finansman ihtiyacı
mali ihtiyaçlar İsim
mali kaynaklar İsim
para kaynakları İsim
mali sorumluluk
mali tahditler İsim
müşkül finansal durum
mali risk
mali tasarruf
mali skandal
(milli gelir muhasebesi) finansman sektörü
mali sektör
kredi güvencesi
mali hizmet
mali izlenim
ihtiyaç durumu İsim
mali durum
ödeyebilir durumda olma
mali durumu sağlam olma
maliye uzmanı
mali sıkıntı
mali istikrar
mali durum İsim, Muhasebe
finansal durum
bir şirketin yıllık genel kurulundan önce hissedarlara verilen rapor
(Br) bütçe gerekçesi
mali tablo
mali tablolar, finansal tablolar İsim
mali istatistik
mali sıkıntılar İsim
mali güç İsim, Ekonomi
mali yapı
mali başarı
finansman konsorsiyumu
finans konsorsiyumu
mali müzakereler İsim
mali deyim
mali yıkım
mali teftiş
finans dehası İsim
net değer
mali yıl
bütçe yılı; malî yıl
bütçe yılı
finansal borç