1. İsim mahiyet
 2. İsim nitelik
 3. İsim fıtrat
 4. İsim doğa, tabiat, yaratılış, hilkat.
  It's only human nature to like money.
  against nature:
  tabiata aykırı.
  copied from nature: tabiattan alınmış.
  freak of nature: hilkat garibesi.
  human nature: insan tabiati.
 5. İsim mizaç, huy, maya.
  It's his nature to be generous.
  good natured: iyi huylu.
 6. İsim tür, çeşit, nevi, mahiyet.
  two recent books of the same nature. What is the nature of the new chemical?
  Ceremonies of a solemn nature.
 7. İsim dünya, âlem.
 8. İsim varlıklar, yaratıklar.
 9. İsim evren, kâinat.
  So quiet that all nature seemed asleep.
 10. İsim evrensel kuvvetlerin tümü.
  Growing crops on this land is a struggle against nature.
 11. İsim doğal durum/görünüş.
  a portrait true to nature: doğal görünüşü yansıtan resim.
  in the nature
  of things: durumun gerektirdiği şekilde.
 12. İsim içgüdü, sevkitabiî.
 13. İsim doğal ilkeler/yasalar.
  an act that is against nature.
 14. İsim insanların düzelmemiş/eğitilmemiş hali.
 15. İsim ilkel/evcilleşmemiş durum.
  state of nature: (a) insanların medenileşmeden önceki doğal/bozulmamış
  hali, (b) çıplaklık.
  in a state of nature: (a) vahşi, medenileşmemiş, eğitilmemiş, (b) çırılçıplak.
 16. İsim
  Mother nature ile ayni anlama gelir. tabiat ana.
  Cat's are nature's/Mother nature's way of
  limiting the number of mice.
Botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri ve tabiatı koruma alanlarıyla ilgili faaliyetler (NACE kodu: 91.04) İsim, Sanayi ve Zanaatler
suçun niteliği İsim, Ceza Hukuku
mevsime göre olan
insanın hayvansal yanı
murdar hayvanlar İsim
mahrem mahiyette olmak Fiil
gizli mahiyette olmak Fiil
neşeli yaradılışta olmak Fiil
(müzakereler) uzun sürecek gibi görünmek Fiil
tabiatına aykırı olmak Fiil
doğası gereği İsim
niteliği gereği
doğası gereği İsim
tabiatıyla
doğuştan yaratılıştan, fıtrî olarak, tabiatiyle, doğal olarak.
It's not in her nature to do anything
rude, she's polite by nature.
sade kahve.
nature (15).
def'i tabiî ihtiyacı.
olağandışı cinsel ilişki suçları İsim
olağandışı cinsel ilişki suçları İsim
tıynetsiz
malî nitelikli gümrük vergileri İsim
tıynetsiz
nitelikleri itibarıyla Zarf
fırsat çıkınca çalışma
münhasıran malî nitelikli
yöneticilik işlevi
kayyumluk
mütevelli işleri İsim
doğa kanunlarına karşı gelmek Fiil
doğa güçleri İsim
sahtekâr karakteri
iyi huy/mizaç/tabiat, şakacılık, şenlik. İsim
kanuni veli
dürüst adam
insan tabiatı İsim, Felsefe
insan doğası İsim, Felsefe
huysuzluk, kötü huy, çirkin tabiat. İsim
serkeşlik
huysuzluk
birinin iyi yürekliliğinden yararlanmak Fiil
içinden geldiği gibi
düşünmeden davranış
yalnız bir kereye mahsus olmak üzere elde edilen gelir
tabii hukuk
Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun Özel Isim, Hukuk
parasal nitelik

nature ile ayni anlama gelir. tabiat ana.
Cat's are nature's/Mother nature's way of limiting the number of mice.
profesyonel nitelikte iş
profesyonel nitelike iş
profesyonel nitelikte
kolay bozulabilir nitelikte
sakin tabiat
sermaye niteliğinde ödeme
olağanüstü doğa olayı
tahakküm edici karakter
mal cinsinden sermaye
sermaye niteliğindeki gelir
fıtrat dini İsim, Din ve İnanç
(sanayi) mevsime göre olan
tabiat hükmüne geçen şey, tabiî gelen şey.
alışkanlık, huy, yerleşmiş âdetler.
hususi hukuk davası İsim
hususa hukuk davası İsim
tabii hukuk
mahiyet
iç yüzü İsim
doğaya sadık
doğal anıtlar İsim
işin niteliği
doğal park
doğa fotoğrafçısı
doğa koruma alanı
korunacak doğa alanı
doğabilim, tabiatin incelenmesi, ilk okullarda öğretilen botanik, zooloji vb. İsim
doğa turizmi İsim, Turizm
doğaya tapma.
nature worshiper: doğaya tapan. İsim
doğaca büyük beceri sahibi kılınmak Fiil
sanki yaradılıştan varmış gibi doğal huy haline gelmek Fiil
kurnazlıkla elde edilen imtiyaz davası İsim
(bilanço) yatırım niteliğinde faiz
yatırım niteliğinde faiz
bir görüşmenin mahremiyeti İsim
nesnelerin doğası gereği olmak Fiil
işleri oluruna bırakmak, özellikle iki kişinin dış etkilerden uzak sevişmesine göz yummak.
… gibi, … türünde/tarzında/biçiminde.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri