1. Sıfat gebe, hamile.
  She has been pregnant for 5 months/She is 5 months pregnant.
 2. Sıfat
  pregnant with: yüklü, dolu, …'e hamile.
  A silence pregnant with suspense. Every phrase in this
  poem is pregnant with meaning. All nature seemed pregnant with life.
 3. Sıfat
  pregnant in: zengin, verimli.
  A mind pregnant in ideas.
 4. Sıfat anlamlı, manalı, manidar, mana dolu, dolgun.
  a pregnant remark. a pregnant pause.
 5. Sıfat imkân/fırsat dolu, önemli, ciddî.
  Draw inspiration from the heroic achievements of that pregnant age.
 6. Sıfat fikir ve hayal dolu, yaratıcı, velût.
  The artist's pregnant imagination.
 7. Sıfat kabule hazır/mütemayil, algılı.
bebek beklemek Fiil
hamile olmak Fiil
gebe kalmak.
hamile kalmak Fiil
birini hamile bırakmak Fiil, Tıp
döllemek Fiil
gebe bırakmak Fiil
fikirlerle dolu
fikirlerle dolu zihin
önemli sonuçlar doğuracak
sonuçlara gebe olmak Fiil
gebe kalmak Fiil