1. İsim, Bitki Türleri hurma
 2. İsim tarih
 3. İsim tarih, günleme.
  under the date of 5 May: 5 Mayıs tarihinde.
  date of a bill: bir senedin
  vadesi.
  6 months after = at 6 month's date: 6 ay sonunda.
  interest to date: bugüne kadar işleyen faiz.
 4. İsim belge, para vb. üzerinde yazılı tarih.
  This book has no date on it. The date on the coin is 1923.
 5. İsim çağ.
  of early/late date: eski/yakın çağa ait.
 6. İsim randevu, (belirli bir yer ve zamanda) buluşma sözleşmesi.
  They made a date to meet soon.
  have
  a (blind) date with someone: (tanımadığı) birisiyle sözü/randevusu olmak.
 7. İsim randevu: iki kişilik buluşma.
  to go on date: randevuya gitmek/(birbiriyle) buluşmak.
  Does your
  mother let you go out on dates?
 8. İsim flört edilen kız veya erkek.
  Of course you can bring your date to my party.
 9. Fiil
  date from: tarihli olmak, tarihini taşımak.
  This coin dates from 1919: Bu para 1919 tarihini taşıyor.
 10. Fiil belirli bir çağa ait olmak.
  That dress dates from 19th century.
 11. Fiil yaşını/tarihini belli etmek/göstermek.
  The unusual shape of this pot dates it at about AD 400.
 12. Fiil eskimek, modası geçmek, tarihe karışmak.
  Most fashions soon date. This type of music is beginning to date.
 13. Fiil randevuya gitmek, (kız ve oğlan) sözleşip buluşmak.
  She's been dating him for months but it's not serious yet.
 14. Fiil tarih atmak/koymak.
  Please date all your letters.
 15. Fiil yaşını/tarihini belirtmek/tespit etmek.
  I can't date that house exactly, but it must be very old.
 16. Fiil (buluşmak üzere) sözleşmek, randevu vermek.
 17. İsim hurma.
 18. İsim
  date palm ile ayni anlama gelir. hurma ağacı
  (Phoenix dactylifera).
çok eski kafalı olmak Fiil
onay tarihi İsim, Uluslararası Hukuk
kullandırım tarihi İsim, Bankacılık
kredi kullandırım tarihi İsim, Bankacılık
kredi kullandırım tarihi İsim, Bankacılık
kullandırım tarihi İsim, Bankacılık
garanti bitiş tarihi İsim, Kalite
garanti başlangıç tarihi İsim, Kalite
hurma
hedef edinilen tarih
tahakkuk tarihi
bir televizyon ya da radyo programı ya da reklamının zamanı belirlenmiş yayın tarihi
belli bir yükü almak üzere bir geminin hazır olacağı tarih
başvuru tarihi
belirlenen tarihi
denetim tarihi
ortalama vade
bir kişiye
faiz gibi muhtelif tarihlerdeki çeşitli ödemelerde kolaylık sağlamak için farklı tarihlerin ortalamasına
tesadüf eden bir tarihte tek bir ödeme yapılm
ödemelerin geçmiş bir tarihten başlamasını sağlamak Fiil
bir belgeye eski tarih atmak Fiil
hakkın düşmesi tarihi
... tarihli
tarihli
son kullanma tarihi İsim
fatura tarihi
doğum tarihi
takvim günü
iptal tarihi
kançello
fesih tarihi
kapanma tarihi
ihalede son tekliflerin sunulma tarihi
bir ihalede tekliflerin son sunulma tarihi
hesapların kapanma tarihi
gemi tarafından yüklenmek üzere malların teslimi için en son tarih
kapanış tarihi
belirli bir nüshada çıkacak ya da zaman diliminde yayımlanacak bir reklamın ilgili medyaya son teslim ediliş tarihi
başlangıç tarihi
tamamlanma tarihi
işin tamamlanma tarihi
sözleşme tarihi
akdin tarihi İsim
kongre toplantı günü
reklam metnini son gönderme tarihi
reklam metin tni inin son gönderme tarihi
kritik tarih
önemli tarih
ödeme günü
günün tarihi Bilgi Teknolojileri
mal vb akışını durdurup hesapları denetleme veya kapatma tarihi
nakit
ödeme günü
bir şirketin yönetim kurulunca ödenmesine müsaade edildiği tarih
teslim tarihi
teslimat tarihi
mevduat tarihi
amortisman tarihi
dağıtım tarihi
kura çekme tarihi
mühlet
vade tarihi
vade bitimi
vade
son tarih Bilgi Teknolojileri
ödeme vadesi İsim, Ticaret
vade sonu İsim, Ticaret
yürürlüğe girme tarihi İsim, Hukuk
bir şeyin yürürlüğe girme tarihi
yürürlük tarihi İsim, Hukuk
müşahede günü
işe başlama tarihi
son bulma tarihi
yürürlük tarihi
giriş tarihi
son kullanma tarihi Bilgi Teknolojileri
vade dolma tarihi
sona erme tarihi
geçerliliğin son bulma tarihi
geçerlilik tarihi
tahrif edilmiş tarih
dava açma tarihi
vergi ödeme vadesi İsim
nihai tarih
(ödeme) son ödeme tarihi
sabit tarih
uçuş tarihi
duruşma günü
duruşma tarihi Hukuk
(kambiyo senedi) eksik tarih
başlangıç tarihi
kurulma tarihi
faiz vade tarihi
fatura tarihi
yayın tarihi
müşahede günü
son tarih
uzak tarihli senet
hakkın düşeceği tarih İsim, Hukuk
zamanaşımı tarihi İsim, Hukuk
postalama tarihi
ödeme tarihi
vade bitimi
vade sonu İsim, Ticaret
vade tarihi
yanlış tarih atmak Fiil
satış teklif vadesi İsim
ambalajlı yiyecek maddeleri üzerindeki yiyeceğin ne zaman ambalajlandığını ya da ne zaman bayat sayılacağını gösteren tarih
açılış tarihi
açılış açılma tarihi
sipariş tarihi
maaş günü
ödeme vadesi İsim, Ticaret
ödeme tarihi
sonraki bir tarihi atmak Fiil
sonraki bir tarihi koymak Fiil
posta damgası İsim
bir açıkhava reklamının sergilenmeye başlayacağı tarih
baskı tarihi
bir yayımın baskıyla verileceği tarih
belgeyi alan bankanın belgeyi işleme tabi tuttuğu tarih
üretim tarihi
Londra Maden Borsası'nda satın alma sözleşmesini yerine getirmek için bir madenin teslim edilmesi gereken tarih
yayım tarihi
ambalajlı yiyeceklerin üzerindeki damga
belirli bir tarihten sonra yiyeceğin taze olmadığını belirten
satın alma tarihi
seçime girebilmenin tayin edileceği gün
(banka) mutabakat tarihi
belirtilen temettüyü alabilmek için bir kişinin şirketin sermaye defterine kayıt olması gereken tarih
kayıt tarihi
itfa tarihi
yenileme tarihi
tekrarlanan bir gösteri
sefer tarihi
son kullanım tarihi
tarihi ayarlamak Fiil
gönderme tarihi
sevk tarihi
kısa vadeli
belirlenmiş tarih
belirtilen tarih
bildirilen tarih
(US) bilanço düzenleme tarihi
bilanço düzenleme tarih
geminin kalkış tarihi
sunuş tarihi
vergi ödeme vadesi İsim
fesih tarihi
işlem tarihi
duruşma günü
ay ve yıl olarak belirtilen geçerli tarih
değerlendirme tarihi
tahsil tarihi İsim, Bankacılık
valör İsim, Bankacılık
değer tarihi (faizin işlemeye başladığı tarih ; banka mevduatının geçerli olduğu tarih
değer tarihi
değer saptama tarihi İsim, Bankacılık
bir yasanın yürürlüğe girerek
bir devlet dairesi
yerel idare ya da kamu kuruluşu gibi bir örgütü yasal olarak yetkili kıldığı tarih
mesleki veriler
tarih siz
tarihsiz
(çek) daha sonraki bir tarihi koymak Fiil
işe başlayabilme tarihi
işe başlanılabilecek tarih
işe başlıyabilme tarihi
yapraklı takvim
pulu damga ile iptal etmek Fiil
tarih biçimi Bilgi Teknolojileri
ileri bir tarihi koymak Fiil
den beri
tarihinden kalma
vade planı
randevu
tarih şeması
tarih damgası İsim
tarihi kaydetmek için kullanılan numaraları ayarlanabilir lastik damga
bilete tarih koymak Fiil
hurma ağacı İsim, Bitki Türleri